Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság?

 • a vállalkozás szerződött Foglalkozás-egészségügyi szakorvosának szerződése;
 • munkavédelmi szaktevékenység ellátásának módja (saját munkavállaló vagy munkavédelmi szakcég szerződése);
 • munkavállalók orvosi alkalmasságának igazolása;
 • érvényes munkahelyi kockázatértékelés, kémiai kockázatértékelés dokumentáció, szükséges felülvizsgálatok elvégzésének igazolásával (zaj és rezgés expozíció, vegyi és biológiai expozíció esetén);
 • munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatást igazoló dokumentum (napló, jegyzőkönyv), segédlet és tematika megjelölésével, az oktatások rendjének meghatározása;
 • egyéni védőeszközök juttatásának rendje (EVE), munkakörökre meghatározott védőfelszerelések jegyzéke, kiadásukat, cseréjüket igazoló jegyzőkönyv;
 • orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, benne részletesen meghatározva a vizsgálatok irányát;
 • egyéb kötelező szabályzatok (mentési terv, robbanásvédelmi dokumentáció, biztonsági és egészségvédelmi terv stb.);
 • munkahelyi elsősegélynyújtó személyek továbbképzését igazoló oklevelek (5 évig érvényesek);
 • egységes és átfogó megelőzési stratégia;
 • munkabalesetek kivizsgálásának a rendje és szabályai, és a bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásának jegyzőkönyvei;
 • épületekre és a tevékenység során alkalmazott villamos berendezések, munkaeszközök érintésvédelmi felülvizsgálatának jegyzőkönyve, időrendi sorrendben. Esetlegesen észrevételezett hiányosságok megszüntetését igazoló jegyzőkönyvek;
 • telepített gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve/ellenőrző felülvizsgálati jegyzőkönyve, valamint az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok jegyzőkönyvei;
 • hegesztő berendezések esetén negyedéves és éves vizsgálati jegyzőkönyvek, a negyedéves vizsgálatokat  a hegesztésre jogosult kezelő, az éves vizsgálatokat középfokú hegesztő képesítéssel rendelkező személy végezheti el vagy akkreditált szervezet;
 • villamos kéziszerszámok éves szerelői vizsgálata és mérési jegyzőkönyve;
 • gépkönyvek, kezelési utasítások;
 • emelőgépek időszakos szerkezeti biztonságtechnikai felülvizsgálata jegyzőkönyvei, időrendi sorrendben;
 • zajos munkaterületekre, tájékoztató és szakértői zajterhelés vizsgálati jegyzőkönyv. amennyiben a tájékoztató zajmérés alapján megállapítható, hogy a megengedett 85 dB zajértéket nem haladja meg, a munkáltató nyilatkozata erről;
 • a tevékenység során használt veszélyes anyagok nyilvántartása és a biztonsági adatlapok biztosítása. ÁNTSZ felé bejelentési kötelezettség teljesítése, a veszélyes anyaggal (beleértve a rákeltő anyaggal exponáltakat is) dolgozók nyilvántartása;
 • munkahelyek megvilágításának mérési jegyzőkönyvei, szükséges javítások elvégzésének igazolása;
 • munkavédelmi képviselőválasztás dokumentumai, együttműködést igazoló jegyzőkönyvek.

Amennyiben a fenti összegzés alapján hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban és szeretné biztonságban tudni a cége működését, akkor kérjen tőlünk egyedi árajánlatot, munkabiztonsági, tűzvédelmikörnyezetvédelmi, vagy akár foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra!

Híreink

Blog

Munkahelyi elsősegély

Mit kell biztosítania a munkáltatónak a munkahelyi elsősegélynyújtáshoz? Talán egyértelműnek tűnik a kérdés, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken! Részletek

A telephelyen belüli közlekedés szabályai

Ismeri a telephelyen belüli közlekedés szabályait? Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük! Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi táblák (jelzések, jelek)

A munkáltatónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és oktatást, valamint a szükséges szervezési intézkedéseket és a munkavégzéshez a szükséges eszközök biztosítását. Részletek