A munkavédelemről szóló törvény értelmében minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő munkavédelmi képviselő választást kell tartani.

A törvény kimondja, hogy a munkavédelmi képviselőnek - az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységének ellátása érdekében - a megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést, majd ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a munkavédelmi képviselők számára szervezett képzéseit a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósítja meg. (Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/001633)

Tájékoztatjuk a munkáltatókat és a munkavédelmi képviselőket, hogy az öt éves mandátum ideje alatt azonos témakörű továbbképzést csak egyszer végezhet el a megválasztott munkavédelmi képviselő.

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓ:

Amennyiben szeretne jelentkezni előre meghirdetett képzésünkre, egyszerűen megteheti az adott képzési időponthoz tartozó jelentkezési lap és a képzésre vonatkozó adatközlő táblázat kitöltésével, majd az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre elektronikus úton történő visszaküldésével.

A jelentkezési lapot az előre meghirdetett képzési időpont mellett található „Jelentkezési lap” ikonra kattintva töltheti le.

A munkavédelmi képviselő képzéshez kapcsolódó adatközlő táblázatot ide kattintva töltheti le:

ADATKÖZLŐ TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE

 

FIGYELEM! A képzésen résztvevő(k) adatait, kérjük az online munkavédelmi képviselő képzés (továbbképzés) ADATKÖZLŐ TÁBLÁZATBA rögzíteni és a jelentkezési lappal együtt részünkre megküldeni szíveskedjen, mert a jelentkezését csak így tudjuk befogadni! Kérjük az adatközlő táblázat kitöltése során a képzésre jelentkező munkavállaló(k) hivatalos okmányai(k)ban (személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, stb.) szereplő pontos adatokat adja meg, mert a jelentkezést csak így tudjuk befogadni. Köszönjük!

Ha úgy érzi, hogy olyan egyéni kérése van, ami miatt szeretne egyedi ajánlatot kapni, írjon az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre és kollégáink keresni fogják!

Képzés megnevezése Képzés időpontja Képzés helyszíne
Munkavédelmi képviselő képzés 2023.11.28.
09:00 - 15:00
Online képzés Jelentkezési lap

Munkavédelmi képviselő képzés

2023.11.28 09:00- 2023.11.28 15:00

Online képzés

Jelentkezési lap


1. Képző intézmény adatai

Képző intézmény neve:
ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
B/2020/001633
Székhely címe:
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.
Levelezési címe:
7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.
Cégjegyzék száma:
17-09-000930
Bankszámlaszáma:
11746005-20092775-00000000
Adószáma:
10451988-2-17
Képviselője:
Tóth Zsuzsanna, ügyvezető

2. A képzés szükségessége:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 70/A. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy „munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő”.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (2) bekezdése kimondja, hogy „annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét elláthassa, megválasztását követő hat hónapon belül képzésen kell részt vennie, amely csak rendes munkaidőben történhet”.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (5) bekezdése szerint „a munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést”.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (6) bekezdése szerint „a munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie”.

3. Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése:

A munkavédelmi képviselő képzésünket (továbbképzés) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott, a munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit tartalmazó tájékoztatás szerint valósítjuk meg online („távolléti”) képzés formájában.

A képzési tananyag főbb pontjai:

 • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok évenkénti változásai, valamint a munkavédelmet érintő aktualitások, közérdekű információk.

 • A munkahelyek kémiai biztonsága:

  • A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek osztályozása, címkézése, feliratozása, tárolása és felhasználása.

  • Veszélyes anyagok és veszélyes keverék értelmezése a munkavédelmi jogszabályok alkalmazása szempontjából.

  • Biztonsági adatlapok alkalmazása a munkavédelmi gyakorlatban.

  • A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek hatásai az egészségre és a biztonságra.

  • A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek előfordulása az egyes szakmákban.

  • A megelőzés szerepe, kockázatbecslés, kockázatcsökkenés eszközei és a kockázat-kommunikáció.

 • Munkabaleset kivizsgálása:

  • A munkabeleset fogalma.

  • A munkabalesettel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek.

  • A munkabaleset bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartásba vétele

  • A munkavédelmi képviselő szerepe a munkabaleset kivizsgálásban.

  • Munkavállalói jogok ismerete.

Választható képzési kategóriák:

 • online munkavédelmi képviselő képzés (továbbképzés) esetén 8 óra időtartamban a fenti témákról szólóan.

Az online („távolléti”) képzésbe való bekapcsolódáshoz a képzésen résztvevő(k) által biztosított alábbi technikai eszközök szükségesek:

 • stabil internetkapcsolat;

 • internetkapcsolatra csatlakoztatott (hangszóróval felszerelt) számítógép / laptop / tablet.

Kérjük, amennyiben vállalati, illetve hivatali környezetből kívánja nézni az előadást, győződjön meg erről, és szükség esetén egyeztessen a rendszergazdával!

4. A munkavédelmi képviselő képzés (továbbképzés) elvégzéséról szóló tanúsítvány érvényességi ideje:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (6) bekezdése szerint „a munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie”. Ennek értelmében a megválasztott munkavédelemi képviselőnek az alapképzés elvégzését követően évente részt kell vennie 8 órás továbbképzésben.

Tájékoztatjuk a munkavédelmi képviselő képzésünkre (továbbképzés) jelentkező munkavédelmi képviselőt, hogy az öt éves mandátumának ideje alatt azonos témakörű továbbképzést csak egyszer végezhet el.

5. Megrendelés menete:

A jelentkezés visszaigazolása (regisztráció):

A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott jelentkezési lap és az adatközlő táblázat (amely hiánytalanul tartalmazza a képzésre jelentkező(k) adatait) visszaküldését követően, - amennyiben minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsájtott - visszaigazoljuk / regisztráljuk jelentkezését.

A jelentkezés visszaigazolásakor (regisztráció) az alábbi adatokat, dokumentumokat küldjük meg Önnek (megrendelőnek):

 • megrendelés száma, amely egy 16 karakterű szám;

 • amennyiben több mint 10 főt jelentkeztet a képzésre, akkor elküldjük Önnek (megrendelőnek) a szolgáltatás megrendelőt, amely a megrendelő - képző intézmény szerződéses kötelmeire vonatkozik. Ezt a szolgáltatás megrendelőt kettő példányban szükséges kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni részünkre a 7101 Szekszárd, Pf.: 473. postacímre, de előtte elektronikusan az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre.

Ezt követően továbbítjuk regisztrációját a képzési csoportunknak.

A regisztrációt követően a képzési csoportunk megküldi Önnek (megrendelőnek) a:

 • díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni.

Amennyiben a képzési díj kiegyenlítése megtörtént, akkor a képzési csoportunk megküldi Önnek (megrendelőnek) és a képzésen résztvevőnek:

 • a képzésen résztvevő(k)re vonatkozó beiratkozási lapot, mely a képzésen résztvevő(k) - képző intézmény között kötődik.

 • és az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét.

Kérjük a beiratkozási lap(ok) által tartalmazott képzésre jelentkezői adatokat legyen szíves leellenőrizni! Amennyiben elírást vagy pontatlanságot talál, akkor még az aláírás / aláíratás előtt legyen szíves vállaszlevélben visszajelezni részünkre az oktatas@ergonom.hu e-mail címre, hogy ezt javítani tudjuk. Ezáltal arra törekszünk, hogy az aláírt beiratkozási lap(ok) a valóságnak megfelelő és pontos adatok kerüljenek rögzítésre.

Amennyiben a beiratkozási lap(ok)on rögzített adatokat helyesnek találja és nem kíván adatmódosítással élni, akkor kérjük a beiratkozási lap(ok)ból egy (1) példányt legyen szíves kinyomtatni és a képzésen résztvevő(k)vel történő aláíratást követően visszapostázni részünkre az értesítő levélben megadott határidőig!

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.,

7101 Szekszárd, Pf.: 473.

Kérjük az aláírt beiratkozási lapot visszapostázás előtt elektronikusan is küldje el az oktatas@ergonom.hu e-mail címre!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak akkor jogosult a képzésünkön történő részvételre, amennyiben a beiratkozási lap(ok) aláírtan beérkezésre kerül(nek).

Amennyiben a képzési díj nem kerül kiegyenlítésre, a képző intézmény a képzési tananyagot és / vagy az az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét nem küldi meg Önnek (megrendelőnek) és a képzésre jelentkező nem jogosult a képzésen való részvételre.

6. A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A kitöltött, a számlafizető által cégszerűen aláírt és az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre megküldött jelentkezési lap alapján a képzést végző intézmény díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

A képzési díj:

 • online munkavédelmi képviselő képzés (továbbképzés) esetén 25.000.- Ft / fő, azaz huszonötezer forint / fő;

mely díjtételekre a képzést végző akkor is jogosult, ha a résztvevő(k) a képzéstől bármely okból távol marad(nak).

Amennyiben a jelentkezési lapon az Ön (megrendelő) által megjelölt képzési időpontban a képzésen résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére megrendelő felé.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció / jelentkezés, képzési díj befizetése és egy következő időpontban szervezett képzésen történő részvétel szükséges. A képző intézménynek ezen okból történő újbóli regisztráció során nem áll módjában jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

7. Tanúsítvány a képzésről:

A képző intézmény a képzés elvégzéséről hatóság által elfogadott tanúsítványt állít ki, melyet a végszámlával együtt, a képzés elvégzését követően postáz a megrendelőnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsátott tanúsítvány(oka)t a képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet a tanúsítvány(ok) megőrzésére!

8. Adatkezelési tájékoztató

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt oktatásokra és képzésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.ergonom.hu/adatvedelmi-szabalyzat weboldalon.

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek