A munkavédelemről szóló törvény alapján a Munkáltató felelőssége, hogy oktatásban részesítse a Munkavállalót, hogy az általa kezelt munkaeszközre vonatkozóan (pl. kisgépek) rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendelet előírja, hogy a Munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább

 • a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának körülményeiről, feltételeiről;
 • a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;
 • az esetleges téves kezelésről és annak következményeiről;
 • a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló közvetlen környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja, és
 • a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről.

A kisgépkezelői képzésünket a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 23. § (1) előírása, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírásai alapján valósítjuk meg. (Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/001633)

ÁRAJÁNLATKÉRÉS:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kisgépkezelői képzésünk "zárt" formában történik, vagyis nincs előre meghirdetett képzési időpont, melyhez bárki csatlakozhat. A képzés tematikáját és a képzési időpontot az Önök igényeihez igazítjuk.

Képzésünket igénybe vehetik kontaktórás („tantermi”) képzés formájában és online („távolléti”) képzés formájában.

Amennyiben erre a képzésre van szükségük és szeretnének erre vonatkozóan ajánlatot kérni, akkor fontos tudnunk, hogy milyen gépek vonatkozásában és hány főnek szükséges megtartani a képzést.

Kérjük ajánlatkérési szándékukat az ertekesites@ergonom.hu e-mail címen jelezzék részünkre!

Amennyiben további kérdésük merült fel a témával kapcsolatban, akkor kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail cím: ertekesites@ergonom.hu

1. Képző intézmény adatai:

Képző intézmény neve:
ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
B/2020/001633
Székhely címe:
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.
Levelezési címe:
7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.
Cégjegyzék száma:
17-09-000930
Bankszámlaszáma:
11746005-20092775-00000000
Adószáma:
10451988-2-17
Képviselője:
Tóth Zsuzsanna, ügyvezető

2. A képzés szükségessége

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkáltató felelőssége, hogy oktatásban részesítse a munkavállalót, hogy az általa kezelt munkaeszközre vonatkozóan (pl. kisgép) rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 23. § (1) előírja, hogy a munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább

 • a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának körülményeiről, feltételeiről;
 • a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;
 • az esetleges téves kezelésről és annak következményeiről;
 • a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló közvetlen környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja, és
 • a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről.

3. Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése

A kisgépkezelői képzésünket a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 23. § (1) előírása, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírásai alapján valósítjuk meg.

Képző intézmény által tartott kisgépkezelői vizsgafelkészítés és vizsgáztatás az alábbiak szerint történik:

A Résztvevő(k) számára szakképzett oktató által tartott vizsgafelkészítés történik. A kisgépkezelői vizsgára, csak a vizsgafelkészítésen Résztvevő személy bocsájtható. Sikeres kisgépkezelői vizsgát tett Résztvevő(k) igazolást kapnak, hogy az adott gépek balesetmentes használatának vonatkozásában oktatásban részesültek.

4. A kisgépkezelői képzés elvégzéséról szóló tanúsítvány érvényességi ideje

Jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná a kisgépkezelői képzés elvégzéséról szóló tanúsítvány érvényességi idejét.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeret frissítést.

5. Megrendelés menete

Amennyiben erre a képzésre van szükségük és szeretnének erre vonatkozóan ajánlatot kérni, akkor fontos tudnunk, hogy milyen gépek vonatkozásában és hány főnek szükséges megtartani a képzést.

Kérjük ajánlatkérési szándékukat az ertekesites@ergonom.hu e-mail címen jelezzék részünkre!

6. A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A Szolgáltatás megrendelőlap alapján a Képző intézmény díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

Amennyiben az Ön (Megrendelő) által közösen megjelölt képzési időpontban az adatközlő táblázat által tartalmazott Résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció/jelentkezés, képzési díj befizetése, és a képzésen történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek nem áll módjában jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

7. Tanúsítvány a képzésről

A Képző intézmény a képzés elvégzéséről hatóság által elfogadott tanúsítványt állít ki, melyet a végszámlával együtt, a képzés elvégzését követően postáz a Megrendelőnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott szakvizsga bizonyítványokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet a tanúsítványok megőrzésére!

8. Adatkezelési tájékoztató

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt oktatásokra és képzésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.ergonom.hu/adatvedelmi-szabalyzat weboldalon.

Képzésünket igénybe vehetik kontaktórás („tantermi) képzés formájában és online („távolléti”) képzés formájában.

Kontaktórás („tantermi) képzés igénybevételénél, kevesebb mint 10 fő részvételi létszám esetén az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. telephelyein:

 • 7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 16.
 • 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7., (ÖtHétHáz)

Kontaktórás („tantermi) képzés igénybevételénél, minimum 10 fő részvételi létszám esetén akár kihelyezett formában az Önök cégének telephelyén.

Online („távolléti”) képzés igénybevétele esetén képzésünket a Microsoft Teams felületén keresztül tartjuk meg.

Amennyiben kevesebb mint 10 fő részvételével, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. telephelyén kívánja igénybe venni a képzésünket, akkor az ajánlatkérő levelében az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 16. vagy 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7.)
 • Részvételi létszámot
 • Géplistát (Kérjük, ne használjon gyűjtő fogalmakat!)
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, e-mail cím)

Amennyiben kihelyezett formában (minimum 10 fő részvételével) - Önök által megjelölt helyszínen - szeretné igénybe venni képzésünket, akkor az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét
 • Részvételi létszámot
 • Géplistát (Kérjük, ne használjon gyűjtő fogalmakat!)
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, e-mail cím)

Képzési árainkat a beérkezett adatok alapján állapítjuk meg.

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek