Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok

Hazánkban a munka törvénykönyve előírja, hogy a munkavállaló csak olyan feladatra alkalmazható, ami az egészségére, a testi alkatára és fejlettségére tekintettel van, valamint káros hatást nem gyakorol rá. A munkáltató a dolgozó munkába állása előtt, illetve időközönként vagy soron kívül köteles az ingyenes munkaköri alkalmassági vizsgálatot lehetővé tenni a foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) rendelésen.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

Előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat

A munkáltató már a foglalkoztatás megkezdése előtt köteles a munkavállalónak a foglalkozás-egészségügyi orvossal (üzemorvossal) való találkozást biztosítani. Ennek alkalmával munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat is történik.

A munkavállaló a vizsgálaton köteles megjelenni, mert ha nem tesz eleget az egészségügyi vizsgálatoknak, a jogszabály erejénél fogva nem kezdheti meg a munkát.

Ezt a fajta vizsgálatot előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatnak nevezzük. Ezt minden esetben el kell végezni a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően.

Akkor lehet még szükség rá, ha a munkakörülmények, munkahelyi tevékenységek megváltoznak, vagyis a korábbitól nagyobb megterheléssel járó feladatot bíznak a dolgozóra.

Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat

A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak meghatározott időközönként ismétlődő időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat a foglalkozásegészségügyi szolgálatok által kötelező jelleggel alkalmazandó 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján határozzák meg, mely a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről rendelkezik.

Soron kívüli munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálat

Abban az esetben, ha valamilyen rendkívüli, előre nem várt esemény következik be. Vagy hosszas táppénz után tér vissza dolgozni a beosztott, és betegsége vagy munkahelyi balesete esetleg olyan egészségkárosodással járt, ami lehet, hogy nem teszi alkalmassá a régi munkaköre betöltésére, soron kívüli alkalmassági vizsgálatra van szükség.

Záróvizsgálat

Záróvizsgálatot kell végezni a munkáltató kérésére, amennyiben a munkavégzés rákkeltő anyagokkal, idült foglalkozási megbetegedés veszélyének kialakulásával járó munkakör megszűnésekor, illetve külföldi munkavégzés befejezését követően.

A munkaköri alkalmassági vizsgálatok alkalmával továbbá különös figyelmet kell fordítani a fokozottan járványveszélyes, a hazaitól eltérő klímájú területeken végzendő munkák esetében, a nők foglalkoztatása, a fiatalkorúak foglalkoztatása és az idősödő munkavállalók esetében.

A törvényileg előírt, kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elemeit szakmai módszertani útmutatók alapján állítják össze, és alkalmazzák a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók.

Amennyiben szeretne egyedi ajánlatot kapni foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásunkra vonatkozóan, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek