A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

Készült a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján.

A munkavállalók több foglalkozás-egészségi kategóriába sorolhatók be, attól függően, hogy milyen egészségkárosító kockázata van tevékenységüknek.

„A” foglalkozás-egészségi osztály

A foglalkozás-egészségügyi osztályok közül az „A” betűjelű a legnagyobb veszélyességi kockázatokkal járó tevékenységeket öleli fel. Ilyenek a bányászat, a kohászat fizikai munkakörei, valamint idetartoznak azok a munkavállalók is, akik ugyan nem fizikai munkakörben dolgoznak, de az „A” foglalkozásegészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik a munkaidejük több mint felét.

Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

 • a rákkeltőkkel exponáltak;
 • a sugárzó anyagokkal dolgozók;
 • az ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók;
 • az állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak;
 • a korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak;
 • a munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók;
 • a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók

függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

„B” foglalkozás-egészségi osztály

A „B” foglalkozás-egészségi osztályba a következő gazdasági tevékenységek fizikai munkakörei tartoznak, vagy az olyan nem fizikai munkakörök, ahol ilyen munkakörnyezetben töltik a munkavállalók a munkaidejük több mint a felét:

 • mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás;
 • építőipar;
 • élelmiszerek és italok gyártása;
 • dohánytermékek gyártása;
 • textíliák gyártása;
 • ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés;
 • bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása;
 • fafeldolgozás;
 • kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás;
 • vegyi alapanyagok és termékek gyártása;
 • gumi és műanyag termékek gyártása;
 • nemfém ásványi termékek gyártása;
 • nyersanyag visszanyerése hulladékból;
 • szárazföldi és csővezetékes szállítás;
 • vízi szállítás;
 • légi szállítás;
 • bútorgyártás;
 • egészségügyi és szociális ellátás;
 • állategészségügyi tevékenység;
 • nyomdaipari termékek gyártása.

„C” foglalkozás-egészségi osztály

A „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolhatjuk az „A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkaköreiben dolgozókat, valamint azokat a nem fizikai munkakörök munkavállalóit, akik a „C” foglalkozásegészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik a munkaidejük több mint a felét.

„D” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba tartoznak a kutatás-szervezési, kulturális, oktatási, egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az „A”, a „B” és a „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói is.

Amennyiben szeretne egyedi ajánlatot kapni foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásunkra vonatkozóan, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Ajándék Munkavédelmi Checklista!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek