Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény szerinti feladatai ellátása érdekében a munkáltatónak foglalkozás-egészségügyi szolgálatot (azaz üzemorvost) kell biztosítania a munkavállalók számára a munkahelyen.

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás feladata a munkabiztonsággal (munkavédelemmel) szorosan együttműködve a munkavállalók munkahelyi egészségének megóvása. A dolgozók idejük meghatározó részét a munkahelyükön töltik, ahol különböző ártalmaknak lehetnek kitéve. (pl. zaj, kémiai anyagok, stressz, bakteriális, vírusos kórokozók stb).

Érdemes nagyobb figyelmet fordítani a megfelelő Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató kiválasztására, ahol a munkavállalók vizsgálata nagy körültekintéssel és alapossággal történik, és nem csak szükséges adminisztrációs teherként jelentkezik.

A nagyobb biztonság érdekében (stabilabb, egészségesebb munkavállalói állomány) az is megoldást jelenthet, ha a Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást plusz vizsgálatokat jelentő szűrési csomagokkal, úgynevezett menedzserszűrési csomagokkal egészítik ki. Szűrési csomagjainkat cégek és magánszemélyek is igénybe vehetik.  (Menedzserszűrési szolgáltatásunk csak Szekszárdon érhető el.)

Munkánk alapelve a megelőzés: elsődlegesen a munkahelyi veszélyforrások által elszenvedhető egészségkárosodások, betegségek megelőzése, másodlagosan a foglalkozással összefüggésbe hozható betegségek korai felismerése, harmadlagosan az esetlegesen kialakult egészségkárosodások rosszabbodásának megakadályozása gondozással, rehabilitációval.

 Mit tartalmaz a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásunk?

 • a munkaköri alkalmassági vizsgálatok nyilvántartását és programozását,
 • előzetes, időszakos, soron kívüli, záró munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzését, és az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezését;
 • foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
 • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát évente egyszeri alkalommal;
 • változás bekövetkezésekor a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát soron kívül;
 • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítását;
 • külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
 • a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
 • szervezzük, végezzük az expozícióban dolgozók biológiai vizsgálatainak mintavételét (vér, vizelet),
 • részt veszünk a Megbízó munkavédelmi szemléin, munkahigiénés jegyzőkönyvet készítünk,
 • Megbízó haladéktalan tájékoztatását a munkavállaló alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, a szükséges intézkedésekről,
 • az Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény kiállítását,
 • közúti járművezetők (1. és 2. alkalmassági csoport) egészségi alkalmasságának megállapítását a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet alapján,
 • gépkezelői jogosítvány meghosszabbítását, azon Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók számára, akik a munkakörükhöz kapcsolódóan gépkezelői (targonca, daru stb.) jogosítvánnyal rendelkeznek (a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. számú melléklete alapján).

 A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásunk keretében közreműködünk az alábbi feladatokban:

 • munka-egészségügyi -, fiziológiai-, ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,
 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • a Megbízó katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
 • a létesítmény, munkahely, munkaeszköz munkaegészségügyi üzembe helyezésének véleményezésében,
 • a foglalkozási rehabilitációban,
 • a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében.

Elsősegélynyújtó tanfolyamainkról a linkre kattintva tájékozódhat. 

Miért jó a munkáltatónak, ha dolgozóit foglalkozás-egészségügyi orvosi felügyelet alatt tudhatja?

 • hosszútávon egészséges, munkára képes dolgozókkal hatékonyabb, eredményesebb munkát tud végezni,
 • csökkenhet a táppénzes napok igénye,
 • nő a munkavállalók elégedettsége érezvén a munkáltatói törődést, odafigyelést,
 • dolgozóit az egészségi állapotuknak megfelelő terheléssel tudja foglalkoztatni egészségük megőrzése érdekében,
 • egészségkárosodással, munkabalesettel kapcsolatosan könnyebben tisztázható a károsodás eredete, a kártérítési felelősség,
 • minden munkaegészségüggyel kapcsolatos kérdésére, az optimális munkafeltételek megteremtéséhez szakmailag korrekt választ, segítséget kaphat,
 • nem utolsósorban törvényi kötelezettségének eleget tesz.

Miért jó a dolgozóknak, ha van foglalkozás-egészségügyi orvosuk?

 • munkájukkal kapcsolatos egészségügyi problémáikra szakavatott tanácsot, ellátást kapnak,
 • hosszútávon a munkaképességük megőrzése érdekében évente teljeskörű általános orvosi szűrővizsgálaton vehetnek részt, ahol képet kapnak egészségügyi állapotukról,
 • gyorsan, könnyen hozzáférnek az egészségügyi ellátáshoz számukra térítésmentesen.

Munkáltató alkalmassági vizsgálatra történő beutalása előtt kérjük, hogy tájékozódjon rendelőink helyszíneiről és elérhetőségeiről!

Rendelés helyszíne: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 16.

Ergonom Kft. székháza, földszint

Rendelési idő:

Hétfő-Szerda-Csütörtök-Péntek: 08:00-12:00

Kedd:08:00-10:30


Orvosaink:

Dr. Czuczor Judit foglalkozás-egészségügyi szakorvos,

Dr. Herendi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos,

Dr. Kolcsár Kinga foglalkozás-egészségügyi szakorvos jelölt

Ápolóink, asszisztencia:

Wilhelmné Tokics Andrea foglalkozás-egészségügyi szakápoló

Sáfrán Ildikó általános egészségügyi asszisztens

Telefonos elérhetőség:

Hétfőtől Péntekig 08:00-16:00 között:

Mobil: +36 20 560 2229

E-mail: eu.szekszard@ergonom.hu

Rendelés helyszíne:

1089 Budapest Gaál Mózes u. 5-7. (ÖtHétház) 1. emelet 112. 113.

Rendelési idő:

Hétfő és Szerda: 13:00-16:00

Péntek: 8:00-12:00


Orvosaink:

hétfő és szerda délután:

Dr. Beta Borbála foglalkozás-egészségügyi szakorvos,

péntek délelőtt:

Dr. Szöllősi Szilvia foglalkozás-egészségügyi szakorvos


Ápolónk:

Aradi Lászlóné Erzsike üzemi szakápoló, diplomás ápoló

Telefonos elérhetőség:

hétfő-péntek: 8:00-16:00

Mobil: +36 20 410 7750

E-mail: eu.budapest@ergonom.hu

Ajánlatkérés

Amennyiben Ön nem rendelkezik foglalkozás-egészségügyi szolgáltatással és szeretne ajánlatot kérni, akkor az alábbi sárga kiemelésre kattintva elolvashatja, hogy milyen adatok megadása szükséges az ajánlatkéréshez!

Társas vállalkozások esetén:

 • Cég neve:                                          
 • Fő tevékenysége:                                
 • Székhely címe:
 • Telephely címe (munkavégzés helye):  
 • Postázási címe:                                
 • Cégjegyzék száma:                             
 • Bankszámla száma:                            
 • Adószáma:    
 • ÁFA csoportazonosító száma:                              
 • Képviselője:
 • Munkavállalói létszám munkakörbe sorolva, telephely bontásban:
 • Kapcsolattartó neve:                        
 • Kapcsolattartó telefonszáma:             
 • Kapcsolattartó e-mailcíme:   

Egyéni vállalkozó esetén:

 • Neve:                                                   
 • Anyja neve:                                         
 • Személy azonosító igazolvány sz.:     
 • Születési helye és ideje:                      
 • Lakcíme:
 • Telephely címe (munkavégzés helye): 
 • Postázási címe:                                           
 • Bankszámla száma:
 • Adószáma:
 • ÁFA csoportazonosító száma:                           
 • Egyéni váll. nyilvántartási száma: 
 • Munkavállalói létszám munkakörbe sorolva, telephely bontásban:      
 • Kapcsolattartó neve:                           
 • Kapcsolattartó telefonszáma:             
 • Kapcsolattartó e-mailcíme:
 

Ajánlatkérését az ertekesites@ergonom.hu emailcímre küldje el!

Híreink

Szerződéskötéssel kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az egyes szolgáltatásainkat hogyan vehetik igénybe.

Fontos megemlítenem, hogy bármely szolgáltatásunkra vonatkozó megrendelést, szerződéskötést, ajánlattétel előz meg, kivételt képeznek a képzések!

A szolgáltatásaink igénybevételének egyik módja az eseti megrendelésre, eseti megbízásra vonatkozó szerződéskötés.

A másik, a folyamatos rendelkezésre állást tartalmazó szerződéskötés.

A továbbiakban részletezem, hogy ezek hogyan néznek ki a gyakorlatban. Részletek

Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás online

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor 2021.06.14-től adott a lehetőség számukra, hogy a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatást online formában igénybe vegyék.

Ez a fajta képzésünk "zárt", vagyis nincs meghirdetett képzési időpont, a Megrendelővel a megrendelést (díjfizetést) követően állapodunk meg a képzés időpontjában. Részletek

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti működésünkről

A veszélyhelyzet továbbra is fennáll, ezért a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk igénybevétele előtt, kérjük olvassa el al az alábbi tájékoztatásunkat!

Együttműködésüket előre is köszönjük! Részletek

Blog

Az ünnepi készülődés biztonsága

Az ünnepekre való készülésben bizony hamar jöhet a baj. Ezért most Petra segítségével összegyűjtöttük, mire érdemes figyelnünk a balesetek elkerülésében. Olvassa el alábbi, ünnepi blogbejegyzésünket! Részletek

Mi számít veszélyes anyagnak?

A veszélyes anyagok olyan folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú anyagok, amelyek a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik.
Egyes fajtáik már érintkezés esetén is sérülést okozhatnak, és vannak olyanok is, amelyek más anyagokkal kémiai reakcióba lépve válnak veszélyessé, ezért használatuk - beleértve a tárolást is - szabályozott körülmények között történhet. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság?

Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság? Mire kell figyelnünk? Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket! Részletek