Tudnivaló a védőruha (egyéni védőeszköz) és a munkaruha juttatásának szabályairól

Egyenruha, formaruha, termékvédő ruha, védőruha, munkaruha, a leggyakoribb munkahelyi öltözetek felsorolásakor sokunkban felmerülhet a kérdés, hogy mik is ezek és milyen funkciót töltenek be a mindennapi munkavégzés során.  Cikkünkben erre, valamint az egyéni védőeszközök és a munkaruha juttatásának legfontosabb kérdéseire keressük a választ.

Ahhoz, hogy a leglényegesebb előírásokról és a munkahelyi öltözetek juttatásának szabályairól beszéljünk, ismernünk kell a témához kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat és rendeleteket. Hogy mik is ezek?

  • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
  • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
  • Az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete;
  • A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet;
  • A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendet.

Ha megvannak azok a jogi szabályozások és normák, melyek a témánkat körülölelik tisztában kell lennünk a különböző munkahelyi öltözetek jelentésével és fogalmaikkal.

Egyenruha: a szervezet és a tevékenység egyidejű felismertetését szolgálja (pl. rendőr, tűzoltó). Az egyenruha jellemző viselet a fegyveres testületek és más hivatalos szervezetek körében, de gyakran keveredik a formaruhával.

Formaruha: a szervezet arculatának megjelenítését szolgálja. A munkáltató általában azért vezeti be, hogy az alkalmazottai jól észrevehetők legyenek, illetve a munkáltató láttassa az általa folytatott tevékenységet (pl. postás, pincér, légitársaságok alkalmazottai).

Termékvédő ruha: kifejezetten a gyártás, előállítás alatt lévő termék védelmére, valamint ezek szállítása vagy forgalmazása során azok tulajdonságainak megőrzésére szolgál.

Védőruha: másnéven egyéni védőeszköz, amely a munkavégzés során a munkavállaló egészségét, testi épségét veszélyeztető fizikai, kémiai, illetve biológiai károsító hatások ellen nyújt védelmet. Szabványok és normák által meghatározott védelmi képességgel rendelkeznek.

Munkaruha: a tevékenységből adódó fokozott idénybevételtől és szennyeződéstől óvja a munkavállaló saját ruházatát, vagy helyettesíti azt.

Elmondható, hogy a legtöbb magyarországi munkahelyen a fenti munkahelyi öltözetek közül leggyakrabban előfordulók a védőruha, mint egyéni védőeszköz és a munkaruha. Sajnos a mai napig sokakban téves feltételezések vannak e kettő öltözettel kapcsolatosan.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a védőruha és a munkaruha közötti alapvető különbségeket:

Elmondható, hogy a munkahelyi öltözetekben lehetnek átfedések: akár az egyenruha, akár a formaruha egyidejűleg betöltheti a védőruha (egyéni védőeszköz) szerepét is. Példaként említhető a kéményseprők fekete ruházata, amelyben mindenki felismeri viselőiket, ugyanakkor a korom kockázata miatt a munkáltatónak védőruhaként kell juttatnia azt. Ebben az esetben a védőruha funkciót kell elsődlegesen meghatározónak tekinteni, és a munkáltatónak az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

Bízunk benne, hogy összefoglalónkkal sikerült eloszlatnunk azokat a téves feltételezéseket, melyek ezt a témát övezik.

Híreink

Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása

Mikor és mennyi időtartamban szükséges munkavédelmi szakembert foglalkoztatni egy adott cég esetében? Jó a kérdés és kissé elgondolkodtató. Hogy miért? Mert a kérdés megválaszolására nem elegendő a foglalkoztatott létszámadatokat ismerni, hanem a cég tevékenységi köréből adódó veszélyességi osztályba sorolást is meg kell vizsgálni, és csak ezt követően lehet a pontos választ megadni a felett kérdésre. Ezt a témát járta körbe Szopka Gábor EHS szakmai vezetőnk. Részletek

A KÉMIAI BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB KÖVETELMÉNYEK

Hol jelentkezik a kémiai biztonság fogalma és mire kell figyelni, mit kell betartani? Milyen jelentési kötelezettségeink vannak a veszélyes anyagokkal kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Viszóczky Bence munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó kollégánk összegzéséből. Részletek

Hírlevél feliratkozás