A munkavédelemről szóló törvény értelmében a Munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a Munkavállaló munkába álláskor;  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor vagy új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény szerint a Munkáltató köteles gondoskodni a Munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

ÁRAJÁNLATKÉRÉS:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem kötöttek velünk munkabiztonsági és/vagy tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó folyamatos megbízási szerződést, melynek része a munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor ezt a képzésünket online („távolléti”) képzés formájában vagy kontaktórás („tantermi”) képzés formájában vehetik igénybe.

Ez a típusú képzésünk "zárt" formában történik, vagyis nincs előre meghirdetett képzési időpont, melyhez bárki csatlakozhat. A képzés tematikáját és a képzési időpontot az Önök igényeihez igazítottan állapítjuk meg.

Amennyiben erre a képzésre van szükségük és szeretnének erre vonatkozóan ajánlatot kérni, akkor fontos tudnunk, hogy milyen tevékenységgel foglalkoznak, milyen munkaeszközöket és gépeket használnak, valamint hány főnek és milyen munkakörben szükséges megtartani a képzést.

Kérjük, ajánlatkérési szándékukat az ertekesites@ergonom.hu e-mail címen jelezzék részünkre!

Amennyiben további kérdésük merült fel a témával kapcsolatban, akkor kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail cím: ertekesites@ergonom.hu

Amennyiben Önök rendelkeznek érvényes munkabiztonsági és/vagy tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.-vel), melynek része a munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor a képzés lebonyolításával kapcsolatban kérjük egyeztessenek a kijelölt munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadójukkal!

1. Képző intézmény adatai:

Képző intézmény neve:
ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
B/2020/001633
Székhely címe:
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.
Levelezési címe:
7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.
Cégjegyzék száma:
17-09-000930
Bankszámlaszáma:
11746005-20092775-00000000
Adószáma:
10451988-2-17
Képviselője:
Tóth Zsuzsanna, ügyvezető

2. Munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás szükségessége:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55.§ (1) bekezdése értelmében a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor;  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor vagy új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

3. Megrendelés tárgyát képező oktatás részletezése:

A munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatásunkat az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. szakmai vezetése által meghatározottak szerint valósítjuk meg online („távolléti”) oktatás vagy kontaktórás („tantermi”) oktatás formájában és oktató filmek által.

Az oktatási tananyag főbb pontjai munkavédelmi oktatás esetében:

 • a munkavállalók jogai és kötelességei;
 • a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei;
 • munka- és üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések;
 • a munkavégzés veszélyforrásai;
 • a munkaeszközök használata;
 • védőeszközök;
 • elsősegélynyújtás.

Az oktatási tananyag főbb pontjai tűzvédelmi oktatás esetében:

 • a munkavállalók tűzvédelmi feladatai;
 • tűzvédelmi használati szabályok;
 • tűzoltó eszközök és készülékek (jelölésük, használatuk, tűzveszélyes tevékenység végzése)
 • teendők tűz esetén (tűz jelzése, bejelentése, stb.).

Választható oktatási kategóriák:

 • Elméleti munkavédelmi oktatás esetén kb. 30 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.
 • Elméleti tűzvédelmi oktatás esetén kb. 20 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.
 • Elméleti munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás esetén kb. 45-55 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.

4. A munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás elvégzéséról szóló igazolás érvényességi ideje:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55.§ (1) bekezdése értelmében a munkavállalók részére munkavédelmi oktatást kell tartani munkába álláskor; munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor; új technológia bevezetésekor.

Munkavédelem tekintetében jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná a munkavédelemi oktatás elvégzésének gyakoriságát. A gyakoriságot és az erre vonatkozó előírásokat a munkavédelmi szabályzatban és/vagy egységes és átfogó megelőzési stratégiákában a munkáltatónak kell meghatároznia. Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeretfrissítést.

Tűzvédelem tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

5. Megrendelés menete:

Amennyiben erre a képzésre van szükségük és szeretnének erre vonatkozóan ajánlatot kérni, akkor fontos tudnunk, hogy milyen tevékenységgel foglalkoznak, milyen munkaeszközöket és gépeket használnak, valamint hány főnek és milyen munkakörben szükséges megtartani a képzést.

Kérjük, ajánlatkérési szándékukat az ertekesites@ergonom.hu e-mail címen jelezzék részünkre!

6. A szolgáltatás során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A Szolgáltatás megrendelőlap alapján a Képző intézmény díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

Megrendelő) által közösen megjelölt képzési időpontban az adatközlő táblázat által tartalmazott Résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

Amennyiben az Ön (Megrendelő) által közösen megjelölt képzési időpontban az adatközlő táblázat által tartalmazott Résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció/jelentkezés, képzési díj befizetése, és a képzésen történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek nem áll módjában jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

7. Igazolás az oktatásról:

A Képző intézmény a képzés elvégzéséről hatóság által elfogadott igazolást állít ki.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott igazolásokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet az igazolások megőrzésére!

8. Adatkezelési tájékoztató

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt oktatásokra és képzésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.ergonom.hu/adatvedelmi-szabalyzat weboldalon.

Képzésünket igénybe vehetik kontaktórás („tantermi) képzés formájában és online („távolléti”) képzés formájában.

Kontaktórás („tantermi) képzés igénybevételénél, kevesebb mint 10 fő részvételi létszám esetén az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. telephelyein:

 • 7100 Szekszárd Tartsay Vilmos utca 16.
 • 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7., (ÖtHétHáz)

Kontaktórás („tantermi) képzés igénybevételénél, minimum 10 fő részvételi létszám esetén akár kihelyezett formában az Önök cégének telephelyén.

Online („távolléti”) képzés igénybevétele esetén képzésünket a Microsoft Teams felületén keresztül tartjuk meg.

Amennyiben kevesebb mint 10 fő részvételével, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. telephelyén kívánja igénybe venni a képzésünket, akkor az ajánlatkérő levelében az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 16. vagy 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7.)
 • Tevékenység rövid bemutatását
 • Részvételi létszámot munkakörökre bontva
 • Munkaeszközök, gépek listáját
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, e-mail cím)

Amennyiben kihelyezett formában (minimum 10 fő részvételével) - Ön által megjelölt helyszínen - szeretné igénybe venni képzésünket, akkor az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét
 • Tevékenység rövid bemutatását
 • Részvételi létszámot munkakörökre bontva
 • Munkaeszközök, gépek listáját
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, e-mail cím)

Képzési árainkat a beérkezett adatok alapján állapítjuk meg.

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek