A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi táblák (jelzések, jelek)

A munkáltatónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és oktatást, valamint a szükséges szervezési intézkedéseket és a munkavégzéshez a szükséges eszközök biztosítását. Ezen belül biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzéseket is kell alkalmazni ott, ahol a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben nem küszöbölhető ki.

A biztonsági, illetve egészségvédelemi jelzés az olyan jelzés, amely egy konkrét tárgyra, tevékenységre vagy helyzetre utal, és amely a munkahelyi biztonságról, illetve egészségvédelemről ad tájékoztatást vagy utasítást, jelzőtábla, szín, világító vagy hangjelzés, szóbeli közlés vagy kézjelzés segítségével.

A tiltásra, figyelmeztetésre, a kötelező érvényű előírásra, valamint a menekülési útvonalak és az elsősegélynyújtás helyének megjelölésére és azonosítására szolgáló jelzésekhez állandó jelzőtáblákat kell alkalmazni. A biztonsági jelnek meghatározott a mértani formájú, színű és képjelű(piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amelyek lehetnek

  • tiltó jelek, amelyek veszélyes magatartást tiltanak;

  • figyelmeztető jelek, amelyek valamely veszélyforrásra hívják fel a figyelmet;

 

  • rendelkező jelek, amelyek meghatározott magatartást írnak elő

  • elsősegély- vagy menekülési jelek, amelyek megjelölik a vészkijárat helyét, az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszközök elhelyezését,

  • tűzvédelmi tájékoztató jelek a tűzvédelmi berendezések, eszközök vagy tűzoltó készülékek elhelyezését jelzik;

  • tájékoztató jel: olyan jel, korábban nem említett jelek, amelyek egyéb információt közölnek (pl. iránymutató jelek, figyelmeztető jelzések);

 

A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. A világító jel és a hangjelző eszköz kifogástalan működését és hatásosságát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazandó jelzések vagy jelzésre szolgáló eszközök számát és elhelyezését az határozza meg, hogy mekkora a kockázat vagy a veszély, illetve, hogy mekkora területen jelentkezik. A jelzőtáblákat – figyelembe véve általános veszély esetében az adott terület bejáratánál, meghatározott veszély vagy tárgy esetében az adott veszélyforrás közvetlen közelében található minden akadályt – megfelelő magasságban és a látótérnek megfelelően, valamint jól megvilágított, könnyen megközelíthető, jól látható helyen kell elhelyezni, méreteinek, valamint kolorimetriai és fotometriai jellemzőinek olyanoknak kell lenniük, hogy jól láthatóak és könnyen érthetőek legyenek.

A biztonsági jelzés felismerhetőségének érdekében kerülni kell:

–túl sok biztonsági jelzés egymáshoz közeli elhelyezését;

–két összetéveszthető világító jel egyidejű alkalmazását;

–világító jel alkalmazását hasonló fényforrás közelében;

–két hangjel egyidejű alkalmazását;

–hangjelzés alkalmazását túl erős környezeti zajban.

A közlekedési útvonalak jelölni kell, ha a helyiség felhasználása és berendezése a munkavállalók védelme érdekében megkívánja. A járművek közlekedési útvonalát jól látható, lehetőleg fehér vagy sárga, folyamatos csíkkal kell kijelölni, figyelemmel a padozat színére is, és a úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljenek a biztonságos távolság követelményeinek a járművek, a környezetükben található tárgyak, valamint a gyalogosok között;

A menekülési útvonalak jelöléseit el kell távolítani, ha a kijelölt útvonalon bármilyen változás következik be, illetve a megváltozott útvonalat jelölni kell.

Hangjelzés alkalmazásakor figyelemmel kell lenni arra, jelentősen hangosabbnak kell lennie a környezeti zajszintnél, azonban nem lehet túl hangos vagy fájdalmat okozó. Könnyen felismerhetőnek és más hangjelektől, illetőleg környezeti zajoktól könnyen megkülönböztethetőnek kell lennie. Ha egy berendezés változó és állandó frekvenciájú hangjelet egyaránt ki tud bocsátani, a változó frekvenciát a nagyobb veszély vagy sürgősség jelzésére kell alkalmazni. A menekülésre felszólító hangjelnek folyamatosnak kell lennie.

A szóbeli kommunikáció vagy közvetlen (emberi hang), vagy közvetett (megfelelő eszközzel közvetített emberi mesterséges hang) lehet. A szóbeli kommunikáció rövid (esetleg kódolt) mondatok, kifejezések, szócsoportok vagy szavak formájában történhet. A szóbeli közlésnek a lehető legrövidebbnek, legegyszerűbbnek és legvilágosabbnak kell lennie. Mind a beszélőnek, mind a hallgatónak alkalmasnak kell lennie a megfelelő szintű szóbeli kommunikációra. A szóbeli kommunikációnak a közlő és a hallgató által egyaránt jól érthető nyelven kell történnie. Ha kézjelzés helyett vagy azzal együtt szóbeli kommunikációt alkalmaznak, a használt szavak jelentését előre meg kell határozni a vonatkozó rendelet mellékletében foglaltak figyelembevételével. Szükség szerint kézjelzést vagy szóbeli kommunikációt, illetve ezeket együttesen kell használni veszélyes műveleteket végző személyek irányítására (pl. teheremelés).

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállaló a biztonsági jelzések jelentését és a hozzájuk kapcsolódó munkavállalói kötelezettségeket elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt ismerje. A munkavállalónak a biztonsági jelzéseket figyelembe kell vennie.

Hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban? Kérjen tőlünk egyedi árajánlatot, több mint 30 éves tapasztalattal állunk rendelkezésére!

Híreink

Blog

Munkahelyi elsősegély

Mit kell biztosítania a munkáltatónak a munkahelyi elsősegélynyújtáshoz? Talán egyértelműnek tűnik a kérdés, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken! Részletek

A telephelyen belüli közlekedés szabályai

Ismeri a telephelyen belüli közlekedés szabályait? Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük! Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi táblák (jelzések, jelek)

A munkáltatónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és oktatást, valamint a szükséges szervezési intézkedéseket és a munkavégzéshez a szükséges eszközök biztosítását. Részletek