Szóból ért az ember… - a munkavédelmi oktatás szükségességéről

A munkabiztonsággal, munkavédelemmel, tűzvédelemmel és munkaegészségüggyel kapcsolatos jogszabályok nagy hangsúlyt fektetnek a munkavégzéssel összefüggésbe hozható oktatásokra. Ezen oktatások célja, hogy a munkavállalók átfogó képet kapjanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeiről, arról, hogy milyen következménye lehet annak, ha nem tartják be az utasításokat, továbbá esetleges probléma, rendellenesség, baleset esetén kihez fordulhatnak.

Miért kell munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tartani?

Minden tudásunk, melyet nem használunk folyamatosan, megkopik. Például, ha megtanulunk egy idegen nyelvet, de nem használjuk, hamarosan el fogjuk felejteni annak nyelvtani szabályait, szókincsét. Ugyanez a helyzet a munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretekkel is. Szükséges rendszeresen felfrissíteni a tudnivalókat, felkészülve azokra az esetekre, ha hirtelen előáll egy nem várt esemény. Tudjuk mit kell tennünk és hogyan.

„Sok beszédnek sok az alja…”

- tartja a mondás. Igaz ez arra is, hogy ha túlságosan általános egy oktatás, hiszen nem kapja meg a munkavállaló azokat a fontos információkat, amelyek a munkavégzéséhez szükségesek. Az oktatások akkor felelnek meg az elvárásoknak, ha az adott munkahely, adott munkakör veszélyeit részletesen ismerteti, amelyet egy jól összeállított tematika alapján lehet csak hatékonyan elvégezni.

A munkavállalók sokszor nyűgnek érzik az oktatást ezért fontos, hogy a szavaknak súlya legyen és ne száma. Az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek, illetve tűzvédelem területén tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül.

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás általában minden munkahelyen egy időben kerül megtartásra, ez mind szervezési és mind dokumentációs szempontból is egyszerűbb.

Munkavédelmi oldalról a jogi hátteret a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény adja. Tűzvédelem tekintetében pedig két jogszabály is említi az oktatást. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet meghatározza, hogy mely esetekben szükséges tűzvédelmi szakembert alkalmazni, akinek feladatai közé tartozik az oktatások megtartása. A másik jogszabály a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 31-es törvény, melynek ide vonatkozó paragrafusa előírja az évenkénti tűzvédelmi oktatás megtartását.

Oktatás és oktatás

Az általános, valamennyi munkavállalóra kiterjedő oktatások mellett olyan oktatásokat és képzéseket is szükséges tartani, amelyek valamilyen speciális tevékenységhez kötődnek. Ilyen az emelőgépet kezelők részére nyújtott oktatás, vagy a jogszabály által meghatározott foglalkozási ágban tűzveszélyes tevékenységet végzők tűzvédelmi szakvizsgája. Ide tartozik még a munkahelyi elsősegélynyújtók képzése vagy a munkavédelmi törvényben a munkavállalók érdekeit képviselő munkavédelmi képviselők képzése is.

A szó elszáll, az írás megmarad

Akár munkavédelmi, akár tűzvédelmi oktatásról beszélünk feltétlen szükséges az oktatás megtartásának tényét írásban is rögzíteni, dokumentálni. Ez történhet oktatási naplóban vagy oktatási jegyzőkönyvben. Történhet külön-külön szakáganként vagy együtt. A lényeg, hogy az oktatással kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza a dokumentum, azaz szerepeljen benne az oktatás helye és ideje, az oktató neve, az oktató végzettsége, a tematika megjelölése, a résztvevők neve és munkaköre, valamint a résztvevők aláírása is.

Az oktatások hiánya vagy nem megfelelő végrehajtása munkahelyi balesetekhez, anyagi károkhoz és büntetésekhez vezethetnek, ezért fontos, hogy azokat rendszeresen elvégezzük / elvégeztessük.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásai keretében vállalja az oktatási tematikák elkészítését és a képzések megtartását is elvégzi, az ehhez szükséges felnőttképzési akkreditációval rendelkezünk.

Jogszabályok, amelyek kötelező jelleggel határozzák meg az oktatás végrehajtását:

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;
 • 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről;
 • 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről;
 • 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről;
 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről;
 • 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről;
 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről;
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról;
 • 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről;
 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről;
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről;
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok;
 • 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről;
 • 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről;
 • 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról;
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról;
 • 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről.

Amennyiben szeretne egyedi ajánlatot kapni munkabiztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatásunkra és foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásunkra vonatkozóan, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek

Szóból ért az ember… - a munkavédelmi oktatás szükségességéről

Minden tudásunk, melyet nem használunk folyamatosan, megkopik. Például, ha megtanulunk egy idegen nyelvet, de nem használjuk, hamarosan el fogjuk felejteni annak nyelvtani szabályait, szókincsét. Ugyanez a helyzet a munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretekkel is. Részletek