Mi számít veszélyes anyagnak?

A veszélyes anyagok olyan folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú anyagok, amelyek a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik. Egyes fajtáik már érintkezés esetén is sérülést okozhatnak, és vannak olyanok is, amelyek más anyagokkal kémiai reakcióba lépve válnak veszélyessé, ezért használatuk - beleértve a tárolást is - szabályozott körülmények között történhet.

A munkáltatónak számos intézkedést kell megtennie a biztonságos felhasználás érdekében, amelyek az alábbiak lehetnek: - a felhasznált veszélyes anyagok érvényes (https://www.biztonsagiadatlap.hu/biztonsagi-adatlapok-ervenyessegi-ideje/) biztonsági adatlapjait be kell szerezni, és a munkahelyen rendelkezésre kell állnia.

 • - el kell készíteni a kémiai kockázatbecslést
 • - a használt veszélyes anyagokat az ÁNTSZ OSZIR felületén be kell jelenteni
 • - biztosítani kell a megfelelő tárolást (zárt, jól szellőző hely, oltóanyag, összeférhetetlenség, belépés korlátozása, felitató anyag stb.),
 • - a tárolóknál és a felhasználási helyeken korlátozni kell az illetéktelenek hozzáférését tiltó/figyelmeztető piktogrammal, vagy egyéb fizikai korlátozással
 • - szükség lehet munkakörnyezeti mérések elvégzésére
 • - adott esetben riasztás, mentés, menekülés feltételeit is biztosítani kell
 • - meg kell teremteni a megfelelő higiéniai feltételeket (öltöző, WC, mosakodás, étkezési lehetőség stb.)
 • - biztosítani kell az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit
 • - meg kell határozni és gondoskodni kell a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokról
 • - a veszélyeztetett munkavállalókról és a felhasznált anyagokról nyilvántartást kell vezetni és 10/40 évig – attól függően, hogy rákkeltő-e - meg kell ezt őrizni. A cég megszűnésekor ezeket a nyilvántartásokat a munkavédelmi hatóságnak át kell adni.
 • - munkahelyen tiltani kell az étel, ital fogyasztást, dohányzást
 • - oktatni kell a munkavállalókat a felhasználta anyagokkal kapcsolatos szabályokról,
 • - biztosítani kell a veszélyes anyagnak megfelelő egyéni védőeszközöket
 • - szelektíven gyűjteni kell a veszélyes anyagok maradékait és üres göngyölegjeit, arra feljogosított szervezetnek át kell adni megsemmisítésre és a környezetvédelmi bejelentéseket meg kell tenni

Amennyiben a fenti összegzés alapján hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban és szeretné biztonságban tudni a cége működését és munkavállalóinak egészségi állapotát, akkor kérjen tőlünk egyedi árajánlatot, munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagy akár foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra!

Híreink

Blog

Munkahelyi elsősegély

Mit kell biztosítania a munkáltatónak a munkahelyi elsősegélynyújtáshoz? Talán egyértelműnek tűnik a kérdés, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken! Részletek

A telephelyen belüli közlekedés szabályai

Ismeri a telephelyen belüli közlekedés szabályait? Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük! Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi táblák (jelzések, jelek)

A munkáltatónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és oktatást, valamint a szükséges szervezési intézkedéseket és a munkavégzéshez a szükséges eszközök biztosítását. Részletek