Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Számos olyan terület létezik, ahol rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek mindazok, ahol a telephelyen termelődő vagy gyűjtött hulladék mennyisége meghaladja a jogszabályban előírt határértékeket, ami alább a Kinek kell hulladékbevallást készítenie? részben ki is fog derülni. Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Az adatszolgáltatás megtétele, a nyomtatványok helyes kitöltése, illetve, hogy kinek és meddig kell megtennie a bevallást sok esetben komoly nehézséget okoz az érintett vállalkozásoknak.

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket (hulladékbevallást) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteni.

Kinek kell hulladékbevallást készítenie?

Minden hulladéktermelő vállalkozásnak bevallást kell készítenie a tevékenysége során keletkezett hulladékairól és azt be kell nyújtania a telephelye szerint illetékes kormányhivatal felé elektronikusan, abban az esetben, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

  • a tárgyévben keletkezett összes veszélyes hulladék mennyisége meghaladta a 200 kg-ot;
  • a tárgyévben keletkezett összes nem veszélyes hulladék mennyisége meghaladta a 2000 kg-ot;
  • a tárgyévben keletkezett összes építési, bontási hulladék mennyisége meghaladta az 5000 kg-ot.

Fenti felsorolásba nem számít bele a közszolgáltató által elszállított kommunális hulladék, ezt a bevallásban nem kell szerepeltetni.

Fontos kiemelni, hogy abban az esetben, ha a tárgyévben a képződött hulladék mennyisége a hulladéktermelő telephelyén nem éri el a rendeletben meghatározott mennyiséget (lásd fenti felsorolás), vagy nem volt hulladékkészlete és nem történt hulladékátadás, úgy az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek a rendelet ide vonatkozó mellékeltében előírt adattartalommal kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettségét, tehát a bevallás ebben az esetben is jogszabályi kötelezettség.

Hulladékbevallás határideje

A hulladék adatszolgáltatás veszélyes és nem-veszélyes hulladék esetén is naptári évente kötelező. A hulladékgazdálkodási bevallást a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell megtenni, melynek az alapja a keletkezett (nem veszélyes és veszélyes), átvett és kezelt (nem veszélyes) hulladékokról vezetett napi nyilvántartás. A hulladék nyilvántartás tartalmi követelményeit a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szabályozza. Valamint meg kell, hogy őrizzen minden olyan dokumentumot, amely a hulladékok elszállíttatását igazolja (veszélyes hulladék szállítási lap, mérlegjegyek, stb.).

Hulladékgazdálkodási bevallás benyújtásához szükséges feltételek

A hulladékgazdálkodási bevallást az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer segítségével lehet elkészíteni és beküldeni. A hulladék bevallás kitöltéséhez az adatszolgáltatónak KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) és KTJ (környezetvédelmi területi jel) számmal kell rendelkeznie, melyeket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól szükséges megigényelni.

A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás elkészítését és beküldését ne hagyja a határidő előtti utolsó napokra, mert a jelentős terhelés lassabb működést eredményezhet!

Amennyiben szüksége van a fent említett környezetvédelmi (hulladék) bevallás elkészítésére és szeretne erre vonatkozóan ajánlatot kérni tőlünk, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk. Komplex segítséget nyújtunk hulladékgazdálkodási bevallások elkészítésében, illetve környezetvédelmi feladatok ellátásában.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek