Mit jelent az, hogy a munkavállalónak munkára képes állapotban kell megjelennie, és ezt hogy ellenőrizheti a munkáltató?

A munka törvénykönyve szerint a munkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. Ez azt jelenti, hogy nem lehet kábítószer vagy kábító hatású anyagok befolyásoltsága alatt.

A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK. 122. számú állásfoglalása kiemeli: „a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban történő munkavégzési kötelezettség előírásából következik, hogy a munkavállaló munkaidőben nem lehet alkoholtól befolyásolt állapotban!”

A munkáltatónak joga van a munkára alkalmas állapotot ellenőrizni, azonban ez a munkahelyi ellenőrzés csak célhoz kötötten alkalmazható és csak a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzésére irányulhat.

A munkahelyi ellenőrzés során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak a munkavállaló emberi méltóságának és személyiségi jogainak megsértésével. A munkáltató (illetve az általa megbízott eljáró személy) nem élhet vissza ellenőrzési jogával, illetve azt nem gyakorolhatja annak rendeltetésével ellentétesen.

A munkavállalók ellenőrzésének bevezetése során a szükségesség-arányosság alapjogi teszt elvégzésén túl fontos azt is mérlegelni, hogy vajon a munkabiztonság, illetve a munkára képes állapot ellenőrzése, mint munkáltatói jog érvényesülése semmilyen más módon nem érhető-e el és a munkavállalók személyiségi jogai korlátozása nem haladja meg azt a mértéket, amely feltétlenül szükséges ezen jog érvényesüléséhez.

Ellenőrzési lehetőség csak a munkavégzésre alkalmatlan állapot gyanújának fennállta esetén lehetséges. Nem folytathat tehát a munkáltató szúrópróbaszerű vizsgálatot, mert ebben az esetben indokolatlan a munkavállaló ellenőrzése, hiszen ha semmilyen jelből nem lehet arra következtetni, hogy a munkavállaló alkoholos befolyásoltság alatt áll, úgy a vizsgálat sem folytatható le jogszerűen.

Az ellenőrzési/szondáztatási rendszer teljes folyamata szigorúan szabályozott kell legyen! A szabályozás alapján az ellenőrzést az alábbiak szerint végezhető:

  • előre meghatározott időpontban minden munkavállalóra kiterjed (tehát például minden munkafelvételkor köteles a munkavállaló alávetni magát a meghatározott eszközzel történő ellenőrzésnek),

  • előre meghatározott időpontban meghatározott munkakörökre vonatkozóan kiterjed,

  • előre meghatározott időpontban meghatározott feladat(kör) elvégzésének feltételéül történik (például gépkocsivezetést megelőzően),

  • és/vagy alkoholos befolyásoltság alapos gyanúja esetén.

A munkavállalóknak pontos tájékoztatást kell kapniuk az alkohol és drogfogyasztás munkahelyi tilalmáról. Ismertetni kell velük az ellenőrzés pontos menetét, az ellenőrzésre vonatkozó eljárási szabályokat (az ellenőrzés célját és módját, végzésére jogosult személyeket, használt eszközöket, az ellenőrzés dokumentációs rendszerét)

Abban az esetben, ha mind a tiltás, mind pedig az ellenőrzés lehetőségének kihirdetése megtörtént, úgy az Mvt. alapján már együttműködési kötelezettség terheli a munkavállalót, így amennyiben megszegi az együttműködési kötelezettségét, úgy ellene munkajogi szankció alkalmazható.

Az alkoholos befolyásoltság tényét minden esetben a munkáltatónak kell kétséget kizáróan bizonyítania.

Ha a munkáltató a nála munkaviszonyban álló dolgozónál alkoholvizsgálatot végez, és a vizsgálat eredményét a dolgozó, illetőleg a munkáltató vitatja, írásban orvostól véralkohol-vizsgálat elvégeztetését lehet kérni.

A vizsgálat elvégzését megtagadó munkavállaló a munkavégzéstől eltiltható és az eltiltás időtartamára a munkabére megvonható, illetve a kollektív szerződés rendelkezése esetén a vétkes kötelezettségszegés esetére előírt hátrányos vagy más jogkövetkezmények alkalmazhatók vele szemben.

Amennyiben a fenti összegzés alapján hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban és szeretné biztonságban tudni a cége működését, akkor kérjen tőlünk egyedi árajánlatot, munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagy akár foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra!

Híreink

Blog

Munkahelyi elsősegély

Mit kell biztosítania a munkáltatónak a munkahelyi elsősegélynyújtáshoz? Talán egyértelműnek tűnik a kérdés, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken! Részletek

A telephelyen belüli közlekedés szabályai

Ismeri a telephelyen belüli közlekedés szabályait? Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük! Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi táblák (jelzések, jelek)

A munkáltatónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és oktatást, valamint a szükséges szervezési intézkedéseket és a munkavégzéshez a szükséges eszközök biztosítását. Részletek