Alkoholszondáztatás (munkára képes állapot ellenőrzése)

Ahhoz, hogy egy cég vagy vállalkozás sikeres tudjon lenni, biztosítania kell, hogy munkavállalói mindig a legjobb formájukat hozzák. A munkahelyi alkoholszondáztatás egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a vezetők biztosak legyenek abban, hogy minden dolgozó képes a feladatát végrehajtani a lehető legjobb módon.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírási alapján a munkavállalók csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhetik munkájukat. A törvény értelmében a munkavállalók kötelesek munkatársaikkal együttműködni, és munkájukat úgy végezni, hogy ez saját maguk vagy mások egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen kötelesek munkahelyükön alkohol- és egyéb más tudatmódosító szerek hatásától mentes állapot megjelenni. A munkavállaló csak akkor tesz eleget a munkára képes állapotban való munkavégzési kötelezettségének, ha ezt az állapotát a munka megkezdésétől a munkaidő végéig megőrzi.

Az alkoholos állapotban történő munkavégzés komoly veszélyt jelent mind a munkavállalóra, mind pedig környezetére, attól függően, hogy mekkora az elfogyasztott szeszes ital mennyisége és minősége, milyen az egyén alkoholos tűrőképessége. Az alkohol fogyasztása negatív hatással lehet az éberségre, az ítélőképességre és a koordinációra, ami különösen veszélyes lehet.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében a munkáltató jogosult megkövetelni munkavállalóitól az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek betartását, sőt joga van (akár rendszeresen is) meggyőződni arról, hogy a munkavállalók betartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket, szabályzásokat.

Jogszerű és elfogadott módszer, hogy akár véletlenszerű, akár célzott formában egy-egy munkavállalót alkoholtesztnek (alkoholszondáztatásnak) vessenek alá, hiszen a saját maga és munkatársai testi épségét is veszélyeztetheti az alkoholos állapotban történő munkavégzéssel. Fontos azonban kiemelni, hogy a munkáltató nem gyakorolhatja visszaélésszerűen az ellenőrzési jogát.

Az ellenőrzés módját belső utasításában, mint például a munkavédelmi szabályzatban célszerű meghatározni. A munkavédelmi eljárási rendnek tartalmaznia kell az ellenőrzés folyamatát, eszközét és módját, és azt, hogy ki jogosult elvégezni azt (mely szervezeti egység, foglalkozás-egészségügyi orvos, munkavédelmi szakember, stb.). Általános érvényű szabály, hogy a munkára képes állapot ellenőrzését szolgáló vizsgálatok nem sérthetik a munkavállalók emberi méltóságát, indokolatlan zaklatás alapjául nem szolgálhatnak. Az alkoholos állapot ellenőrzését lehetőség szerint tanú jelenlétében kell végrehajtani.

Az alkoholos állapot bizonyított, ha
  • az alkoholszondás ellenőrzés 0,2 , illetve azt meghaladó eredményt mutat, és a munkavállaló alkoholos állapotát jegyzőkönyvben elismerte; vagy
  • a véralkohol-vizsgálat eredménye a 0,2 ‰-et meghaladja.

Amennyiben a munkavállaló az ellenőrzés eredményét kifogásolja, véralkohol-vizsgálat kezdeményezhető, amelynek lehetőségéről, valamint pozitív eredmény esetén a vizsgálat költségeiről a munkavállalót tájékoztatni kell.

Abban az esetben, ha a munkavállaló a vizsgálat elvégzését vagy az abban való közreműködést alapos indok nélkül megtagadja, ezáltal a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi. A vizsgálatban való közreműködést megtagadó munkavállaló eltiltható a munkavégzéstől.

Az alkoholszondáztatás alkalmazása tehát egy olyan döntés, amely a munkahelyi biztonságot, hatékonyságot és a dolgozók egészségét egyaránt szolgálja. Az alkoholszondázás segít megelőzni a baleseteket, javítja a munkavégzést és biztosítja, hogy a dolgozók mindig a lehető legjobb formájukat hozzák.


Amennyiben szeretne egyedi ajánlatot kapni munkabiztonsági, munkavédelmi szolgáltatásunkra vonatkozóan, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek