Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Segítünk eligazodni az útvesztőben! Forduljon hozzánk bizalommal!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának!

A lista az előbb említett szakterületekhez kapcsolódó legáltalánosabb és legfontosabb dokumentumokat, személyi-, tárgyi- és szervezési feltételeket, munkáltatói kötelezettségeket tartalmazza a teljesség igénye és a helyi speciális szabályok figyelembevétele nélkül. A cikkben olvasható dokumentumok mindegyikét kizárólag munkabiztonsági és/vagy munkaegészségügyi végzettséggel rendelkező szakember tudja elkészíteni. A szakemberek által elkészített szabályzatokban, dokumentumokban leírtakat be kell tartani és tartatni, ennek hiányában bírság róható ki.

Munkabiztonság és tűzvédelem

Kockázatértékelés (tevékenységtől függően: munkahelyi-; kémia-; biológiai-; éles-, hegyes eszközök kockázatértékelése; stb.)

Minden vállalkozásnál kötelező dokumentum, ha már 1 fő munkavállalója vagy akár segítő családtagja részt vesz a tevékenység végzésében. A munkahelyi kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente kötelesek vagyunk elvégeztetni. A kockázatértékelést egyéb dolgokra is fel tudjuk, illetve fel is kell használnunk. Például a dokumentum alapján meg tudjuk határozni milyen egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket kell biztosítani a munkavállalók részére. A kockázatértékelés alapján kerül összeállításra az orvosi vizsgálatok rendje dokumentum is. Ez alapján fogja a szükséges vizsgálatokat és azok gyakoriságát elvégezni a foglalkozás-egészségügyi szakorvos (üzemorvos). És természetesen nem szabad elfelejtkezni a munkavédelmi oktatásról sem, mely során a kockázatértékelésben feltárt veszélyeket és a megelőzési lehetőségeket ismertetjük

Kémiai kockázatértékelést kell készíteni, amennyiben a tevékenysége során vegyi anyagot, veszélyes készítményt vagy keveréket használnak fel (ilyenek például a fertőtlenítő szerek vagy az ablaktisztító is) tárolnak, forgalmaznak.

Biológiai kockázatértékelést kell készíteni, ahol fertőzésveszély vagy járványveszély lehetősége áll fenn.

Az egészségügy területén dolgozó munkavállalóknál nagy számban fordulnak elő tű vagy más éles, hegyes eszközök által okozott sérülések. Éles, hegyes eszközök kockázatértékelést kell készíteni minden egészségügyi szolgáltatóknak.

Munkavédelmi szabályzat, mely tartalmazza a munkavédelmi szempontú egységes és átfogó megelőzési stratégiát

A munkavédelmi szabályzat összefoglalja az adott cégre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, például összefoglalja a baleset esetén teendőket, meghatározza a védőeszközök biztosításának szabályait, a munkavállalók oktatására és a munkahelyi ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat, amelyek célja a munkahelyi kockázatok csökkentése. Iratmintákat is tartalmaz, melyek megkönnyítik a mindennapi munkát. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató kötelesek olyan egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítani, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására. Az egységes és átfogó megelőzési stratégia hatékony alkalmazása a munkavédelmi kultúra fejlesztéséhez is hozzájárul, amely elősegíti az alkalmazottak szemléletének megváltozását, és növeli a munkahelyi biztonságérzetet.

Mentési terv (jogszabály által meghatározott esetekben)

Mentési tervet kell készíteni ott, ahol a kialakult veszélyes állapot fokozott szervezettséget igényel, illetve ehhez megfelelő személyi- és eszközfeltételeket kell biztosítani. Ez egy olyan dokumentum, amely leírja a szervezet által követendő eljárást egy váratlan esemény vagy katasztrófa esetére, amely veszélyeztetheti az alkalmazottak biztonságát, az infrastruktúrát vagy a tevékenységeket. Tartalmazza a szervezet mentési stratégiáját, a felelősségi köröket, az alkalmazottak feladatait, az összes szükséges kommunikációs és visszajelzési folyamatot, valamint az eszközöket és forrásokat, amelyekre szükség lehet a mentési tevékenységek során.

Egyéni védőeszközök juttatásának rendje, védőeszközökkel kapcsolatos nyilvántartások

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, rendeltetésszerű használatukra a munkavállalókat ki kell oktatni és az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell követelni.

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási tematika

Az oktatási tematika az a dokumentum, amely azokat az általános és speciális elméleti és gyakorlati elemeket foglalja magába, amelyekről a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás során a munkavállalókat oktatni kell. Az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági, tűzvédelmi és munkaegészségügyi szaktevékenység, azonban a tematika birtokában már a munkáltató is oktathatja a munkavállalókat.

Előzetes (munkába állást megelőző) munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállalók elsajátítsák és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerjék a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

Az alkalmazottak megfelelő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása hozzájárul a munkahelyi balesetek és sérülések minimalizálásához, a munkakörnyezet biztonságosabbá tételéhez és az egészségi állapot megőrzéséhez, valamint a tűzesetek megelőzéséhez és hatékonyabb kezeléséhez.

Munkabaleseti napló és munkabaleseti nyilvántartás

Munkavédelmi és tűzvédelmi megfelelősségek ellenőrzése és vizsgálata, azaz munkabiztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi szemle

Minden - a munkavállalói egészségét és biztonságát szemelőt tartó - vállalkozás részére meghatározott időközönként nélkülözhetetlenné válik a munkavédelmi és tűzvédelmi megfelelősségek ellenőrzése és célvizsgálata. Az ellenőrzés kiterjedhet a munkahelyekre, a munkafolyamatokra, a raktározásra, az egészségvédelemre és a dokumentálásra is. Célja a munkahelyi kockázatok, veszélyforrások és a tűzvédelmi helyzet felmérése. Az ellenőrzés során szakértő kollégáink által készített szemlejegyzőkönyv tartalmazza a feltárt hiányosságokat és azok megszüntetésére tett megoldási javaslatokat.

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv

A tűzvédelmi szabályzat lényege, hogy az egységes szerkezetbe foglalja egy adott létesítmény, vagy azon belüli terület egy részének tűzvédelmi szabályait. Tartalmazza a tűzvédelmi előírásokat, a tűzvédelmi feladatokkal és az ezekhez kapcsolódó teendőket, a tűzvédelmi felszerelések, berendezések, jelzések és a tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb szabályokat. A tűzvédelmi törvény az 5-nél több munkavállalót foglalkoztató cégek számára előírja a tűzvédelmi kötelezettségek tűzvédelmi szabályzat formájában történő írásba foglalását. Tűzriadó tervet a jogszabályban meghatározott esetekben szükséges elkészíteni.

Tűzvédelmi eszközök, berendezések üzemeltetői- és időszakos ellenőrzése

Munkaegészségügy (üzemorvos)

Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alkalmassági vizsgálatok megléte, érvényessége

A munkáltatók munkavállalóikra kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást (azaz üzemorvost) kötelesek biztosítani. Az üzemorvos az a szakember, aki a szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a munkáltató megbízásából az előírások szerinti ütemezésben és módon elvégzi. Az orvosi alkalmassági vizsgálat eredményeként pedig megállapítja a munkavállaló alkalmasságát vagy alkalmatlanságát az adott munkakörre vonatkozóan.

Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alkalmassági vizsgálatok rendjének szabályozása

A munkáltatók kötelesek biztosítani a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat az alkalmazottjaik számára. Az alkalmassági vizsgálatokat az adott munkakörre és az alkalmazott egészségi állapotára szabják, és azokat a munkaviszony kezdetén, illetve rendszeresen is el kell végezni. Az alkalmassági vizsgálatok magukban foglalják az egészségügyi anamnézist, a fizikális vizsgálatokat és szükség esetén a laboratóriumi és az egyéb szakorvosi vizsgálatokat is.

Munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételei

Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően munkahelyi elsősegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani és a munkavállalók közül képzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

Az induló vállalkozás egyéb feltételei és a végzett tevékenység függvényében még további, lehetséges dokumentumokra, képzésekre lehet szükség.

Természetesen telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel esetén segítünk, tanácsot adunk és ajánlatunkat egyedi igényekre szabjuk.

  • Gépkezelői jogosultságok; szakképesítést igazoló dokumentumok; írásos megbízások (pl. emelőgépkezelők részére).
  • Gépek, berendezések, létesítmények üzembe helyezése; időszakos ellenőrző- és időszakos biztonsági felülvizsgálatok.
  • Gépek, berendezések, munkaeszközök villamos felülvizsgálata.
  • Munkakörnyezeti tényezők (pl. zaj, por, rezgés, megvilágítás, légállapotok) vizsgálatáról szóló jegyzőkönyvek.
  • Épületek, létesítmények villamos- és villámvédelmi felülvizsgálata.
  • Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatott munkavállalók és közvetlen vezetőiknek szükséges szakvizsga megléte, nyilvántartása.

Íme a checklistánk!

Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. elkészítette újonnan induló cégek, vállalkozások részére szóló munkabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és munkaegészségügyi checklistáját, mely a fenti szakterületekhez kapcsolódó legáltalánosabb és legfontosabb dokumentumokat, személyi-, tárgyi- és szervezési feltételeket, munkáltatói kötelezettségeket tartalmazza. Töltse le Ön is még ma és végezze el az önellenőrzést! Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk!

CHECKLISTA LETÖLTÉSE

 

Amennyiben szeretne egyedi ajánlatot kapni munkabiztonsági és tűzvédelem szolgáltatásainkra és/vagy foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásunkra vonatkozóan, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja

Minden év július 1-jén ünnepeljük az egészségügyben dolgozókat, megemlékezve Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről, aki ezen a napon született. Részletek

Mi is kékek vagyunk… Legyünk együtt kékek!

Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. kollégái ezen a napon tisztelettel adóznak azoknak, akik a sokszor kevésbé megértett úton járnak. Részvételünkkel együtt támogatást nyújtunk az autizmus elfogadásában és támogatásában. Részletek

Magyar Ápolók Napja

Az idei évben immár tizedik éve, hogy 2014-ben Magyarország Országgyűlése február 19-ét - Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordulóját - a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. Mondjunk együtt köszönetet mindazoknak, akik nap, mint nap erejükön felül segítenek a betegeknek. Ezen alkalomból köszöntjük az egészségügyben dolgozókat, fejet hajtva áldozatos és lelkiismeretes munkájuk előtt. Részletek

Blog

Karácsonyi tűzmegelőzés

Fontos, hogy az ünnepi készülődés forgatagában se feledkezzünk meg a biztonságunkról és gondoskodjunk a tűzesetek megelőzéséről. Azok, akik alábbi tanácsokat megfogadják, biztosan nem kell, hogy „vendégül” lássák a tűzoltókat az ünnepek alatt. Részletek

Tökfejek között is biztonságban, avagy a Halloween és a munkavédelem kapcsolata

A Halloweenezés Magyarországon is egyre népszerűbb, a tökfaragás pedig (a beöltözéssel együtt) mára sokaknál közösségi program lett. Az sem ritka, hogy ilyenkor egy-két pohár alkohol is elfogy, ezért is fontos, hogy felkészülten álljunk a tökfaragás kihívásaival szemben és legyen biztonságos ez a szórakoztató és kreatív tevékenység. Olvassa el rövid, de annál hasznosabb blogcikkünket a témában! Részletek

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek