Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás online

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor 2021.06.14-től adott a lehetőség számukra, hogy a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatást online formában igénybe vegyék.
Ez a fajta képzésünk "zárt", vagyis nincs meghirdetett képzési időpont, a Megrendelővel a megrendelést (díjfizetést) követően állapodunk meg a képzés időpontjában.

Az online Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi képzésünk igénybevételének díja:

1-5 főig: 35.000.- Ft.

6 főtől: 7.000.- Ft/ Fő egységár alapján számlázunk.

Amennyiben szeretné igénybe venni az online Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi képzésünket, akkor kérjük küldje vissza a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a jelentkezők adatait is tartalmazó adatközlő táblázatot (Excel formátumban küldje vissza, nem kell kinyomtatni bescannelni!)!

A képzésről részletesebben itt olvashat:

1. Képző intézmény adatai:

Képző intézmény neve:

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

B/2020/001633

Székhely címe:

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.

Levelezési címe:

7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.

Cégjegyzék száma:

17-09-000930

Bankszámlaszáma:

11746005-20092775-00000000

Adószáma:

10451988-2-17

Képviselője:

Tóth Zsuzsanna, ügyvezető

2. Munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás szükségessége:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55.§ (1) bekezdése értelmében a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor;  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor vagy új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

3. Megrendelés tárgyát képező oktatás részletezése:

A munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatásunkat az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. szakmai vezetése által meghatározottak szerint valósítjuk meg online („távolléti”) oktatás vagy kontaktórás („tantermi”) oktatás formájában és oktató filmek által.

Az oktatási tananyag főbb pontjai munkavédelmi oktatás esetében:

 • a munkavállalók jogai és kötelességei;
 • a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei;
 • munka- és üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések;
 • a munkavégzés veszélyforrásai;
 • a munkaeszközök használata;
 • védőeszközök;
 • elsősegélynyújtás.

Az oktatási tananyag főbb pontjai tűzvédelmi oktatás esetében:

 • a munkavállalók tűzvédelmi feladatai;
 • tűzvédelmi használati szabályok;
 • tűzoltó eszközök és készülékek (jelölésük, használatuk, tűzveszélyes tevékenység végzése)
 • teendők tűz esetén (tűz jelzése, bejelentése, stb.).

Választható oktatási kategóriák:

 • Elméleti munkavédelmi oktatás esetén kb. 30 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.
 • Elméleti tűzvédelmi oktatás esetén kb. 20 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.
 • Elméleti munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás esetén kb. 45-55 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.

4. A munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás elvégzéséról szóló igazolás érvényességi ideje:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55.§ (1) bekezdése értelmében a munkavállalók részére munkavédelmi oktatást kell tartani munkába álláskor; munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor; új technológia bevezetésekor.

Munkavédelem tekintetében jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná a munkavédelemi oktatás elvégzésének gyakoriságát. A gyakoriságot és az erre vonatkozó előírásokat a munkavédelmi szabályzatban és/vagy egységes és átfogó megelőzési stratégiákában a munkáltatónak kell meghatároznia. Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeretfrissítést.

Tűzvédelem tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

5. Megrendelés menete:

Amennyiben erre a képzésre van szükségük és szeretnének erre vonatkozóan ajánlatot kérni, akkor fontos tudnunk, hogy milyen tevékenységgel foglalkoznak, milyen munkaeszközöket és gépeket használnak, valamint hány főnek és milyen munkakörben szükséges megtartani a képzést.

Kérjük, ajánlatkérési szándékukat az ertekesites@ergonom.hu e-mail címen jelezzék részünkre!

6. A szolgáltatás során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A Szolgáltatás megrendelőlap alapján a Képző intézmény díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

Megrendelő) által közösen megjelölt képzési időpontban az adatközlő táblázat által tartalmazott Résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

Amennyiben az Ön (Megrendelő) által közösen megjelölt képzési időpontban az adatközlő táblázat által tartalmazott Résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció/jelentkezés, képzési díj befizetése, és a képzésen történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek nem áll módjában jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

7. Igazolás az oktatásról:

A Képző intézmény a képzés elvégzéséről hatóság által elfogadott igazolást állít ki.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott igazolásokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet az igazolások megőrzésére!

8. Adatkezelési tájékoztató

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által szerveztt oktatásokra és képzésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.ergonom.hu/adatvedelmi-szabalyzat weboldalon.

Köszönjük, hogy igénybe veszik szolgáltatásunkat!

Amennyiben Önök rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor Önökre a fenti lehetőség nem vonatkozik, az oktatással kapcsolatban kérjük egyeztessenek a Munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadójukkal.

Tisztelettel:

Ergonom Kft. vezetése

Híreink

Blog

A munkavállaló ellenőrzési kötelezettsége

A munkahelyen használt gépeket, munkaeszközöket rendszeresen ellenőrizni szükséges. De ez kinek a kötelessége és hogyan kell szakszerűen eljárni? Részletek

Munkahelyi elsősegély

Mit kell biztosítania a munkáltatónak a munkahelyi elsősegélynyújtáshoz? Talán egyértelműnek tűnik a kérdés, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Részletek

A telephelyen belüli közlekedés szabályai

Ismeri a telephelyen belüli közlekedés szabályait? Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük! Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek