Dübörög az aratási szezon! A betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme

A nyári betakarítási munkák előkészülete és végrehajtási feladatai között kiemelt feladat a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat foglalja össze ezeket.

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak olyan erő- és munkagép, egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát, ellenőrzését az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.

A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

Az ellenőrzés kiterjed:

 • el van-e látva legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék megléte, azok darabszáma, felülvizsgálat érvényessége
 • akkumulátor fedél, védőburkolat meglétének és állapota,
 • kipufogó vezeték, szikrafogók műszaki állapota, tisztítottsága,
 • arató-, cséplőgépek hajlékony földelő vezetékénekműszaki állapota, megfelelősége
 • ülepítők, tartály állapotának ellenőrzése,
 • hidraulikai rendszer csepegés mentességének,
 • a forgalomban résztvevő gépek műszaki vizsgájának megléte, világítás, féklámpák működtetésének ellenőrzése,
 • elsősegély készlet ellenőrzése, (lejárati idő, megfelelően feltöltött-e),
 • pótkocsik szemszóródásának megakadályozása
 • a dolgozók aratás előtti tűzvédelmi oktatása.
   

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles:

 • a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni
 • a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
 • ellenőrizni az aratógép hajlékony földelővezetékének meglétét, megfelelőségét,
 • ellenőrizni az akkumulátor legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattának meglétét, megfelelőségét.
 • A kézi tűzoltkészülék meglétét, könnyen hozzáférhetőségét.

A munkálatok megkezdése előtt és során az erő- és munkagép használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

 • A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
 • Gabonatáblán, a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben dohányozni tilos.
 • Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
 • Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika¬folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
 • Olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
  Fontos, a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni!
 • A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt nem jelenthet
 • A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
 • Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m -t.

Amennyiben a fenti összegzés alapján hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban és szeretné biztonságban tudni a cége működését, akkor kérjen tőlünk egyedi árajánlatot, munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagy akár foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek