A MUNKAESZKÖZÖK „ÜZEMBEHELYEZÉSE ÉS FELÜLVIZSGÁLATA”

A munkáltatóknak a munkaeszközök üzembehelyezésével és időszakos felülvizsgálataival kapcsolatban nem könnyű eligazodni, mikor milyen eljárást válasszanak, ki és mikor végezze el ezeket.

A munkaeszközöket munkavédelmi szempontból különböző módon csoportosíthatjuk. A csoportosítások egyben meghatározzák az alkalmazandó eljárásokat is.

 

A képet nagyobb méretben ide kattintva tudja megtekinteni.

Először tisztázni szükséges a munkaeszközök fogalmát. A munkaeszköz minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).

A munkaeszközöket csoportosíthatjuk veszélyes és nem veszélyes kategóriákba.

A veszélyes munkaeszközök a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 21. § alkalmazásában veszélyesnek minősül, az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve. A törvénynek ez a szakasza hivatkozik az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. és 1/b. számú mellékleteire, ahol pontosan felsorolva, nevesítve vannak az ide tartozó gépek. Ezeknek a gépeknek az üzembehelyezésére akkor kerülhet sor, ha munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat keretében meggyőzödtünk arról, hogy az megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek.

A veszélyes gépeket nem elegendő üzembe helyezni, de annak ötévenkénti felülvizsgálatát is el kell végeznie az üzemeltetőnek, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.

A veszélyes munkaeszközök közé tartoznak a különböző emelőgépek.

Az emelőgépekre a fenti vizsgálatokon kívül még az emelőgépekre vonatkozó 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet előírásai is vonatkoznak. Az emelőgépeket rendszeres, az emelőgépszakértő által meghatározott gyakorisággal fő és szerkezeti vizsgálat alá kell vonni, amelyet az emelőgépszakértő a vonatkozó nemzeti szabvány vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit figyelembe véve határozza meg.

Az emelőgép időszakos vizsgálatára emelőgép szakértő jogosult.

Az emelőgép fővizsgálatára - kivéve az 1000 kg-nál nagyobb megengedett teherbírású emelőgépet és az olyan emelőgépet, amelynél a kezelői munkahely az emelőkocsin van, és a kocsi 1,5 m-nél magasabbra emelhető - és szerkezeti vizsgálatára emelőgép ügyintéző,

csak a szerkezeti vizsgálatára emelőgép vizsgáló is jogosult.

A veszélyes gépek, berendezések közé tartoznak a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök. Ezek üzembehelyezését és időszakos felülvizsgálatait, mint ahogy a neve is tartalmazza, a vizsgálat elvégzésére felhatalmazott állami szervezet jogosult.

A nem veszélyes munkaeszközök esetében az üzembehelyezésnek nem üzembe helyezés az elnevezése, hanem ellenőrző felülvizsgálat. Az ellenőrző felülvizsgálat a munkaeszköz szerelését követő, illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőző – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző – vizsgálat. Természetesen ebben az esetben is szükséges megismételni a vizsgálatot.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját a munkáltatónak írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet. A felülvizsgálat személyi feltétele, hogy olyan személy végezze el, aki az adott gép kezelésével kapcsolatban megfelelő szakmai képesítéssel és tapasztalattal rendelkezik.

A vizsgálatoknak egy külön kategóriáját képezik a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatai.

Ezeket az érintésvédelmi ellenőrzéseket két fő kategóriába sorolhatjuk.

  • Vannak a szabványossági felülvizsgálatok
  • és szerelői ellenőrzések.

Az első szabványossági felülvizsgálatot villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt; vagy a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával kell elvégezni. Szabványossági felülvizsgálatra van szükség abban az esetben is, amikor olyan rendellenességet észleltek, amelyet szerelői ellenőrzéssel nem sikerült feltárni. A szabványossági felülvizsgálatot potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen, 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezésen, valamint 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésen és jelentős villamos berendezésen legalább három évente kell elvégezni. A szabványossági felülvizsgálathoz érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló képesítés szükséges.

A villamos gépen, berendezésen az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, erősáramú villamos szakember által végrehajtott, műszeres mérést nem igénylő ellenőrzést nevezzük szerelői ellenőrzésnek.

Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelést befejező műveleteként, és az érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként. Szerelői ellenőrzést kell végezni minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat bevezető részeként.

Szerelői ellenőrzéssel hat évente kell a lakó-, kommunális és egyéb épületnél ellenőrizni az áramütés elleni védelmet.

A vonatkozó rendeletek az iparszerűen alkalmazott villamos kéziszerszámokra és hordozható biztonsági transzformátorokra éves ellenőrzési gyakoriságot határoznak meg.

Természetesen a vizsgálat fajtájától függetlenül, valamennyi esetben meghatározott tartalmú írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a következő vizsgálatig meg kell őrizni.

Amennyiben a felülvizsgálatok rendszerében nem igazodik ki és nem rendelkezik erre a feladatra megfelelő végzettségű szakemberrel/szolgáltatóval, akkor kérje egyedi árajánlatunkat!

Az ajánlatkérésnek az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia:

  • Cég nevét
  • Cég adószámát
  • Vizsgálat helyszínét (ha több telephellyel rendelkezik, akkor a géplistában jelölje a telephely címet is)
  • Géplistát darabszám megjelöléssel
  • Vizsgálati típus megjelölését
  • Emelőgépek esetén a teherbírást
  • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, emailcím)

Amennyiben szeretné, ha automatikusan kezelnénk a gépek felülvizsgálatait, akkor jelezze a folyamatos ellátás alapú szerződéskötési szándékát, melynek keretében a vizsgálatokat beütemezzük, nyilvántartjuk.

Amennyiben beérkezik az ajánlatkérése, rövid időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Híreink

Tudnivalók a távmunkáról

A távmunkavégzés keretében a munkavállaló a munkáját rendszeresen, a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen – jellemzően lakhelyén –, számítástechnikai eszközök útján végzi, és annak eredményét elektronikusan továbbítja. Viszóczky Bence munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó összeállítása. Részletek

Semmelweis-nap

Július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. Ennek értelmében az ERGONOM Kft. foglalkozás-egészségügyi és a szekszárdi házi orvosi rendelése szünetel. Háziorvosi betegeink részére a városi ügyelet biztosít ellátást a sürgős esetekben. Részletek

Tájékoztatás a járványügyi készültségről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzetet rendelt el és járványügyi készültséget vezetett be, mely 2020. június 17-vel lépett hatályba. Részletek

Hírlevél feliratkozás