Mi a különbség a munkavédelmi képviselő és a munkavédelmi szakember között?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a munkavédelmi képviselőt mi különbözteti meg a munkavédelmi szakembertől. A választ többféle oldalról lehet megközelíteni.

Az első megközelítés lehet az, hogy hogyan keletkezik a jogviszony. A munkavédelmi képviselőt a munkavállalók választják, a munkavédelmi szakembert a munkáltató alkalmazza függetlenül attól, hogy az a feladatát alkalmazottként vagy szolgáltatóként látja el.

A második megközelítés, hogy meddig láthatják el „megbízásukat”. A munkavédelmi képviselők megválasztásukat követően maximum 5 évig tölthetik be a tisztséget, illetve annak lejártakor lehetséges újra megválasztani.

A munkavédelmi szakember alkalmazottként határozatlan idejű munkaszerződés és szolgáltatóként is akár határozatlan idejű megbízási szerződés alapján végezheti munkáját.

A harmadik megközelítés a szakmai alkalmassági feltétel. A munkavédelmi képviselőnek nem kell semmilyen munkavédelmi képzettséggel rendelkeznie, míg a munkavédelmi szakemberrel szemben közép vagy felsőfokú munkavédelmi kötelezettséget határoz meg a törvény munkabiztonsági szaktevékenységek ellátásához. Munkabiztonsági szaktevékenység pl. a kockázatértékelés, az egyéni védőeszköz juttatási rend, robbanásvédelmi dokumentáció, stb.

Negyedik megközelítésként megvizsgálhatjuk azt, hogy van-e, illetve milyen jogi védettsége van a munkavédelmi képviselőnek és a munkavédelmi szakembernek. A munkavédelmi képviselőt megilleti a munkajogi védelem, amely, amennyiben legalább 12 hónapig képviselő, mandátumának megszűnését követően hat hónapig megilleti. Ez a munkajogi védelem azt jelenti, hogy a munkavállalók közösségének az előzetes hozzájárulása szükséges a munkavédelmi képviselő munkaviszonyának munkáltatói felmondással történő megszüntetéséhez, illetve a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásához (pl. más munkakörben, más munkahelyen, illetve más munkáltatónál történő foglalkoztatás). Az alkalmazásban álló munkavédelmi szakember esetében ezzel szemben kizárólag a két fél (munkáltató és munkavállaló) közös megegyezése, illetve a bizonyos esetekben a munkáltató kizárólagos döntése elégséges ehhez.

Az első megközelítésnél már megállapítottuk, hogy a munkavédelmi képviselőt a munkavállók választják, azonban a választás lebonyolításának egyik fontos része az összeférhetetlenség megállapítása. Nem lehet munkavédelmi képviselő akkor egy munkavállaló, ha nincs legalább hat hónap munkaviszonya, munkáltatói jogokat gyakorol, vagy ha a munkáltató közeli hozzátartozója, valamint – és ez a fontos tényező a most – munkavédelmi feladatot lát el az adott munkáltatónál.

Amennyiben a fenti összegzés alapján hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban és szeretné biztonságban tudni a cége működését, akkor kérjen tőlünk egyedi árajánlatot munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagy akár foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra!

Híreink

Blog

Munkahelyi elsősegély

Mit kell biztosítania a munkáltatónak a munkahelyi elsősegélynyújtáshoz? Talán egyértelműnek tűnik a kérdés, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken! Részletek

A telephelyen belüli közlekedés szabályai

Ismeri a telephelyen belüli közlekedés szabályait? Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük! Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi táblák (jelzések, jelek)

A munkáltatónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és oktatást, valamint a szükséges szervezési intézkedéseket és a munkavégzéshez a szükséges eszközök biztosítását. Részletek