Milyen feladatai vannak a munkáltatónak, ha munkahelyen veszélyes anyagokat használnak, tárolnak?

A munkahelyen tárolt és használt veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapokat meg kell őrizni és egyes hatósági ellenőrzések alkalmával ezeket be kell mutatni (ha kérik). A biztonsági adatlap tartalmaz minden olyan releváns információt, amit az anyag használatával, tárolásával, veszélyességével és a keletkezett veszély elhárításával (bőrre került, szembe került, légtérbe került stb.) kapcsolatban tudni kell.

Vegyük sorra, milyen tevékenységek esetén „foglalkozunk” a veszélyes anyagokkal:

 • Veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel végzendő tevékenység megkezdésekor, annak bejelentésekor (OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe elektronikus úton).
 • Felhasználáskor: A veszélyes anyagok felhasználása csakis az előírás szerint történjen!
 • Kémiai kockázatbecslés elkészítésekor. Ez rendszeres felülvizsgálatot igényel, illetve vannak olyan esetek (változás az anyag használatban; munka baleset esetén; fokozott expozíció bekövetkezése esetén), amikor újat kell készíteni.
 • Munkakörnyezeti mérésekkor (veszélyes anyagok meghatározása a légtérben).
 • Kollektív védelem meghatározása esetén (munkahelyi légszennyező anyagok mintavétele, a munkahelyi koncentráció meghatározása) és egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározásakor (pl. légzésvédők, védőszemüveg, védőkesztyű).
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok alkalmával, mivel a munkavállalók a veszélyes anyagokkal történő érintkezése (közvetve, vagy közvetlenül) plusz kiegészítő kémia, labor vizsgálatokat tesz szükségessé.
 • A veszélyes anyag tárolásakor: Veszélyes anyagokat külön szekrényben szükséges tárolni! Eredeti csomagolásban történő tárolás, áttöltéskor felcímkézés! Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapon szereplő előírásokat és a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve az egyes anyagok egymásra hatását, esetleges összeférhetetlenségét.
 • A figyelmeztető és rendelkező jelek kihelyezésekor a munkahelyen és tároló helyeken (pl. figyelem felhívás a szükséges egyéni védőeszköz használatára).
 • Belépési korlátozások meghatározásakor (raktárakba, munkahelyekre). Az adott területre csak az léphet be, aki az adott veszélyes anyag(ok) használatával, tárolásával kapcsolatban oktatásban részesült, a szükséges egyéni védőeszközzel rendelkezik!
 • A szükséges higiéniés feltételek meghatározásakor, kialakításról, biztosításáról (öltöző, zuhanyzó, pihenő helyek és étkezési lehetőség stb.).
 • Megfelelő oktatásban kell részesíteni - biztonsági adatlapok figyelembevételével - az érintett munkavállalókat .
 • Az érintett munkavállalókról történő nyilvántartás készítésekor, melyet meg kell őrizni 8-10 és rákkeltő anyagok esetén 40 évig.

Amennyiben a fenti összegzés alapján hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban és szeretné biztonságban tudni a cége működését és munkavállalóinak egészségi állapotát, akkor kérjen tőlünk egyedi árajánlatot, munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagy akár foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra!

Híreink

Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás online

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor 2021.06.14-től adott a lehetőség számukra, hogy a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatást online formában igénybe vegyék.

Ez a fajta képzésünk "zárt", vagyis nincs meghirdetett képzési időpont, a Megrendelővel a megrendelést (díjfizetést) követően állapodunk meg a képzés időpontjában. Részletek

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti működésünkről

A veszélyhelyzet továbbra is fennáll, ezért a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk igénybevétele előtt, kérjük olvassa el al az alábbi tájékoztatásunkat!

Együttműködésüket előre is köszönjük! Részletek

TÁJÉKOZTATÁS szekszárdi 13. számú háziorvosi körzet betegi részére

Az Ergonom Kft., mint a szekszárdi 13. számú háziorvosi praxis üzemeltetője eleget téve a Tolna Megyei Kormányhivatal kérésének tájékoztatja betegeit, hogy amennyiben még nem regisztráltak az oltásra, azt lehetőségük szerint tegyék meg az alábbi oldalon.
Részletek

Blog

Mi a különbség a munkavédelmi képviselő és a munkavédelmi szakember között?

Mi a különbség a munkavédelmi képviselő és a munkavédelmi szakember között? Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket! Részletek

Mit jelent az, hogy a munkavállalónak munkára képes állapotban kell megjelennie, és ezt hogy ellenőrizheti a munkáltató?

Mit jelent a munkára képes állapot? Mit ír elő a törvény, és milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak? Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken! Részletek

Munkavédelmi ellenőrzés - mikor és hogyan kell rá sort keríteni?

Az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles ellenőrzéssel rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, ill. megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket! Részletek