A munkavédelemről szóló törvény értelmében minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő munkavédelmi képviselő választást kell tartani, a munkavédelmi képviselő választást a kötelezettség keletkezésének napjától számított hat hónapon belül meg kell tartani.

A törvény kimondja, hogy a munkavédelmi képviselőnek - az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységének ellátása érdekében - a megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést, majd ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie. Azon munkáltatónál, ahol van választott munkavédelmi képviselő, a munkavédelmi képviselő mandátumának lejártát követően három hónapon belül a munkavédelmi képviselő választást újra meg kell tartani.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a munkavédelmi képviselők számára szervezett képzéseit a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósítja meg. (Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/001633)

Tájékoztatjuk a munkáltatókat és a munkavédelmi képviselőket, hogy az öt éves mandátum ideje alatt azonos témakörű továbbképzést maximum csak kétszer végezhet el a megválasztott munkavédelmi képviselő. Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. minden naptári évben változó képzési tananyagot biztosít meghirdetett munkavédelmi képviselő továbbképzései esetében.


KÉPZÉSI DÍJ

Elméleti képzés (e-learning) esetén 25.000.- Ft / fő, azaz huszonötezer forint / fő, mely mentes az adó alól.


JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓ

Amennyiben szeretne jelentkezni előre meghirdetett képzésünkre, egyszerűen megteheti az adott képzési időponthoz tartozó jelentkezési lap és a képzésre vonatkozó adatközlő táblázat kitöltésével, majd az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre elektronikus úton történő visszaküldésével.

A jelentkezési lapot az előre meghirdetett képzési időpont mellett található „Jelentkezési lap” ikonra kattintva töltheti le.

A munkavédelmi képviselő képzéshez kapcsolódó adatközlő táblázatot ide kattintva töltheti le:

 

⬇️ ADATKÖZLŐ TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE ⬇️

 

FIGYELEM! A képzésen résztvevő(k) adatait, kérjük a munkavédelmi képviselő képzés ADATKÖZLŐ TÁBLÁZATBA rögzíteni és a jelentkezési lappal együtt részünkre megküldeni szíveskedjen, mert a jelentkezését csak így tudjuk befogadni!

Kérjük az adatközlő táblázat kitöltése során a képzésre jelentkező munkavállaló(k) hivatalos okmányai(k)ban (személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, stb.) szereplő pontos adatokat adja meg, mert a jelentkezést csak így tudjuk befogadni. Köszönjük!


Amennyiben további kérdésük merült fel a témával kapcsolatban, akkor kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail cím: ertekesites@ergonom.hu

Ha úgy érzi, hogy olyan egyéni kérése van, ami miatt szeretne egyedi ajánlatot kapni, írjon az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre és kollégáink keresni fogják!

Képzés megnevezése Képzés időpontja Képzés helyszíne
Munkavédelmi képviselő továbbképzés 2024.09.24 12:00
2024.10.01 12:00
E-learning képzés Jelentkezési lap
Munkavédelmi képviselő továbbképzés 2024.11.05 12:00
2024.11.12 12:00
E-learning képzés Jelentkezési lap

Munkavédelmi képviselő továbbképzés

2024.09.24 12:00- 2024.10.01 12:00

E-learning képzés

Jelentkezési lap


Munkavédelmi képviselő továbbképzés

2024.11.05 12:00- 2024.11.12 12:00

E-learning képzés

Jelentkezési lap


1. Képző intézmény adatai

Képző intézmény neve: ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001633

Székhely címe: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.

Levelezési címe: 7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.

Cégjegyzék száma: 17-09-000930

Bankszámlaszáma: 11746005-20092775-00000000

Adószáma: 10451988-2-17

Képviselője: Tóth Zsuzsanna, ügyvezető


2. A képzés szükségessége

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 70/A. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy „munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő”.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 70/A. § (1b) bekezdés értelmében „ha a munkáltató munkavédelmi képviselő választásra kötelezett, a munkavédelmi képviselő választást a kötelezettség keletkezésének napjától számított hat hónapon belül meg kell tartani”.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (2) bekezdése kimondja, hogy „annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét elláthassa, megválasztását követő hat hónapon belül képzésen kell részt vennie, amely csak rendes munkaidőben történhet”.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (5) bekezdése szerint „a munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést”.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (6) bekezdése szerint „a munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie”.


3. Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése

A munkavédelmi képviselő továbbképzésünket a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott, a munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit tartalmazó tájékoztatás szerint valósítjuk meg e-learning képzés formájában.

Tájékoztatjuk a munkáltatókat és a munkavédelmi képviselőket, hogy az öt éves mandátum ideje alatt azonos témakörű továbbképzést maximum csak kétszer végezhet el a megválasztott munkavédelmi képviselő. Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. minden naptári évben változó képzési tananyagot biztosít meghirdetett munkavédelmi képviselő továbbképzései esetében.

A képzési tananyag pontjai:

  • a munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei: a munkahelyekre vonatkozó minimális munkavédelmi követelmények; a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések;
  • munkaeszközök biztonsága: gépek alapvető biztonsági követelményei; munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményei; különleges munkaeszközök használatára vonatkozó követelmények (létra, munkaállvány, mozgó munkaeszköz); veszélyesnek minősülő gépek, munkaeszközök.

Képzés formája: elméleti képzés (e-learning) kb. 360 perc időtartamban a fenti témák vonatkozásban.

Az e-learning képzésbe való bekapcsolódáshoz a képzésen résztvevő(k) által biztosított alábbi technikai eszközök szükségesek:

  • stabil internetkapcsolat;
  • internetkapcsolatra csatlakoztatott (hangszóróval felszerelt) számítógép / laptop / tablet.

Kérjük, amennyiben vállalati, illetve hivatali környezetből kívánja teljesíteni a képzést, győződjön meg erről, és szükség esetén egyeztessen a rendszergazdával!


4. A munkavédelmi képviselő továbbképzés elvégzéséról szóló tanúsítvány érvényességi ideje

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (6) bekezdése szerint „a munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie”.

Ennek értelmében a megválasztott munkavédelemi képviselőnek az alapképzés elvégzését követően évente részt kell vennie 8 órás továbbképzésben.


5. Megrendelés menete:

A jelentkezés visszaigazolása (regisztráció): A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott jelentkezési lap és az adatközlő táblázat (amely hiánytalanul tartalmazza a képzésre jelentkező(k) adatait) visszaküldését követően, - amennyiben minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsájtott - visszaigazoljuk / regisztráljuk jelentkezését, melyet továbbítunk oktatási csoportunknak.

A regisztrációt követően az oktatási csoportunk megküldi Önnek (megrendelőnek) a:

  • díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni.

Amennyiben a képzési díj kiegyenlítése megtörtént, akkor az oktatási csoportunk megküldi Önnek (megrendelőnek) és a képzésen résztvevőnek:

  • a képzésen résztvevő(k)re vonatkozó beiratkozási lapot, mely a képzésen résztvevő(k) - képző intézmény között kötődik;
  • és a képzés (e-learning) felületének elérhetőségét (a képzésen résztvevő(k) egyedi belépési kódot kap(nak) keretrendszerünkhöz (ERGONOM oktatási portál), melyen keresztül egy (1) hét áll rendelkezés(ük)re, hogy tetszőleges ütemezéssel, akár többször végighallgassá(k) a kurzust és az ott meghatározott feladatokat megoldjá(k), a képzés záró időpontját követően a képzésen résztvevő(k) további harminc (30) naptári napig hozzáférést kapnak a képzési tananyagokhoz)

Kérjük a beiratkozási lap(ok) által tartalmazott képzésre jelentkezői adatokat legyen szíves leellenőrizni! Amennyiben elírást vagy pontatlanságot talál, akkor még az aláírás / aláíratás előtt legyen szíves vállaszlevélben visszajelezni részünkre az oktatas@ergonom.hu e-mail címre, hogy ezt javítani tudjuk. Ezáltal arra törekszünk, hogy az aláírt beiratkozási lap(ok) a valóságnak megfelelő és pontos adatok kerüljenek rögzítésre.

Amennyiben a beiratkozási lap(ok)on rögzített adatokat helyesnek találja és nem kíván adatmódosítással élni, akkor kérjük a beiratkozási lap(ok)ból egy (1) példányt legyen szíves kinyomtatni és a képzésen résztvevő(k)vel történő aláíratást követően elektronikus úton (szkennelve) visszaküldeni részünkre az oktatas@ergonom.hu e-mail címre az értesítő levélben megadott határidőig!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak akkor jogosult a képzésünkön történő részvételre, amennyiben a beiratkozási lap(ok) aláírtan beérkezésre kerül(nek).

Amennyiben a képzési díj nem kerül kiegyenlítésre, a képző intézmény a képzés (e-learning) felületének elérhetőségét (belépési kód az ERGONOM oktatási portál keretrendszerhez) nem küldi meg Önnek (megrendelőnek) és a képzésre jelentkező nem jogosult a képzésen való részvételre.


6. A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése

A kitöltött, a számlafizető által cégszerűen aláírt és az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre megküldött jelentkezési lap alapján a képzést végző intézmény díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

A képzési díj: elméleti képzés (e-learning) esetén 25.000.- Ft / fő, azaz huszonötezer forint / fő, mely mentes az adó alól; mely díjtételekre a képzést végző akkor is jogosult, ha a résztvevő(k) a képzéstől bármely okból távol marad(nak).

Amennyiben a jelentkezési lapon az Ön (megrendelő) által megjelölt képzési időpontban / idősávban a képzésen résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére megrendelő felé.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció / jelentkezés, képzési díj befizetése és egy következő időpontban szervezett képzésen történő részvétel szükséges. A képző intézménynek ezen okból történő újbóli regisztráció során nem áll módjában jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.


7. Tanúsítvány a képzésről

A képző intézmény a képzés elvégzéséről hatóság által elfogadott tanúsítványt állít ki, melyet a végszámlával együtt, a képzés elvégzését követően postáz a megrendelőnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsátott tanúsítvány(oka)t a képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet a tanúsítvány(ok) megőrzésére!


8. Adatkezelési tájékoztató

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt munkavédelmi képviselő továbbképzést az ERGONOM oktatási portálon keresztül (Moodle e-learning keretrendszer, elérhetősége: https://oktatas.ergonom.hu) valósítjuk meg elektronikus távoktatás (e-learning képzés) formájában. Tájékoztatjuk, hogy a távoktatási képzésmenedzsment rendszer adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a képzésben részt vevő személy a tananyag elsajátítása során végrehajtott tevékenységét, előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, stb.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt oktatásokra és képzésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.ergonom.hu/adatvedelmi-szabalyzat weboldalon.

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja

Minden év július 1-jén ünnepeljük az egészségügyben dolgozókat, megemlékezve Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről, aki ezen a napon született. Részletek

Mi is kékek vagyunk… Legyünk együtt kékek!

Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. kollégái ezen a napon tisztelettel adóznak azoknak, akik a sokszor kevésbé megértett úton járnak. Részvételünkkel együtt támogatást nyújtunk az autizmus elfogadásában és támogatásában. Részletek

Magyar Ápolók Napja

Az idei évben immár tizedik éve, hogy 2014-ben Magyarország Országgyűlése február 19-ét - Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordulóját - a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. Mondjunk együtt köszönetet mindazoknak, akik nap, mint nap erejükön felül segítenek a betegeknek. Ezen alkalomból köszöntjük az egészségügyben dolgozókat, fejet hajtva áldozatos és lelkiismeretes munkájuk előtt. Részletek

Blog

Karácsonyi tűzmegelőzés

Fontos, hogy az ünnepi készülődés forgatagában se feledkezzünk meg a biztonságunkról és gondoskodjunk a tűzesetek megelőzéséről. Azok, akik alábbi tanácsokat megfogadják, biztosan nem kell, hogy „vendégül” lássák a tűzoltókat az ünnepek alatt. Részletek

Tökfejek között is biztonságban, avagy a Halloween és a munkavédelem kapcsolata

A Halloweenezés Magyarországon is egyre népszerűbb, a tökfaragás pedig (a beöltözéssel együtt) mára sokaknál közösségi program lett. Az sem ritka, hogy ilyenkor egy-két pohár alkohol is elfogy, ezért is fontos, hogy felkészülten álljunk a tökfaragás kihívásaival szemben és legyen biztonságos ez a szórakoztató és kreatív tevékenység. Olvassa el rövid, de annál hasznosabb blogcikkünket a témában! Részletek

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek