RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS!

Kedves Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2023. január 1-től hatályos módosítása értelmében a munkavédelmi képviselők képzésének (alapképzés és továbbképzés)  ismeretanyagának minimum követelményeit az illetékes szakhatóság még nem hozta nyilvánosságra.

Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter további tájékoztatásáig szünetelteti a munkavédelmi képviselők részére szervezett képzését.

(A képzés minimum követelményeit tartalmazó ismeretanyag hiányában elvégzett képzést a hatóság szabálytalanul elvégzett képzésnek minősítheti, így a képzés elvégzésről szóló tanúsítvány érvénytelennek minősül.)

Kérjük figyeljék további tájékoztatásunkat.

Megértésüket köszönjük!


A munkavédelemről szóló törvény értelmében minden Munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő munkavédelmi képviselő választást kell tartani.

A törvény kimondja, hogy egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben (alapképzés), ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét kell biztosítani.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a munkavédelmi képviselők számára szervezett képzéseit a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósítja meg:

 • Munkavédelmi képviselők alapképzése (nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D001)
 • Munkavédelmi képviselők továbbképzése (nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D002)

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓ:

Amennyiben szeretne jelentkezni előre meghirdetett képzésünkre, egyszerűen megteheti az adott képzési időponthoz tartozó jelentkezési lap és a képzésre vonatkozó adatközlő táblázat kitöltésével, majd az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre elektronikus úton történő visszaküldésével.

 

A jelentkezési lapot az előre meghirdetett képzési időpont mellett található „Jelentkezési lap” ikonra kattintva töltheti le.

A munkavédelmi képviselő képzéshez kapcsolódó adatközlő táblázatot ide kattintva töltheti le: ADATKÖZLŐ TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE

FIGYELEM! Kérjük az adatközlő táblázat kitöltése során a képzésre jelentkező munkavállaló(k) hivatalos okmányai(k)ban (személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, stb.) szereplő pontos adatokat adja meg, mert a jelentkezést csak így tudjuk befogadni. Köszönjük!

Ha úgy érzi, hogy olyan egyéni kérése van, ami miatt szeretne egyedi ajánlatot kapni, írjon az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre és kollégáink keresni fogják!

1. Képző intézmény adatai:

Képző intézmény neve:

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

B/2020/001633

Székhely címe:

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.

Levelezési címe:

7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.

Cégjegyzék száma:

17-09-000930

Bankszámlaszáma:

11746005-20092775-00000000

Adószáma:

10451988-2-17

Képviselője:

Tóth Zsuzsanna, ügyvezető

2. Akkreditált képzés szükségessége:

A lent részletezett jogszabályváltozás értelmében 2019.01.02-től a munkavédelmi képviselők képzése csak a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet.

Röviden a változásról:

2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról:

26. § (2) Az Mvt. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a Munkáltatót terhelik, továbbá az (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet.”

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a munkavédelmi képviselők számára szervezett képzéseit a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósítja meg:

 • Munkavédelmi képviselők alapképzése (nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D001)
 • Munkavédelmi képviselők továbbképzése (nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D002)

3. Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése:

Kötelező képzés jogi alapja:

A munkavédelmi törvény 70/A. § a, pont „munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden Munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő.”

A munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés „A Munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen” c) pontja alapján „egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”

A Képző intézmény által tartott munkavédelmi képviselő képzés az alábbiak szerint történik:

 • Alapképzés esetén:
  • Az első 1-8 óra tananyagának elsajátítása „önálló tanulás” formájában történik, melyhez a tananyagot a „Megrendelés meneténél” részletezett módon biztosítja a Képző intézmény a Képzésen résztvevő(k) számára.
  • A 9-16 óra tananyaga online („távolléti”) képzés formájában, a Képző intézmény oktatói által kerül átadásra a Képzésen résztvevő(k) számára.
  • Képzés napja: a jelentkezési lapon a jelentkező által megjelölt időpont.
 • Továbbképzés esetén:
  • Nem történik önálló felkészülés, a 8 órás tananyag online („távolléti”) képzés formájában a Képző intézmény oktatói által kerül átadásra a Képzésen résztvevő(k) számára.
  • Képzés napja: a jelentkezési lapon a jelentkező által megjelölt időpont.

Az online („távolléti”) képzésbe való bekapcsolódáshoz a Képzésen résztvevő(k) által biztosított alábbi technikai eszközök szükségesek:

 • stabil internetkapcsolat;
 • internetkapcsolatra csatlakoztatott (hangszóróval felszerelt) számítógép / laptop / tablet.

Kérjük, amennyiben vállalati, illetve hivatali környezetből kívánja nézni az előadást, győződjön meg erről, és szükség esetén egyeztessen a rendszergazdával!

4. Megrendelés menete:

A jelentkezés visszaigazolása (regisztráció):

A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott jelentkezési lap és az adatközlő táblázat (amely hiánytalanul tartalmazza a jelentkező(k) adatait) visszaküldését követően, - amennyiben minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsájtott - visszaigazoljuk / regisztráljuk jelentkezését.

A jelentkezés visszaigazolásakor (regisztráció) az alábbi adatokat, dokumentumokat küldjük meg Önnek (Munkáltatónak):

 • megrendelés száma, amely egy 16 karakterű szám;
 • amennyiben több mint 5 főt jelentkeztet a képzésre, akkor elküldjük Önnek (Munkáltatónak) a Szolgáltatás megrendelőt, amely a Munkáltató - Képző intézmény szerződéses kötelmeire vonatkozik. Ezt a Szolgáltatás megrendelőt kettő példányban szükséges kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni részünkre a 7100 Szekszárd, Pf. 473. postacímre, de előtte elektronikusan az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre.

Ezt követően továbbítjuk regisztrációját a képzési csoportunknak.

A regisztrációt követően a képzési csoportunk megküldi Önnek (Munkáltatónak) a:

 • díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni.

Amennyiben a képzési díj kiegyenlítése megtörtént, akkor a képzési csoportunk megküldi Önnek (Munkáltatónak) és a Képzésen résztvevőnek (Jelentkező):

 • Alapképzés esetén:
  • az önálló tanuláshoz szükséges tananyagot (elektronikus tankönyv);
  • az alapképzés sikeres teljesítéshez szükséges (online) vizsgakérdéseket;
  • a Képzésen résztvevő(k)re (Jelentkező(k)re) vonatkozó felnőttképzési szerződést, mely a Munkavállaló(k) - Képző intézmény között kötődik;
  • és az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét
 • Továbbképzés esetén:
  • a Képzésen résztvevő(k)re (Jelentkező(k)re) vonatkozó felnőttképzési szerződést, mely a Munkavállaló(k) - Képző intézmény között kötődik;
  • és az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét.

Kérjük a felnőttképzési szerződés által tartalmazott munkavállalói adatokat legyen szíves leellenőrizni! Amennyiben elírást vagy pontatlanságot talál, akkor még az aláírás/aláíratás előtt legyen szíves vállaszlevélben visszajelezni részünkre az oktatas@ergonom.hu e-mail címre, hogy ezt javítani tudjuk. Ezáltal arra törekszünk, hogy az aláírt felnőttképzési szerződésben a valóságnak megfelelő és pontos adatok kerüljenek rögzítésre.

Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzített adatokat helyesnek találja és nem kíván adatmódosítással élni, akkor kérjük a szerződésből kettő (2) példányt legyen szíves kinyomtatni és a Képzésen résztvevővel (Jelentkező) történő aláíratást követően visszapostázni részünkre az értesítő levélben megadott határidőig!

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft., 7101 Szekszárd, Pf.: 473.

Kérjük az aláírt szerződést visszapostázás előtt elektronikusan is küldje el az oktatas@ergonom.hu e-mail címre!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak akkor jogosult a képzésünkön történő részvételre, amennyiben a felnőttképzési szerződések kettő (2) példányban aláírtan beérkezésre kerülnek.

Amennyiben a képzési díj nem kerül kiegyenlítésre, a Képző intézmény a képzési tananyagot és / vagy az az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét nem küldi meg Önnek (Munkáltatónak) és a jelentkező nem jogosult a képzés részvételére.

5. A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A kitöltött, a számlafizető által cégszerűen aláírt és az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre megküldött jelentkezési lap alapján a képzést végző díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

A képzési díj:

 • alapképzés esetén 41.000.- Ft / fő;
 • továbbképzés esetén 34.000.- Ft / fő,

mely díjtételekre a képzést végző akkor is jogosult, ha a jelentkező a képzéstől bármely okból távol marad.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezési lapon az Ön (Munkáltató) által megjelölt képzési időpontban a Képzésen résztvevő (Munkavállaló) nem tud az online felületen keresztül részt venni (saját hibájából vagy önhibáján kívül) a képzési díjat nem áll módunkba visszatéríteni.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció / jelentkezés, képzési díj befizetése és egy következő időpontban szervezett képzésen történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek ezen okból történő újbóli regisztráció során nem áll módunkban jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

6. Tanúsítvány a képzésről:

A Képző Intézmény képzés elvégzéséről hatóságilag elfogadott tanúsítványt állítunk ki, melyet a képzés elvégzését követően postázunk a Munkáltatónak a végszámlával együtt. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott tanúsítványokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet a tanúsítvány megőrzésére!

7. Adatkezelési tájékoztató

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt oktatásokra és képzésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.ergonom.hu/adatvedelmi-szabalyzat weboldalon.

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek

Szóból ért az ember… - a munkavédelmi oktatás szükségességéről

Minden tudásunk, melyet nem használunk folyamatosan, megkopik. Például, ha megtanulunk egy idegen nyelvet, de nem használjuk, hamarosan el fogjuk felejteni annak nyelvtani szabályait, szókincsét. Ugyanez a helyzet a munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretekkel is. Részletek