A munkavédelemről szóló törvény értelmében a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor;  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor vagy új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!


ÁRAJÁNLATKÉRÉS:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem kötöttek velünk munkabiztonsági és/vagy tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó folyamatos megbízási szerződést, melynek része a munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor ezt a képzésünket online („távolléti”) képzés formájában vagy kontaktórás („tantermi”) képzés formájában vehetik igénybe.

Ez a típusú képzésünk "zárt" formában történik, vagyis nincs előre meghirdetett képzési időpont, melyhez bárki csatlakozhat. A képzés tematikáját és a képzési időpontot az Önök igényeihez igazítottan állapítjuk meg.

Amennyiben erre a képzésre van szükségük és szeretnének erre vonatkozóan ajánlatot kérni, akkor fontos tudnunk, hogy milyen tevékenységgel foglalkoznak, milyen munkaeszközöket és gépeket használnak, valamint hány főnek és milyen munkakörben szükséges megtartani a képzést.

Kérjük, ajánlatkérési szándékukat az ertekesites@ergonom.hu e-mail címen jelezzék részünkre!

Amennyiben további kérdésük merült fel a témával kapcsolatban, akkor kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail cím: ertekesites@ergonom.hu

Amennyiben Önök rendelkeznek érvényes munkabiztonsági és/vagy tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.-vel), melynek része a munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor a képzés lebonyolításával kapcsolatban kérjük egyeztessenek a kijelölt munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadójukkal!

1. Képző intézmény adatai

Képző intézmény neve: ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001633

Székhely címe: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.

Levelezési címe: 7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.

Cégjegyzék száma: 17-09-000930

Bankszámlaszáma: 11746005-20092775-00000000

Adószáma: 10451988-2-17

Képviselője: Tóth Zsuzsanna, ügyvezető


2. Munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás szükségessége

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55.§ (1) bekezdése értelmében a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor;  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor vagy új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!


3. Megrendelés tárgyát képező oktatás részletezése

A munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatásunkat az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. szakmai vezetése által meghatározottak szerint valósítjuk meg online („távolléti”) oktatás vagy kontaktórás („tantermi”) oktatás formájában és oktató filmek által.

Az oktatási tananyag főbb pontjai munkavédelmi oktatás esetében:

 • a munkavállalók jogai és kötelességei;
 • a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei;
 • munka- és üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések;
 • a munkavégzés veszélyforrásai;
 • a munkaeszközök használata;
 • védőeszközök;
 • elsősegélynyújtás.

Az oktatási tananyag főbb pontjai tűzvédelmi oktatás esetében:

 • a munkavállalók tűzvédelmi feladatai;
 • tűzvédelmi használati szabályok;
 • tűzoltó eszközök és készülékek (jelölésük, használatuk, tűzveszélyes tevékenység végzése)
 • teendők tűz esetén (tűz jelzése, bejelentése, stb.).

Választható oktatási kategóriák:

 • Elméleti munkavédelmi oktatás esetén kb. 30 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.
 • Elméleti tűzvédelmi oktatás esetén kb. 20 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.
 • Elméleti munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás esetén kb. 45-55 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.

4. A munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás elvégzéséról szóló igazolás érvényességi ideje

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55.§ (1) bekezdése értelmében a munkavállalók részére munkavédelmi oktatást kell tartani munkába álláskor; munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor; új technológia bevezetésekor.

Munkavédelem tekintetében jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná a munkavédelemi oktatás elvégzésének gyakoriságát. A gyakoriságot és az erre vonatkozó előírásokat a munkavédelmi szabályzatban és/vagy egységes és átfogó megelőzési stratégiákában a munkáltatónak kell meghatároznia. Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeretfrissítést.

Tűzvédelem tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.


5. Megrendelés menete

Amennyiben erre a képzésre van szükségük és szeretnének erre vonatkozóan ajánlatot kérni, akkor fontos tudnunk, hogy milyen tevékenységgel foglalkoznak, milyen munkaeszközöket és gépeket használnak, valamint hány főnek és milyen munkakörben szükséges megtartani a képzést.

Kérjük, ajánlatkérési szándékukat az ertekesites@ergonom.hu e-mail címen jelezzék részünkre!


6. A szolgáltatás során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése

A Szolgáltatás megrendelőlap alapján a Képző intézmény díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

Megrendelő) által közösen megjelölt képzési időpontban az adatközlő táblázat által tartalmazott Résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

Amennyiben az Ön (Megrendelő) által közösen megjelölt képzési időpontban az adatközlő táblázat által tartalmazott Résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció/jelentkezés, képzési díj befizetése, és a képzésen történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek nem áll módjában jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.


7. Igazolás az oktatásról

A Képző intézmény a képzés elvégzéséről hatóság által elfogadott igazolást állít ki.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott igazolásokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet az igazolások megőrzésére!


8. Adatkezelési tájékoztató

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt oktatásokra és képzésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.ergonom.hu/adatvedelmi-szabalyzat weboldalon.

Képzésünket igénybe vehetik kontaktórás („tantermi) képzés formájában és online („távolléti”) képzés formájában.

Kontaktórás („tantermi) képzés igénybevételénél, kevesebb mint 10 fő részvételi létszám esetén az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. telephelyein:

 • 7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 16.
 • 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7., (ÖtHétHáz)

Kontaktórás („tantermi) képzés igénybevételénél, minimum 10 fő részvételi létszám esetén akár kihelyezett formában az Önök cégének telephelyén.

Online („távolléti”) képzés igénybevétele esetén képzésünket a Microsoft Teams felületén keresztül tartjuk meg.

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja

Minden év július 1-jén ünnepeljük az egészségügyben dolgozókat, megemlékezve Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről, aki ezen a napon született. Részletek

Mi is kékek vagyunk… Legyünk együtt kékek!

Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. kollégái ezen a napon tisztelettel adóznak azoknak, akik a sokszor kevésbé megértett úton járnak. Részvételünkkel együtt támogatást nyújtunk az autizmus elfogadásában és támogatásában. Részletek

Magyar Ápolók Napja

Az idei évben immár tizedik éve, hogy 2014-ben Magyarország Országgyűlése február 19-ét - Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordulóját - a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. Mondjunk együtt köszönetet mindazoknak, akik nap, mint nap erejükön felül segítenek a betegeknek. Ezen alkalomból köszöntjük az egészségügyben dolgozókat, fejet hajtva áldozatos és lelkiismeretes munkájuk előtt. Részletek

Blog

Karácsonyi tűzmegelőzés

Fontos, hogy az ünnepi készülődés forgatagában se feledkezzünk meg a biztonságunkról és gondoskodjunk a tűzesetek megelőzéséről. Azok, akik alábbi tanácsokat megfogadják, biztosan nem kell, hogy „vendégül” lássák a tűzoltókat az ünnepek alatt. Részletek

Tökfejek között is biztonságban, avagy a Halloween és a munkavédelem kapcsolata

A Halloweenezés Magyarországon is egyre népszerűbb, a tökfaragás pedig (a beöltözéssel együtt) mára sokaknál közösségi program lett. Az sem ritka, hogy ilyenkor egy-két pohár alkohol is elfogy, ezért is fontos, hogy felkészülten álljunk a tökfaragás kihívásaival szemben és legyen biztonságos ez a szórakoztató és kreatív tevékenység. Olvassa el rövid, de annál hasznosabb blogcikkünket a témában! Részletek

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek