Az Ergonom Kft. számos szolgáltatása mellett képzéseket is biztosít a már meglévő és új Ügyfelei részére. Képzései között szerepel a Munkavédelmi képviselő képzés is, mely képzést a munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdése írja elő a Munkáltatók számára.

Mely cégeknél van szükség Munkavédelmi képviselőre?

A munkavédelmi törvény 70/A. §-a szerint: „Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden Munkáltatónál, ahol a Munkavállalók létszáma legalább húsz fő.

Ki tölthet be Munkavédelmi képviselő szerepet?

Az a személy, aki:

 • legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll a Munkáltatóval
 • nem gyakorol Munkáltatói jogkört
 • nem lehet valamely vezető beosztású Munkavállaló hozzátartozója
 • munkaviszonya keretében nem végezhet főtevékenységként munkavédelmi feladatokat
 • akit a Munkavállalók megválasztanak a Munkavédelmi törvény 70/A. §-ban foglaltak szerint.

Fontos tudni: Munkavédelmi szakember nem tölthet be ugyanazon cégnél Munkavédelmi képviselő szerepet!

Milyen képzésekben kell részesíteni a Munkavédelmi képviselőket?

A munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdése szerint:

 „A Munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a Munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen” c) pontja alapján „egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”

Milyen jogosultságai vannak a Munkavédelmi képviselőnek?

Együttműködési megállapodás keretében jogosult:

 • belépni a működési területén található munkahelyekre és az ott dolgozóktól tájékoztatást kérhet,
 • tájékoztatást kérhet a Munkáltatótól és részt vehet a Munkáltató azon döntéseinek előkészítésében, melyek hatással lehetnek a Munkavállalók egészségére és biztonságára
 • véleményt nyilváníthat és kezdeményezheti a Munkáltatónál az általa szükségesnek vélt intézkedések megtételét, valamint indokolt esetben a munkavédelmi hatósághoz fordulhat
 • részt vehet az esetleges munkabalesetek kivizsgálásban
 • hatósági ellenőrzés esetén jogosult észrevételeit a hatóság képviselőjével is közölni
 • NEM VÉGEZHET MUNKAVÉDELMI SZAKTEVÉKENYSÉGET ugyanazon cégnél, ahol Munkavédelmi képviselőnek választották meg!
Milyen időtartamú jogviszonya lehetséges a Munkavédelmi képviselőnek?

Maximum 5 év (egy választási ciklusban).

Hogyan szüntethető meg a jogviszonya a Munkavédelmi képviselőnek?
 • megbízási ideje, mandátuma lejártával
 • ha mandátuma lejárt munkaviszonya megszűnésével a képviselő halálával
 • cselekvőképességének elvesztésével
 • Munkáltatói jogok gyakorlójává válik
 • amennyiben munkakörében munkavédelmi szaktevékenységet lát el
 • ha a Munkáltató, vagy a Munkáltató vezetőbeosztású Munkavállalójának közeli hozzátartozójává válik 

Fontos tudni: A Munkavédelmi képviselőt munkajogi védelem illeti meg a mandátuma teljes időtartama alatt, valamint – amennyiben legalább egy évig betöltötte mandátumát – az annak lejártát követő 6 hónapig!

Milyen kötelezettségei vannak a Munkavédelmi képviselőnek?

Együttműködési kötelezettsége van a Munkáltató és Munkavállalók felé és beszámolási kötelezettsége van a Munkavállalók felé.

Munkavédelmi képviselőképzés az ERGONOM Kft-nél:

Havi szinten három (Budapest, Szekszárd, Veszprém) helyszínen tartunk alap- és továbbképzéseket a megválasztott Munkavédelmi képviselőknek. A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

Tájékoztatás az alapképzésről:

A 16 órás (alap)képzés kevert formában történik, mely értelmében az első 8 óra „távoktatásban”, míg a második 8 óra a továbbképzésre jelentkezőkkel összevontan „tantermi” képzés keretében történik, a meghirdetett időpontban és helyszínen.

Képzés menete:

 1. A képzési táblázatban a tanfolyam helyszíne mellett található jelentkezési lapot (amely elréhető a Dokumentumok menüben is Munkavédelmi képviselőképzés elnevezéssel) szükséges kitöltést és aláírást követően visszaküldeni az ertekesites@ergonom.hu e-mailcímre.
 2. Ezt követően a megrendelés számával jelölve visszaigazoló e-mailt küldünk a jelentkezési lap feladási e-mailcímére.
 3. A jelentkezési lap által tartalmazott jelenkezők adatait rögzítjük és regisztráljuk az aktuálisan megjelölt képzésre.
 4. A regisztrációt követően megküldjük a jelentkezési lapon feltüntetett kapcsolattartó e-mailcímére az első 8 óra (távoktatás) oktatási tananyagát (amennyiben a 16 órás alapképzésre jelentkezett) és a második 8 óra „tantermi” képzés napirendjét.
 5. A jelentkezőnek ezek után már csak részt kell vennie a jelentkezési lapon megjelölt képzésen.
 6. A képzés díjának kiegyenlítése törénhet készpénzben, vagy banki utalással:
  • Amennyiben a készpénzes fizetési módot választotta, akkor a helyszínen az oktatás napján szükséges a képzés díját megfizetnie és ez esetben azonnal átveheti a képzés elvégzéséről szóló tanúsítványt.
  • Amennyiben az bankiutalást választotta, akkor az oktatáson aláírt jelenléti ív alapján állítjuk ki számlánkat, melyet 8 naptári napon banki átutalással szükséges kiegyenlíteni. A tanusítványt a számla kiegynelítését követően postázzuk a számlafizető részére.

Amennyiben "egy időben" tartandó képzésre 5 főnél több Munkavállalót szeretne delegálni, akkor kérem használja a Munkavédelmi képviselőképzés ADATKÖZLŐ TÁBLÁZATÁT, melyet a Dokumentumok menüpontban tölthet le és az ertekesites@ergonom.hu emailcímre szükséges kitöltést követően visszaküldenie. 

A táblázat beérkezését követően elkészítjük Szolgáltatás megrendelőnket és válasz emailben megküldjük Önnek aláíratásra. Ez esetben a postai úton aláírtan visszaérkezett Szolgáltatás megrendelővel regisztrálja a Munkavállalóit a képzésre.

Amennyiben kihelyezett formában (minimum 10 fő részvételével) - az Önök cégénél - szeretné igénybe venni képzésünket, kérje egyedi árajánlatunkat!

Az ajánlatkérésnek az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia:
 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét
 • Részvételi létszámot
 • Képzés típusát (alap, vagy tovább)
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, emailcím)
Tanfolyam megnevezése Tanfolyam időpontja Tanfolyam helyszíne
Munkavédelmi képviselőképzés 2018.12.11.
08:30 - 16:00
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16. Jelentkezési lap
Munkavédelmi képviselőképzés 2018.12.12.
08:30 - 16:00
8200 Veszprém, Kistó u. 25/B. Jelentkezési lap
Munkavédelmi képviselőképzés 2018.12.13.
08:30 - 16:00
1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. Jelentkezési lap

Munkavédelmi képviselőképzés

2018.12.11 08:30- 2018.12.11 16:00

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

Jelentkezési lap


Munkavédelmi képviselőképzés

2018.12.12 08:30- 2018.12.12 16:00

8200 Veszprém, Kistó u. 25/B.

Jelentkezési lap


Munkavédelmi képviselőképzés

2018.12.13 08:30- 2018.12.13 16:00

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.

Jelentkezési lap


Híreink

Miért van szükség kisgépkezelői tanfolyamra?

Azon túl, hogy törvényi előírás azt is boncolgatjuk, hogy miért is jó ezt a képzést külön dokumentáltan lefolytatni, és nem egy általános munkavédelmi oktatás keretében lefedni. Miért jó ez a Munkáltatónak, ha így részesíti képzésben a Munkavállalóit? Részletek

Munkavédelmi hatósági jelentés 2018. I-III. negyedév ellenőrzési tapasztalatairól

Elkészült a jelentés a 2018 I.- III. negyedév munkavédelmi hatósági ellenőrzés tapasztalatairól. Az ellenőrzés kiemelt ágazatai a mezőgazdaság, feldolgozóipar, gépipar, építőipar voltak, de mindemellett a jelentésből az is kiderül, hogy " az állampolgárok nagy számban tettek bejelentést, az egészséget és biztonságot veszélyeztető munkakörülmények miatt." Ezzel azért is érdemes tisztában lenni, mert attól, hogy az adott vállalkozás éppen nem szerepel a hatóság ellenőrzési fókuszában, attól még érheti őket ellenőrzés. Érdemes elolvasni az összefoglalót. Részletek

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása során a munkáltatónak plusz feladati vannak. A biztonságos és egészséges munkakörnyezet és a megfelelő foglalkoztatás biztosításáért a munkáltató felel. Hogy mik ezek a feladatok, intézkedések, melyek a munkabiztonság terén mindenképpen elkerülhetetlenek Szopka Gábor műszaki és termékfejlesztés főtanácsadó kollégánk összegezte. Részletek

Hírlevél feliratkozás