Munkahelyi elsősegélynyújtó személy megléte

Az elsősegélynyújtás igénye egyidős az emberiséggel, jól lehet az elsősegély megvalósítását minden korban és minden társadalomban másként értelmezték.

Az életünk jelentős részét munkahelyeken vagy oktatási intézményekben töltjük, amiből adódik, hogy az egészségkárosodások bekövetkezése a munkavégzéshez kötődően, a háztartási és a közlekedési balesetek után itt a legvalószínűbbek. Tapasztalati tény, hogy a baleset, hirtelen bekövetkező egészségkárosodás bárhol érheti az embert. A hirtelen fellépő egészségkárosodások igénylik, hogy már a szakszerű segítség megérkezése előtt részesítsük elsősegélyben a bajbajutottat. Gondoljunk például arra, hogy egy erősen vérző sérült elsősegély hiányában a mentő helyszínre érkezéséig akár meg is halhat, illetve súlyosabb állapotba kerülhet. A haladéktalan beavatkozást, ellátást az esemény helyszínén, illetve annak közelében tartózkodó személyek tudják megadni. Ez a segítség származhat laikus személytől vagy az egészségügy területén dolgozó szakembertől.

Fontos tehát, hogy a munkahelyek rendelkezzenek - nem csak a jogszabályi előírások kielégítése érdekében - elsősorban az adott munkahely jellegéhez igazodó megfelelő szintű elsősegélynyújtásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel. A munkahelyi biztonság szavatolása a munkáltató és a munkavállaló együttes érdeke, amit a hatóságok támogató - ellenőrző - magatartása tud elősegíteni. Fontos cél a segítségnyújtói attitűd kialakítása, aminek nem csak a munkahelyi létre kell kiterjednie, hanem az élet minden területén meg kell valósuljon!

A munkahelyi elsősegély jogi szabályozása

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény tárgyalja az egyén szerepét, amit a következő módon fogalmaz meg: „Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez.”

A munkavédelemről szóló törvény értelmében a munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendelet rendelkezései alapján minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

A munkáltatók jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan érvényesülése érdekében indokolt az ezzel összefüggő ismeretek és feladatok rendszeres oktatása a munkavállalók számára.

Az életet vagy az egészséget veszélyeztető heveny állapotba kerülő személyt - addig is, amíg részére a szükséges orvosi ellátás nem biztosítható - egészségi állapotának helyreállítása, illetve rosszabbodásának megakadályozása céljából szakszer ellátásban, elsősegélynyújtásban kell részesíteni. A munkahelyi elsősegélynyújtást elsősorban képzett elsősegélynyújtó személy végezheti.

Szükséges-e minden munkahelyen munkahelyi elsősegélynyújtó?

Igen, a munkahelyen biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

Ki lehet munkahelyi elsősegélynyújtó?

Az elsősegélynyújtókat a munkahelyen dolgozók közül kell kijelölni.

Kinek a feladata a munkahelyi elsősegélynyújtók kijelölése?

Az elsősegélynyújtók kijelöléséről, azok kiképzéséről és továbbképzéséről a munkáltató felelőssége gondoskodni.

Elfogadható-e a közúti elsősegélyvizsga?

Nem.

Milyen gyakorisággal szükséges a képzést elvégezni?

Jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná a munkahelyi elsősegélynyújtó képzés elvégzéséról szóló tanúsítvány érvényességi idejét. A nemzetközi iránymutatásokra alapozva az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeretfrissítést.

Elvégezhető-e a kurzus online képzés keretében?

Igen, van rá lehetőség. Ebben az esetben munkahelyi elsősegélynyújtó képzésünket az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. szakmai vezetése által meghatározottak szerint valósítjuk meg online („távolléti”) képzés formájában és oktató filmek által. A képzés sikeres elvégzéséről hatóságilag elfogadott tanúsítványt állítunk ki.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a munkahelyi elsősegélynyújtók számára szervezett képzéseit a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósítja meg. (Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/001633)

Részletes információkat a képzésről és a jelentkezés módjáról IDE KATTINTVA olvashat!

Ha úgy érzi, hogy olyan egyéni kérése van, ami miatt szeretne egyedi ajánlatot kapni, írjon az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre és kollégáink keresni fogják!

Jelentkezzen még ma online munkahelyi elsősegélynyújtó képzésünkre!

 

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek