Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás online

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor 2021.06.14-től adott a lehetőség számukra, hogy a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatást online formában igénybe vegyék.
Ez a fajta képzésünk "zárt", vagyis nincs meghirdetett képzési időpont, a Megrendelővel a megrendelést (díjfizetést) követően állapodunk meg a képzés időpontjában.

Az online Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi képzésünk igénybevételének díja:

1-5 főig: 35.000.- Ft.

6 főtől: 7.000.- Ft/ Fő egységár alapján számlázunk.

Amennyiben szeretné igénybe venni az online Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi képzésünket, akkor kérjük küldje vissza a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a jelentkezők adatait is tartalmazó adatközlő táblázatot (Excel formátumban küldje vissza, nem kell kinyomtatni bescannelni!)!

A képzésről részletesebben itt olvashat:

1. Képző intézmény adatai:

Képző intézmény neve:

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

 B/2020/001633

Székhely címe:

 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.

Levelezési címe:

 7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.

Cégjegyzék száma:

 17-09-000930

Bankszámlaszáma:

 11746005-20092775-00000000

Adószáma:

 10451988-2-17

Képviselője:

 Tóth Zsuzsanna ügyvezető

2. Munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás szükségessége:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55.§ (1) bekezdése értelmében a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor;  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor vagy új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

3. Megrendelés tárgyát képező oktatás részletezése:

A munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatásunkat az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. szakmai vezetése által meghatározottak szerint valósítjuk meg online („távolléti”) oktatás formájában és oktató filmek által.

Az oktatási tananyag főbb pontjai munkavédelmi oktatás esetében:

 • a munkavállalók jogai és kötelességei;
 • a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei;
 • munka- és üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések;
 • a munkavégzés veszélyforrásai;
 • a munkaeszközök használata;
 • védőeszközök;
 • elsősegálynyújtás;

Az oktatási tananyag főbb pontjai tűzvédelmi oktatás esetében:

 • a munkavállalók tűzvédelmi feladatai;
 • tűzvédelmi használati szabályok;
 • tűzoltó eszközök és készülékek (jelölésük, használatuk, tűzveszélyes tevékenység végzése)
 • teendők tűz esetén (tűz jelzése, bejelentése, stb.).

Választható oktatási kategóriák:

 • Online elméleti munkavédelmi oktatás esetén kb. 30 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.
 • Online elméleti tűzvédelmi oktatás esetén kb. 20 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.
 • Online elméleti munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás esetén kb. 45-55 perc időtartamban a fenti témákról szólóan a megrendelt oktatás típusának megfelelően.

Az online („távolléti”) oktatásba való bekapcsolódáshoz az oktatáson résztvevő munkavállaló(k) által biztosított alábbi technikai eszközök szükségesek:

 • stabil internetkapcsolat;
 • internetkapcsolatra csatlakoztatott (hangszóróval felszerelt) számítógép / laptop / tablet.

Kérjük, amennyiben vállalati, illetve hivatali környezetből kívánják nézni az előadást, győződjenek meg erről, és szükség esetén egyeztessenek a rendszergazdával!

4. A munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi oktatás elvégzéséról szóló igazolás érvényességi ideje:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55.§ (1) bekezdése értelmében a munkavállalók részére munkavédelmi oktatást kell tartani munkába álláskor; munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor; új technológia bevezetésekor.

Munkavédelem tekintetében jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná a munkavédelemi oktatás elvégzésének gyakoriságát. A gyakoriságot és az erre vonatkozó előírásokat a munkavédelmi szabályzatban és/vagy egységes és átfogó megelőzési stratégiákában a munkáltatónak kell meghatároznia. Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeretfrissítést.

Tűzvédelem tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

5. Megrendelés menete:

A megrendelés visszaigazolása:

A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott megrendelő lap és az adatközlő táblázat (amely hiánytalanul tartalmazza az oktatásra jelentkeztetett munkavállaló(k) adatai(t) visszaküldését követően, - amennyiben minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsájtott - visszaigazoljuk megrendelését. Ezt követően továbbítjuk megrendelését a képzési csoportunknak.

A megrendelést és visszaigazolást követően képzési csoportunk megküldi a Megrendelőnek (Munkáltatónak) a díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni.

Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítése megtörtént az oktatásért felelős szakértő kollégánk felveszi a Megrendelő (Munkáltató) kapcsolattartójával a kapcsolatot:

 • adat- és információ egyeztetést végzünk, mellyel az oktatás egyediségét és az oktatási tananyag egyéni igényeknek megfelelő testre szabását igyekszünk kielégíteni;
 • meghatározzuk a szolgáltatás (oktatás) pontos teljesítési idejét (év, hónap, nap, óra, perc).

Az oktatásért felelős szakértő kollégánk által történt egyeztetést követően megküldjük a Megrendelő (Munkáltató) kapcsolattartójának az online („távolléti”) oktatás felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét. Fontos, hogy ezt a linket a Megrendelőnek (Munkáltatónak) kell továbbítania az oktatásra jelentkeztetett munkavállaló(k) részére!

Amennyiben a szolgáltatási díj nem kerül kiegyenlítésre, a Képző intézmény az online („távolléti”) oktatás felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét nem küldi meg a Megrendelőnek (Munkáltatónak), így az oktatásra jelentkeztetett munkavállaló(k) nem jogosult(ak) az oktatáson való részvételére.

6. A szolgáltatás során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A kitöltött, a számlafizető által cégszerűen aláírt és az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre megküldött megrendelő lap alapján a szolgáltatást végző díjbekérőt állít ki. A szolgáltatási díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

A képzési díj:

1-5 fő között: 35.000.- Ft vagyis ezt a fajta képzésünket minimum 5 főre tudjuk vállalni. Ha ettől kevesebb a képzésen résztvevők száma, akkor 35.000.- Ft-ot számlázunk ki.

5 fő fölött: 7.000.- Ft / Fő, vagyis, ha több mint 5 fő vesz részt a képzésen, akkor a 7.000.- Ft/ Fő egységár alapján számlázunk.

A szolgáltatási díjtételekre a Képző intézmény akkor is jogosult, ha az oktatásra jelentkeztetett munkavállaló(k) az oktatástól bármely okból távol marad(nak).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az oktatásért felelős szakértő kollégánk és a Megrendelő (Munkáltató) kapcsolattartója által leegyeztetett oktatási időpontban az oktatásra jelentkeztetett munkavállaló(k) nem tud(nak) az online felületen keresztül részt venni (saját hibájukból vagy önhibájukon kívül) a szolgáltatási díjat nem áll módunkba visszatéríteni.

Az oktatásról szóló igazolás megszerzéséért újbóli megrendelés, szolgáltatási díj befizetése és egy következő időpontban szervezett oktatáson történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek ezen okból történő újbóli megrendelés során nem áll módjában jóváírásban részesíteni a Megrendelőt (Munkáltatót).

7. Igazolás az oktatásról:

A Képző intézmény az oktatás igazolásáról minden az oktatásra jelentkeztetett munkavállaló részére egyedi, névre szóló, hatóságilag elfogadott igazolást állít ki, melyet az oktatás elvégzését követően postázunk a Megrendelőnek (Munkáltatónak) a végszámlával együtt. Fontos, hogy a kiállított igazolásokat a Megrendelőnek (Munkáltatónak) alá kell iratnia az oktatásra jelentkeztetett munkavállalókkal, majd a hatályos törtvényi előírások szerint megőrizni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott igazolásokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet az igazolások megőrzésére!

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft.  oktatásaira, képzéseire jelentkezők számára

Jelen dokumentum az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők személyes adatainak kezeléséről az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete, továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv.) megfelelően ad tájékoztatást.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft.  oktatásaira, képzéseire jelentkező (az adatközlő) a jelentkezési lap benyújtásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. gyűjtse és feldolgozza az általa megadott személyes és bizalmas adatokat. Ennek értelmében ezen adatkezelés nem jogszabályi kötelezettségen, hanem önkéntes hozzájáruláson alapul. Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által végzett adatkezelés a vállalat által nyújtott, a fentiekben megnevezett szolgáltatás teljesítése érdekében történik. Bizonyos esetekben az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az adatközlő személyes adata is továbbításra kerül.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. oktatásai, képzései kapcsán érintett személyes adatok kategóriái:

 • azonosító adatok,
 • kapcsolattartási adatok,
 • fizetési és számlaműveletekhez teljesítéséhez, nyilvántartásához szükséges adatok.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. a fenti szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés teljesítése;
 • a jelentkezések nyilvántartása és teljesítése;
 • kapcsolattartás, melynek elsődleges célja a jelentkező megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

Esetleges adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet benyújtani az alábbi elérhetőségeken.

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061-391-1400

Fax: 061-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Köszönjük, hogy igénybe veszik szolgáltatásunkat!

Amennyiben Önök rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor Önökre a fenti lehetőség nem vonatkozik, az oktatással kapcsolatban kérjük egyeztessenek a Munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadójukkal.

Tisztelettel:

Ergonom Kft. vezetése

Híreink

Szerződéskötéssel kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az egyes szolgáltatásainkat hogyan vehetik igénybe.

Fontos megemlítenem, hogy bármely szolgáltatásunkra vonatkozó megrendelést, szerződéskötést, ajánlattétel előz meg, kivételt képeznek a képzések!

A szolgáltatásaink igénybevételének egyik módja az eseti megrendelésre, eseti megbízásra vonatkozó szerződéskötés.

A másik, a folyamatos rendelkezésre állást tartalmazó szerződéskötés.

A továbbiakban részletezem, hogy ezek hogyan néznek ki a gyakorlatban. Részletek

Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás online

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor 2021.06.14-től adott a lehetőség számukra, hogy a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatást online formában igénybe vegyék.

Ez a fajta képzésünk "zárt", vagyis nincs meghirdetett képzési időpont, a Megrendelővel a megrendelést (díjfizetést) követően állapodunk meg a képzés időpontjában. Részletek

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti működésünkről

A veszélyhelyzet továbbra is fennáll, ezért a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk igénybevétele előtt, kérjük olvassa el al az alábbi tájékoztatásunkat!

Együttműködésüket előre is köszönjük! Részletek

Blog

Az ünnepi készülődés biztonsága

Az ünnepekre való készülésben bizony hamar jöhet a baj. Ezért most Petra segítségével összegyűjtöttük, mire érdemes figyelnünk a balesetek elkerülésében. Olvassa el alábbi, ünnepi blogbejegyzésünket! Részletek

Mi számít veszélyes anyagnak?

A veszélyes anyagok olyan folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú anyagok, amelyek a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik.
Egyes fajtáik már érintkezés esetén is sérülést okozhatnak, és vannak olyanok is, amelyek más anyagokkal kémiai reakcióba lépve válnak veszélyessé, ezért használatuk - beleértve a tárolást is - szabályozott körülmények között történhet. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság?

Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság? Mire kell figyelnünk? Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket! Részletek