Miért van szükség kisgépkezelői tanfolyamra?

A munkavédelmi törvény előírása alapján a Munkáltató felelőssége, hogy a Munkavállalók ismerjék az általuk használt munkaeszközök használatának elméleti és gyakorlati ismereteit, alkalmasak legyenek a különböző kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerjék és betartsák a hozzá kapcsolódó munka- és balesetvédelmi előírásokat.

A képzés időszerűsége:

  • munkába álláskor,
  • a munkaeszköz átalakításakor,
  • új munkaeszköz használatba vételekor
  • vagy üzembe helyezésekor munkavédelmi oktatás keretében,

Miről szól a kisgépkezelői-tanfolyam?

a) a munkaeszköz üzembe helyezéséről, használatáról;

b) a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és leszereléséről, működtetéséről;

c) a munkaeszköz meghibásodási lehetőségeiről, a munkavállalónak a hiba elhárításával kapcsolatos feladatáról;

d) a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendőkről;

e) a különböző alkalmazási célú védőburkolatokról és biztonsági berendezésekről;

f) a munkaeszköz rendeltetésellenes használatáról és annak következményeiről;

g) a veszélyes terek megközelítéséről, az alkalmazott védelmi megoldásokról;

h) a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatokról;

i) a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk követelményeiről, és

j) a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról.

Képzésünk során a munkaeszközök használatára vonatkozó általános érvényű előírásokon túl, a használni kívánt kisgépekre vonatkozó specifikus biztonsági szabályokat ismertetjük a fenti tematika szerint.

Hogyan igazolható a képzés elvégzése?

A képzésről tanúsítványt bocsátunk ki, amely igazolja, hogy a Munkáltató a képzési követelményeinek eleget tett.

Plusz egy érv, hogy miért érdemes kisgépkezelői-tanfolyamot biztosítani a Munkavállalóinak:

Azon túl, hogy a munkavédelmi törvény előírása alapján a Munkáltató felelőssége, hogy a Munkavállalók ismerjék az általuk használt munkaeszközök használatának elméleti és gyakorlati ismereteit, alkalmasak legyenek a különböző kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerjék és betartsák a hozzá kapcsolódó munka- és balesetvédelmi előírásokat, (de ugye mindneki tudja, hogy sokan vannak olyanok, akik a megúszásra alapoznak, tehát addig nem küldik el a Munkavállalót ilyen képzésre, amíg nem történik "baj", vagy "ellenőrzés") egy fajta biztosítékot is jelent a Munkáltató számára.

Hogy miért?

Mert számos baleset elkerülhető kellő figyelemmel és a gépek rendeltetésszerű használatával. Ugyanakkor, ha munkabaleset történik és a Munkáltató nem részesítette a Munkavállalóját ilyen jellegű képzésben (nem tujda igazolni az adott gépre vonatkozó képzés megtörténtét), ezt sajnos ügyesen ki tudják használni az élelmes Munkavállalók, hivatkozva arra, hogy a Munkáltató nem mondta el, hogy hogyan is működik az adott gép, hogyan kell úgy használni, hogy ne okozzon a gép használata során balesetet. És akkor meg is alapoztuk a pereskedés, kártérítés témakörét .

Természetsen, ha a Munkáltató mulasztásából adódik a baleset, ez a képzés nem mentesíti felelősségrevonás alól.

Híreink

Tűzvédelmi szakvizsga igénybevétele

Az eddigiekhez képest változtattunk a Tűzvédelmi szakvizsga igénybevételének módján, ezért érdemes a szolgáltatás felől érdeklődőknek elolvasniuk, hogyan is vehetik igénybe a Tűzvédelmi szakvizsga felkészítést és vizsgáztatást az ERGONOM Kft. szervezésében. Részletek

Munkabaleseti statisztika 2018

2019.03.07-én megjelent a Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról. Az elmúlt 5 év adatait összehasonlítva megállapítható, hogy az összes munkabalesetek számát tekintve növekedés, míg a halálos balesetek számát tekintve stagnálás figyelhető meg, de összességében bőven van még mit tenni a balesetek megelőzése és a biztonságos munkahelyek megteremtése és megóvása érdekében. Részletek

Gépek üzembehelyezése

Milyen intézkedések és vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy akár egy újonnan vásárolt gép munkavédelmi szempontból törvényesen is használható legyen a szervezett munkavégzés keretein belül? Erről szól Bajusz József géplaborvezető kollégánk összegzése. Részletek

Hírlevél feliratkozás