Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

A munkaköri alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi szolgálat egyik legfontosabb preventív feladata. Célja annak a megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy (munkavállaló) számára milyen igénybevételt jelent, és képes-e annak megfelelni.

Az alábbiakban összefoglaljuk a munkaköri alkalmassági vizsgálatokról szükséges tudnivalókat, melyben leírjuk, hogy mely vizsgálatra milyen dokumentumokkal szükséges érkezniük a munkavállalóknak, hogy a vizsgálatokat el tudjuk végezni, illetve, hogy mely vizsgálatnak mikor van létjogosultsága.

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat

A vizsgálatra az alábbi esetekben kerül sor:

 • munkaviszony megkezdése előtt (munkába lépést megelőzően);
 • fennálló munkaviszony esetén, ha a munkavállaló munkakörében változás áll be (munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt);
 • fennálló munkaviszony esetén, ha a munkáltató kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzésre kívánja a munkavállalót kiutaztatni.

A vizsgálatra milyen dokumentumokat, okmányokat hozzon magával a munkavállaló?

 • személyiazonosító igazolvány, TAJ kártya;
 • hiánytalanul kitöltött „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra: Munkába lépés előtti vizsgálat” nyomtatvány (elérhető IDE KATTINTVA);

Ezt a nyomtatványt a munkáltatónak kell kitöltenie megjelölve a munkakört és a munkakörrel járó megterhelést és igénybevételt.Ezen adatok nélkül az alkalmassági vizsgálatot nem tudjuk elvégezni!

 • törzslapkivonat, melyet a dolgozó ez előző munkahely üzemorvosától szerezhet be;
 • igazolás a háziorvostól munkába lépéshez, melyben a háziorvos nyilatkozik a munkavállaló krónikus betegségeiről, rendszeresen szedett gyógyszereiről;
 • orvosi zárójelentések, szakorvosi-, labor-, röntgen leletek, melyeket korábbi lényeges betegségek kapcsán kapott;
 • egészségügyi kiskönyv (nyomtatványboltokban beszerezhető) járványügyi érdekből kiemelt munkakörök betöltése estén: élelmiszerrel vagy étkeztetéssel kapcsolatos minden munkakör; 6 év alatt gyermekek ellátásával kapcsolatos minden munkakör.
 • érvényes tüdőszűrő vizsgálat lelete járványügyi érdekből kiemelt munkakörök betöltése esetén a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint (szükség esetén a vizsgálat igénybevételéhez szükséges beutalót foglalkozás-egészségügyi szolgálatunk állítja ki);
 • bakterológiai széklet vizsgálat eredménye, lues serológia (szükség esetén a vizsgálat igénybevételéhez szükséges beutalót foglalkozás-egészségügyi szolgálatunk állítja ki);
 • védőoltási könyv 14 év felettiek részére, amennyiben a munkavégzéshez kötelező védőoltásban kell részesülnie a munkavállalónak.

Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat

Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat célja, hogy megállapítsák a munkavállalónál nem alakult-e ki a foglalkozástól függő, vagy attól független megbetegedés, amely a munkakör ellátására való alkalmatlansággal járna együtt vagy további egészségügyi ellátást igényel.

A vizsgálatra milyen dokumentumokat, okmányokat hozzon magával a munkavállaló?

 • hiánytalanul kitöltött „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra: Időszakos vizsgálat” nyomtatvány (elérhető IDE KATTINTVA);
 • az előző munkaköri alkalmassági vizsgálat óta keletkezett orvosi zárójelentések, szakorvosi-, labor-, röntgen leletek;
 • egészségügyi kiskönyv és védőoltási könyv, amennyiben rendelkezik vele.

Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat

Soron kívüli vizsgálat abban az esetben szükséges, ha valamilyen rendkívüli, előre nem várt esemény következik be. Vagy hosszas táppénz után tér vissza dolgozni a beosztott, és betegsége vagy munkahelyi balesete esetleg olyan egészségkárosodással járt, ami lehet, hogy nem teszi alkalmassá a régi munkaköre betöltésére, soron kívüli alkalmassági vizsgálatra van szükség.

Záróvizsgálat

Az alábbi esetekben kötelező elvégezni:

 • rákkeltő hatású anyagok expozíciójában dolgozók esetében a tevékenység befejezéskor vagy a munkaviszony bármilyen okból történő megszűnésekor (nyugdíjba vonulás, áthelyezés, felmondás, stb.);
 • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkakörben foglalkoztatottaknál (pedálul: zaj, vibráció, ólom, hőterhelés, stb. okozta egészségügyi elváltozás);
 • külföldi munkavégzésből hazatérő munkavállalónál.

Amennyiben szeretne egyedi ajánlatot kapni foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásunkra vonatkozóan, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Ajándék Munkavédelmi Checklista!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek