Környezetvédelmi bevallások

A környezetünkkel kapcsolatos információk több szempontból is egyre nagyobb szerepet kapnak napjainkban. Egyrészt növekszik az emberek környezettudatossága, igénye a környezet állapotának megismerése iránt, másrészt a környezetpolitika kialakításánál is megkerülhetetlenné válnak a megbízható adatok.

A környezeti információk (pl.: a levegővel, a felszíni és a felszín alatti vizekkel, a hulladékkal, stb.) döntő többsége egyetlen központi adatbázisba, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR) kerül, amely biztosítja a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, terhelési és igénybevételi adatainak gyűjtését, feldolgozását és nyilvántartását.

Számos cég, vállalkozás kötelezett környezetvédelmi bevallás, adatszolgáltatás vagy bejelentés megtételére az illetékes környezetvédelmi hatóság felé. Az alábbiakban megtalálja a főbb környezetvédelmi bevallás típusokat, részletes ismertetőket és a beadási határidőket.

Fontos tudni, hogy a környezetvédelmi bevallásokat 2020. január 1-től kizárólag OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül lehet elkészíteni és beküldeni. A rendszer használatához KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) segítségével lehet hozzáférni.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. vállalja, hogy az Ügyfelei adatszolgáltatása alapján elkészíti és beküldi a bevallásokat.

(Az elkészült bevallásokat az Ügyfeleink is megtekinthetik saját hozzáféréseiken keresztül, vagy az általunk elküldött összesítő dokumentumokból.)

Az alábbi környezetvédelmi bevallások elkészítését vállaljuk:

Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket (hulladékbevallást) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteni.

Az OKIR Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszermodul (EHIR) célja, hogy a hulladékgazdálkodási terület jellemző adatait összegyűjtse, egységes, ellenőrzött adatbázisba rendezze, és ebből a különböző lekérdezési igényeket kiszolgálja.

Kinek kell adatot szolgáltatnia?

Adatszolgáltatási kötelezettsége a hulladéktermelőnek, a gyűjtőnek, a kereskedőnek és a hulladékkezelőnek van. Mi, most csak a hulladéktermelők szemszögéből nézzük meg ezt a kérdést.

Minden hulladéktermelő vállalkozásnak a tárgyévet követő év március 1. napjáig bevallást kell készítenie a tevékenysége során keletkezett hulladékairól és azt be kell nyújtania a telephelye szerint illetékes kormányhivatal felé elektronikusan, abban az esetben, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • a tárgyévben keletkezett összes veszélyes hulladék mennyisége meghaladta a 200 kg-ot;
 • a tárgyévben keletkezett összes nem veszélyes hulladék mennyisége meghaladta a 2000 kg-ot;
 • a tárgyévben keletkezett összes építési, bontási hulladék mennyisége meghaladta az 5000 kg-ot.

Kivételt képez ez alól a kommunális hulladék, ezt a bevallásban nem kell szerepeltetni.

A bevallásban hulladék fajtánként fel kell tüntetni az adott évben keletkezett, elszállíttatott és megmaradt hulladék mennyiségeket.

A hulladék bevallás készítésének feltétele, ami egyben jogszabályi előírás is, hogy a cég naprakész nyilvántartást vezessen a keletkezett hulladékairól. Valamint meg kell, hogy őrizzen minden olyan dokumentumot, amely a hulladékok elszállíttatását igazolja (veszélyes hulladék szállítási lap, mérlegjegyek, stb.).

Hogyan történik az adatszolgáltatás?

Az adatszolgáltató ügyfelek számára (a korábbi papír alapú, majd elektronikus nyomtatványokat kiváltva) az OKIR online felülete, az OKIRkapu biztosít korszerű lehetőséget kötelezettségeik teljesítésére.

(Az adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatók, továbbá az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges elektronikus űrlapok elérhetők az OKIR publikus felületén keresztül.)

A bevallás elkészítése előtti teendők

A hulladék bevallás teljesítése előtt bizonyos előkészületek megtétele feltétlenül szükséges. Ezek a következők:

 • Ügyfélkapu regisztráció
 • Meghatalmazás kitöltése és beküldése 

Amennyiben a fent megnevezett előkészületeket korábban már megtette, csupán az éves jelentés beküldését kell elvégeznie.

Levegőtisztaság-védelem

Az OKIR Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszermodulja (LAIR) a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatási kötelezettségekből származó adatok nyilvántartására szolgál.

Kinek kell adatot szolgáltatnia?

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást üzemeltet.

LAIR adatszolgáltatások típusai

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó minden engedélyköteles légszennyező forrás üzemeltetőjének meg kell tennie legkésőbb a működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg. Alapbejelentés kell tennie továbbá valamennyi (E)PRTR jelentésköteles tevékenységet folytatónak legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt.

Változásjelentést az alapbejelentés során megadott adatokban bekövetkező változások esetén - beleértve a tevékenység megszűntetését is – kell tenni a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül. A változásoknak megfelelően az engedélyt módosítani szükséges.

Éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtani a légszennyező forrás tényleges működésének megkezdését követően minden év március 31-ig az előző évi légszennyező anyag kibocsátásokról. Az éves jelentés célja, hogy a bejelentésre kötelezett légszennyező forrást üzemeltetők a tevékenységükkel kapcsolatos levegőterhelés éves mértékéről számot adjanak. Az éves jelentés alapján történik a kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzése.

Hogyan történik az adatszolgáltatás?

Az adatszolgáltató ügyfelek számára (a korábbi papír alapú, majd elektronikus nyomtatványokat kiváltva) az OKIR online felülete, az OKIRkapu biztosít korszerű lehetőséget kötelezettségeik teljesítésére.

(Az adatszolgáltatás rendjét meghatározó tájékoztatók, továbbá az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges elektronikus űrlapok elérhetők az OKIR publikus felületén keresztül.)

A bevallás elkészítése előtti teendők

A levegőtisztaság-védelmi bevallások teljesítése előtt bizonyos előkészületek megtétele feltétlenül szükséges. Ezek a következők:

 • Ügyfélkapu regisztráció
 • Meghatalmazás kitöltése és beküldése 

Amennyiben a fent megnevezett előkészületeket korábban már megtette, csupán a légszennyezés mértéke éves jelentés beküldését kell elvégeznie.

A bevallás teljesítéséhez szükséges adatok

A légyszennyezés mértéke éves jelentéshez szükséges adatok a következők:

 • az üzemeltető és a telephely alapadatai (KÜJ, KTJ számok, telephely címe, stb.);
 • a légszennyező technológiák megnevezése, üzemidejük negyedéves bontásban;
 • a kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége, koncentrációja (kibocsátás mérési jegyzőkönyv alapján);
 • szükség esetén a felhasznált tüzelőanyag mennyisége, fűtőértéke;
 • a pontforrás üzemeltetési adatai, a füstgáz/véggáz tulajdonságai (oxigén tartalom, hőmérséklet, térfogatáram, szintén mérési jegyzőkönyvből nyert adatok alapján);
 • a helyhez kötött diffúz szennyezőforrás adatai (szennyezőanyag megnevezése, azonosító kódja, levegőterhelés időtartama, igénybe vett terület vagy felület);
 • leválasztott anyagok esetén a leválasztó berendezés üzemideje, a leválasztott légszennyező anyagok adatai, mennyisége.

Amennyiben szüksége van a fent említett valamely környezetvédelmi bevallás elkészítésére és szeretne erre vonatkozóan ajánlatot kérni tőlünk, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Ajándék munkavédelmi ebook 2024

Híreink

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja

Minden év július 1-jén ünnepeljük az egészségügyben dolgozókat, megemlékezve Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről, aki ezen a napon született. Részletek

Mi is kékek vagyunk… Legyünk együtt kékek!

Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. kollégái ezen a napon tisztelettel adóznak azoknak, akik a sokszor kevésbé megértett úton járnak. Részvételünkkel együtt támogatást nyújtunk az autizmus elfogadásában és támogatásában. Részletek

Magyar Ápolók Napja

Az idei évben immár tizedik éve, hogy 2014-ben Magyarország Országgyűlése február 19-ét - Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordulóját - a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. Mondjunk együtt köszönetet mindazoknak, akik nap, mint nap erejükön felül segítenek a betegeknek. Ezen alkalomból köszöntjük az egészségügyben dolgozókat, fejet hajtva áldozatos és lelkiismeretes munkájuk előtt. Részletek

Blog

Karácsonyi tűzmegelőzés

Fontos, hogy az ünnepi készülődés forgatagában se feledkezzünk meg a biztonságunkról és gondoskodjunk a tűzesetek megelőzéséről. Azok, akik alábbi tanácsokat megfogadják, biztosan nem kell, hogy „vendégül” lássák a tűzoltókat az ünnepek alatt. Részletek

Tökfejek között is biztonságban, avagy a Halloween és a munkavédelem kapcsolata

A Halloweenezés Magyarországon is egyre népszerűbb, a tökfaragás pedig (a beöltözéssel együtt) mára sokaknál közösségi program lett. Az sem ritka, hogy ilyenkor egy-két pohár alkohol is elfogy, ezért is fontos, hogy felkészülten álljunk a tökfaragás kihívásaival szemben és legyen biztonságos ez a szórakoztató és kreatív tevékenység. Olvassa el rövid, de annál hasznosabb blogcikkünket a témában! Részletek

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek