A munkavédelemről szóló törvény értelmében minden Munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő munkavédelmi képviselő választást kell tartani.

A törvény kimondja, hogy egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben (alapképzés), ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét kell biztosítani.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a munkavédelmi képviselők számára szervezett képzéseit a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósítja meg:

 • Munkavédelmi képviselők alapképzése (nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D001)
 • Munkavédelmi képviselők továbbképzése (nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D002)

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓ:

Amennyiben szeretne jelentkezni előre meghirdetett képzésünkre, egyszerűen megteheti az adott képzési időponthoz tartozó jelentkezési lap és a képzésre vonatkozó adatközlő táblázat kitöltésével, majd az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre elektronikus úton történő visszaküldésével.

 

A jelentkezési lapot az előre meghirdetett képzési időpont mellett található „Jelentkezési lap” ikonra kattintva töltheti le.

A munkavédelmi képviselő képzéshez kapcsolódó adatközlő táblázatot ide kattintva töltheti le: ADATKÖZLŐ TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE

FIGYELEM! Kérjük az adatközlő táblázat kitöltése során a képzésre jelentkező munkavállaló(k) hivatalos okmányai(k)ban (személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, stb.) szereplő pontos adatokat adja meg, mert a jelentkezést csak így tudjuk befogadni. Köszönjük!

Ha úgy érzi, hogy olyan egyéni kérése van, ami miatt szeretne egyedi ajánlatot kapni, írjon az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre és kollégáink keresni fogják!

1. Képző intézmény adatai:

Képző intézmény neve:

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

B/2020/001633

Székhely címe:

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.

Levelezési címe:

7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.

Cégjegyzék száma:

17-09-000930

Bankszámlaszáma:

11746005-20092775-00000000

Adószáma:

10451988-2-17

Képviselője:

Tóth Zsuzsanna, ügyvezető

2. Akkreditált képzés szükségessége:

A lent részletezett jogszabályváltozás értelmében 2019.01.02-től a munkavédelmi képviselők képzése csak a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet.

Röviden a változásról:

2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról:

26. § (2) Az Mvt. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a Munkáltatót terhelik, továbbá az (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet.”

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a munkavédelmi képviselők számára szervezett képzéseit a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósítja meg:

 • Munkavédelmi képviselők alapképzése (nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D001)
 • Munkavédelmi képviselők továbbképzése (nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D002)

3. Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése:

Kötelező képzés jogi alapja:

A munkavédelmi törvény 70/A. § a, pont „munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden Munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő.”

A munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés „A Munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen” c) pontja alapján „egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”

A Képző intézmény által tartott munkavédelmi képviselő képzés az alábbiak szerint történik:

 • Alapképzés esetén:
  • Az első 1-8 óra tananyagának elsajátítása „önálló tanulás” formájában történik, melyhez a tananyagot a „Megrendelés meneténél” részletezett módon biztosítja a Képző intézmény a Képzésen résztvevő(k) számára.
  • A 9-16 óra tananyaga online („távolléti”) képzés formájában, a Képző intézmény oktatói által kerül átadásra a Képzésen résztvevő(k) számára.
  • Képzés napja: a jelentkezési lapon a jelentkező által megjelölt időpont.
 • Továbbképzés esetén:
  • Nem történik önálló felkészülés, a 8 órás tananyag online („távolléti”) képzés formájában a Képző intézmény oktatói által kerül átadásra a Képzésen résztvevő(k) számára.
  • Képzés napja: a jelentkezési lapon a jelentkező által megjelölt időpont.

Az online („távolléti”) képzésbe való bekapcsolódáshoz a Képzésen résztvevő(k) által biztosított alábbi technikai eszközök szükségesek:

 • stabil internetkapcsolat;
 • internetkapcsolatra csatlakoztatott (hangszóróval felszerelt) számítógép / laptop / tablet.

Kérjük, amennyiben vállalati, illetve hivatali környezetből kívánja nézni az előadást, győződjön meg erről, és szükség esetén egyeztessen a rendszergazdával!

4. Megrendelés menete:

A jelentkezés visszaigazolása (regisztráció):

A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott jelentkezési lap és az adatközlő táblázat (amely hiánytalanul tartalmazza a jelentkező(k) adatait) visszaküldését követően, - amennyiben minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsájtott - visszaigazoljuk / regisztráljuk jelentkezését.

A jelentkezés visszaigazolásakor (regisztráció) az alábbi adatokat, dokumentumokat küldjük meg Önnek (Munkáltatónak):

 • megrendelés száma, amely egy 16 karakterű szám;
 • amennyiben több mint 5 főt jelentkeztet a képzésre, akkor elküldjük Önnek (Munkáltatónak) a Szolgáltatás megrendelőt, amely a Munkáltató - Képző intézmény szerződéses kötelmeire vonatkozik. Ezt a Szolgáltatás megrendelőt kettő példányban szükséges kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni részünkre a 7100 Szekszárd, Pf. 473. postacímre, de előtte elektronikusan az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre.

Ezt követően továbbítjuk regisztrációját a képzési csoportunknak.

A regisztrációt követően a képzési csoportunk megküldi Önnek (Munkáltatónak) a:

 • díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni.

Amennyiben a képzési díj kiegyenlítése megtörtént, akkor a képzési csoportunk megküldi Önnek (Munkáltatónak) és a Képzésen résztvevőnek (Jelentkező):

 • Alapképzés esetén:
  • az önálló tanuláshoz szükséges tananyagot (elektronikus tankönyv);
  • az alapképzés sikeres teljesítéshez szükséges (online) vizsgakérdéseket;
  • a Képzésen résztvevő(k)re (Jelentkező(k)re) vonatkozó felnőttképzési szerződést, mely a Munkavállaló(k) - Képző intézmény között kötődik;
  • és az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét
 • Továbbképzés esetén:
  • a Képzésen résztvevő(k)re (Jelentkező(k)re) vonatkozó felnőttképzési szerződést, mely a Munkavállaló(k) - Képző intézmény között kötődik;
  • és az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét.

Kérjük a felnőttképzési szerződés által tartalmazott munkavállalói adatokat legyen szíves leellenőrizni! Amennyiben elírást vagy pontatlanságot talál, akkor még az aláírás/aláíratás előtt legyen szíves vállaszlevélben visszajelezni részünkre az oktatas@ergonom.hu e-mail címre, hogy ezt javítani tudjuk. Ezáltal arra törekszünk, hogy az aláírt felnőttképzési szerződésben a valóságnak megfelelő és pontos adatok kerüljenek rögzítésre.

Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzített adatokat helyesnek találja és nem kíván adatmódosítással élni, akkor kérjük a szerződésből kettő (2) példányt legyen szíves kinyomtatni és a Képzésen résztvevővel (Jelentkező) történő aláíratást követően visszapostázni részünkre az értesítő levélben megadott határidőig!

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft., 7101 Szekszárd, Pf.: 473.

Kérjük az aláírt szerződést visszapostázás előtt elektronikusan is küldje el az oktatas@ergonom.hu e-mail címre!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak akkor jogosult a képzésünkön történő részvételre, amennyiben a felnőttképzési szerződések kettő (2) példányban aláírtan beérkezésre kerülnek.

Amennyiben a képzési díj nem kerül kiegyenlítésre, a Képző intézmény a képzési tananyagot és / vagy az az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét nem küldi meg Önnek (Munkáltatónak) és a jelentkező nem jogosult a képzés részvételére.

5. A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A kitöltött, a számlafizető által cégszerűen aláírt és az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre megküldött jelentkezési lap alapján a képzést végző díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

A képzési díj:

 • alapképzés esetén 41.000.- Ft / fő;
 • továbbképzés esetén 34.000.- Ft / fő,

mely díjtételekre a képzést végző akkor is jogosult, ha a jelentkező a képzéstől bármely okból távol marad.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezési lapon az Ön (Munkáltató) által megjelölt képzési időpontban a Képzésen résztvevő (Munkavállaló) nem tud az online felületen keresztül részt venni (saját hibájából vagy önhibáján kívül) a képzési díjat nem áll módunkba visszatéríteni.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció / jelentkezés, képzési díj befizetése és egy következő időpontban szervezett képzésen történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek ezen okból történő újbóli regisztráció során nem áll módunkban jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

6. Tanúsítvány a képzésről:

A Képző Intézmény képzés elvégzéséről hatóságilag elfogadott tanúsítványt állítunk ki, melyet a képzés elvégzését követően postázunk a Munkáltatónak a végszámlával együtt. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott tanúsítványokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet a tanúsítvány megőrzésére!

7. Adatkezelési tájékoztató

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt oktatásokra és képzésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.ergonom.hu/adatvedelmi-szabalyzat weboldalon.

Képzés megnevezése Képzés időpontja Képzés helyszíne
Munkavédelmi képviselő képzés 2022.09.27.
09:00 - 15:00
Online képzés Jelentkezési lap
Munkavédelmi képviselő képzés 2022.10.25.
09:00 - 15:00
Online képzés Jelentkezési lap
Munkavédelmi képviselő képzés 2022.11.22.
09:00 - 15:00
Online képzés Jelentkezési lap

Munkavédelmi képviselő képzés

2022.09.27 09:00- 2022.09.27 15:00

Online képzés

Jelentkezési lap


Munkavédelmi képviselő képzés

2022.10.25 09:00- 2022.10.25 15:00

Online képzés

Jelentkezési lap


Munkavédelmi képviselő képzés

2022.11.22 09:00- 2022.11.22 15:00

Online képzés

Jelentkezési lap


Híreink

Blog

A munkavállaló ellenőrzési kötelezettsége

A munkahelyen használt gépeket, munkaeszközöket rendszeresen ellenőrizni szükséges. De ez kinek a kötelessége és hogyan kell szakszerűen eljárni? Részletek

Munkahelyi elsősegély

Mit kell biztosítania a munkáltatónak a munkahelyi elsősegélynyújtáshoz? Talán egyértelműnek tűnik a kérdés, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Részletek

A telephelyen belüli közlekedés szabályai

Ismeri a telephelyen belüli közlekedés szabályait? Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük! Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek