Egyéni vállalkozó és a munkavédelem

Sok esetben az Egyéni vállalkozók abban a hitben vannak, hogy rájuk nem vonatkoznak a munkavédelmi előírások. Ebben nagyon is tévednek, hiszen a munkavédelmi szabályok betartása mindenki kötelessége.

Két típusú egyéni vállalkozót különböztetünk meg munkavállaló foglalkoztatottság alapján:

 • Nincs saját munkavállalója, munkáját egyedül végzi.
 • Legalább egy fő munkavállalót foglalkoztat.

Abban az esetben, ha egy munkavállalót foglalkoztat akár csak 2 órában is, már teljes mértékben munkáltatónak minősül és a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi előírásoknak kell megfelelnie. Ilyen esetekben kiterjed rá a Munkavédelmi törvény hatálya.

A munkavédelem alapvető szabályait a Munkavédelmi törvény, a részletes szabályait a miniszteri rendeletek, a rendeletek által hatályba léptetett szabályzatok, valamint a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabványok tartalmazzák.

A munkavállalót nem foglalkoztató vállalkozóra (klasszikus egyéni vállalkozó) csak annyiban vonatkoznak a Munkavédelmi törvény előírásai, hogy be kell tartania a munkavégzés hatókörében tartózkodók (pl.: járókelők, vásárlók, ügyfelek) védelmére vonatkozó előírásokat.

Ezek az előírások az Mvt. alapján:

 • A munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is.
 • A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.
 • Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.
 • Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.
 • A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek.
 • A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavégzés hatókörében tartózkodókat.
 • A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.
 • Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen.
 • Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeknél a munkavégzés hatókörében tartózkodó veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet – amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell megvalósítani.

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a munkavédelmi szabályok betartása mindenkinek kötelező. Viszont dokumentum készítési kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha szervezett munkavégzésről beszélünk.

Híreink

Az idénymunka alapvető munkavédelmi tudnivalói

Az idénymunka olyan munka, ahol a munkáltató tevékenysége munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Munkavédelmi szempontból alapvető cél és feladat a munkavállalók egészségének, testi épségének, munkavégző képességének megőrzése, védelme. Az idénymunka szervezése sokféle kihívással jár a munkáltatók számára. Összefoglalónkból megismerhetik az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának felhívása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka alapvető munkavédelmi tudnivalóit. Részletek

Novemberi képzési időpontok

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy képzéseink kis csoportos létszámban kerülnek megtartásra, hogy az előírt egészségügyi óvintézkedéseket maximálisan be tudjuk tartani, ezért ne halogassák a jelentkezést, mert hamar megtelnek a csoportok!
A képzéseinken csakis maszkban - szájat és orrot eltakarva - lehet részt venni! Részletek

A kézmosás világnapja

A kézmosás világnapja kezdeményezést 2008-ban indította útjára több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF is. A nemzetközi eseménysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a szappannal történő kézmosás fontosságára a világ valamennyi országában. A megfelelő kézhigiénia a fertőzések megelőzésének egyik legfontosabb eszköze. Részletek

Hírlevél feliratkozás