Összefoglaló tájékoztató a kéményseprő-ipari jogszabályokról és azok értelmezéséről

Az elmúlt két évben több alkalommal is változtak a kéményseprő-ipari jogszabályok. Bizonyos ingatlantípusok és bizonyos ügyfelek számára ingyenessé, illetve önkéntessé vált a kéményellenőrzés, míg más esetekben fizetős és kötelező maradt. Munkánk során napi szinten találkozunk az ügyfeleinkben felmerülő kérdéssel, miszerint kell-e, hogy jöjjön a kéményseprő vagy sem? Nem is gondolnánk, de az ingatlanokban, vagy azok területén keletkezett tüzek és balesetek többsége (ideértve a szén-monoxid mérgezést is) a rossz műszaki állapotban lévő és a nem rendszeresen karbantartott kémények, tüzelőberendezések és gázkészülék miatt keletkeznek. Viszóczky Bence munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó kollégánk összefoglalójában segítségre talál, hogy könnyebben el tudjon igazodni az aktuális jogi szabályozásban.

A változások ellenére a kéményellenőrzés az egyik legfontosabb élet- és vagyonvédelmi közszolgáltatás, mely kulcsfontosságú az esetleges tragédiák – elsősorban a szén-monoxid mérgezés – elkerülésében.

Melyek a legfontosabb előírások és jogszabályok?

  • 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
  • 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
  • 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól
  • 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

A hatályos jogszabályok értelmében a gazdálkodó szervezetek – egyéni vagy társas vállalkozás – tulajdonformától, mérettől és tevékenységi körtől függetlenül kötelesek a székhelyként, telephelyként, vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlan égéstermék-elvezetőjét ellenőriztetni, szükség szerint tisztíttatni.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján jelenleg minden megyében van legalább egy kéményseprőipari szolgáltató, így ezt a munkát tőlük kell megrendelni, az ingatlanban működő tüzelő- és fűtőberendezés típusától függő gyakorisággal. (Gázüzemű és zárt égésterű eszközök esetében kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente.)

Speciális helyzetben azok a gazdálkodó szervezetek vannak, amelyek nem egy önálló ingatlanban működnek, hanem olyan társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben, ahol a kémény osztatlan közös tulajdonban van. Ezekben az úgynevezett önálló rendeltetési egységekben vagy albetétekben az ellenőrzést a tervezett sormunka keretén belül – külön megrendelés nélkül – a katasztrófavédelem végzi, de a tevékenységért költségtérítést kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprőipari tevékenység költségének az érintett ingatlanra jutó arányos része.

A leggyakrabban felmerülő kérdések és válaszok (alul használja a csúszkát, vagy kattintson ide és egyben láthatja az összesítést!):

 

CSALÁDI HÁZBAN LAKOM

TÁRSASHÁZI LAKÁSBAN LAKOM

Céges tulajdonban van vagy bejegyzett székhely

Magántulajdonú és nincs bejegyzett székhely

Céges tulajdonban van vagy bejegyzett székhely

Magántulajdonú és nincs bejegyzett székhely

Kötelező

számomra az ellenőrzés?

Köteles megrendeli az ellenőrzést.

Nem kötelező az ellenőrzés.

Köteles igénybe venni az ellenőrzést.

Az igénybevétel történhet szóban úgy, hogy a kéményseprő által javasolt időpontban Ön igénybe veszi a kéményellenőrzést. Ön írásban vagy elektronikusan is leadhatja egyedi megrendelését. Ez utóbbi eseteben a szolgáltatónak 90 nap áll rendelkezésére azt elvégezni.

A kéményellenőrzés elvégzése érdekében a kéményseprő által megadott időpont valamelyikében biztosítani kell az ingatlanba történő bejutást.

Kapok értesítést az ellenőrzésről?

Igen, de az értesítés tájékoztató jellegű.

Igen. Az értesítésben szereplő időpontok kötelezők és nem módosíthatók.

A kéményseprő által elhelyezett ellenőrzésre vonatkozó tájékoztató célja, informálni az ügyfelet, hogy a jelzett időpontban adminisztrációs teher nélkül, szóbeli megrendelés útján igénybe veheti a kéményellenőrzést.

A kéményseprő az ellenőrzés előtt legalább 15 nappal, a társasházban elhelyezett plakát útján ad tájékoztatást az ellenőrzés első időpontjáról. Sikertelen első kísérlet esetén értesítést hagy a második időpont megjelölésével, mely az első időponttól számított 15-30 napon belülre esik.

Kell fizetnem az ellenőrzésért?

Az ellenőrzés díjköteles.

Az ellenőrzés ingyenes.

Az ellenőrzés díjköteles.

Az ellenőrzés ingyenes.

Az ellenőrzés minden esetben díjköteles és azt kiszállási díj is terheli.

Gáztüzelés esetében kétévente, szilárd tüzelés esetében évente egy ellenőrzés ingyenes. Minden további ellenőrzés díjköteles és kiszállási díj is terheli.

A kéményseprő által adott időpontokban elvégeztt ellenőrzés díjköteles, de kiszállási díj nem terheli. Minden megrendelt további ellenőrzés díjköteles és kiszállási díj is terheli.

A kéményseprő által adott időpontokban elvégeztt ellenőrzés ingyenes. Minden megrendelt további ellenőrzés díjköteles és kiszállási díj is terheli.

Kell pótolnom az elmaradt ellenőrzést?

Kötelező az ellenőrzés pótlása.

Nem kötelező a pótellenőrzés.

Kötelező az ellenőrzés pótlása.

Amennyiben a kéményellenőrzés a kéményseprő által javasolt időpontban nem lett elvégezve, úgy azt egyedileg meg kell rendelni adott év október 2-ig.

Tekintettel arra, hogy a kéményellenőrzés igénybevétele önkéntes, annak pótlás nem kötelező, de javasolt, mivel így jelentősen csökkenthetők a kéményhasználatban rejlő kockázatok.

Ha a két meghirdetett időpontban nem tudta a kéményseprő elvégezni az ellenőrzést, akkor a második sikertelen időponttól számított 30 napon belül pótellenőrzést kell rendleni, mely után szolgáltatási díjat kell fizetni. 30 napon túli megrendelés esetén a szolgáltatási és a kiszállási díjat is meg kell fizetni.

Milyen következménye van, ha nem veszem igénybe az ellenőrzést?

Hatósági eljárás indul.

Nincs jogkövetkezménye.

Hatósági eljárás indul.

Amennyiben az adott évi ellenőrzés nem történt meg, úgy a szolgáltató köteles az érintett címet átjelenteni a hatóságnak, aki felszólítja az ügyfelet a pótlásra, végső esetben pénzbírságot róhat ki.

Ugyanakkor az ellenőrzést javasolt rendszeres időközönként igénybe venni tekintettel arra, hogy az ingatlantulajdonost büntető és polgári jogi felelősség is terhelheti az estleges balesetekért, tragédiákért.

Amennyiben az adott évi ellenőrzés nem történt meg, úgy a szolgáltató köteles az érintett címet átjelenteni a hatóságnak, aki felszólítja az ügyfelet a pótlásra, végső esetben pénzbírságot róhat ki.

Tegyen meg mindet a kockázatok minimalizálása érdekében!

  1. Vegye igénybe a rendszeres kéményellenőrzést, mivel az előírás szerint megfelelő műszaki állapotú és megfelelő időközönként ellenőrzött kémény a biztonság alapfeltétele.
  2. Gondoskodjon a tüzelőberendezés, gázkészülék karbantartásáról, mert a balesetek többsége ezek rossz műszaki állapotából fakad! Kérje szakszervíz vagy gázkészülékszerelő szakember segítségét!
  3. Tegyen meg mindent a szükséges levegő-utánpótlás biztosításáért, és a meglévő szellőzőket ne takarja el, mert ezzel jelentősen csökkenthető a szén-monoxid visszaáramlás kockázata!
  4. Hangolja össze a különböző készülékek működését, mert a gázkészülék üzemelését az elszívók, ventilátorok és szilárd tüzelésű kályhák, kandallók negatívan befolyásolhatják!
  5. Rendeljen végleges kéményseprő-ipari nyilatkozatot, ha tüzelőberendezés csere történt, vagy kéményét felújíttatta, átalakíttatta, valamint, ha új kémény került kialakításra! (Pozitív nyilatkozat kiadása előtt ne fizess ki kivitelezőjét.)

További hasznos információkért keresse fel a www.kemenysepro.hu, a www.kemenysepres.hu weboldalt.

Híreink

SÚLYOS MUNKABALESET KÖVETKEZMÉNYEI

Nem szeretnénk általánosítani, de sajnos sok esetben vannak olyan "bátor" vállalkozások, ahol a munkavédelem fontosságát eléggé alulértékelik és ahol a munkavédelmi szakember által javasolt teendőkre fittyet hánynak, pedig jobb lenne, ha ezeket komolyan vennék, mert egy súlyos munkabaleset esetén - azon túl, hogy valaki megsérül, vagy esetleg életét veszti - már késő lesz. Akkor már csak a hatósági bírságoknak, kártérítésnek, szankcióknak, vagy akár büntető jogi felelősségre vonásnak tehet eleget. Erről a témáról írt összefoglalót Szopka Gábor EHS szakmai vezetőnk. Részletek

Mit kell tudni a benzolról?

A heveny benzolmérgezés enyhébb formája kellemes eufóriás állapottal kezdődik, ami gyorsan és észrevétlenül mehet át súlyos narkózisba, amikor a menekülés már lehetetlen. Ezért rendkívül fontos, hogy az olyan munkahelyen, ahol a heveny benzolmérgezés lehetősége fennáll, a munkavállalókat fel kell világosítani a benzolhatás kezdeti tüneteiről. Erről és még számos hasznos tudnivalóról olvashatnak Viszóczky Bence munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó kollégánk összeállításában. Részletek

Változás az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

A Magyar Közlöny 2019. évi 129. számában megjelent a belügyminiszter 30/2019. (VII. 26.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról. Részletek

Hírlevél feliratkozás