Munkavédelem az irodában

Az irodai munkavégzés számos kihívással járhat, így a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása ebben az esetben is kiemelten fontos tényező, akárcsak egy termelő vállalkozás esetében. Tekintettel arra, hogy az irodai munka jelentősen eltér egy termelői vagy ipari tevékenységektől, ám mivel az irodákban is szervezett munkavégzés folyik, az ilyen munkahelyekre is vonatkoznak a munkavállalók egészségét és biztonságát védő előírások hosszú sora. Az egészség és biztonság megőrzése nem csak morális kötelességünk, hanem jogszabályi előírás is.

Az irodai munkavégzés esetén is szükség van munka- és tűzvédelemre?

Igen! Az irodai munkavédelem és tűzvédelem magában foglalja az olyan fontos témákat, mint a balesetek megelőzése és a biztonságos munkakörnyezet megteremtése. Kiemelten fontos, hogy a tűzvédelemmel kapcsolatos szigorú előírásokat folyamatosan betartsuk. A munkavállalók számára rendszeres oktatás és tréning biztosítása segíthet abban, hogy megértsék az irodai biztonsági protokollokat és megtanulják, hogyan kell helyesen használni a tűzoltókészüléket.

Az irodaházi bérlőknek is szükségük van munka- és tűzvédelemre?

Igen, szükségük van! Sokakban felmerül a kérdés, hogy abban az esetben, amikor irodaházban helyiséget bérelnek, vannak-e munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos tennivalóik, vagy nyugodtan hátra dőlhetnek, abban a biztos tudatban, hogy az üzemeltető elvégzi helyettük ezeket a feladatokat. Az üzemeltető ugyan ellát bizonyos tűzvédelemmel kapcsolatos feladatot (elsősorban az irodaház egészére és a közös területekre vonatkozóan: pl. menekülési útvonalak kijelölése tűz esetére, tűzriadó gyakorlatok megtartása, tűzjelző berendezések, illetve tűzoltó készülékek karbantartása stb.), ez azonban az épület üzemeltetésével összefüggő kötelezettség, és nem fedi le a bérlő, mint munkáltatót terhelő kötelezettségek teljes körét.

A bérbeadó, a bérlő cégek munkavállalóival kapcsolatos munka- és tűzvédelmi feladatokat a helyiségek bérbeadásával nem vállalja és nem is vállalhatja át, így a bérlő (mint munkáltató) kötelezettsége nem változik, az említett munkáltatói feladatok teljesítése és dokumentumok (például: munkahelyi kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatás rendje, stb.) elkészítésének/készíttetésének tekintetében.

Fontos tűzvédelmi kötelezettség, hogy amennyiben a bérlő 5 fő munkavállalót foglalkoztat, szükség van önálló tűzvédelmi szabályzatra is, amelynek hatálya a bérelt helyiségekre is ki kell, hogy terjedjen, valamint összhangban kell lennie, a bérbeadó által előírt szabályzattal.

A bérleménnyel kapcsolatos bérlői és bérbeadói kötelezettségeket a bérleti szerződés tartalmazza részletesen, amely kitér többek között a villamos hálózatok, klímaberendezések, liftek felülvizsgálatára, karbantartására, a bérlemény takarítására is.

Munkáltató munka- és tűzvédelmi feladatai

A teljesség igénye nélkül, néhány fontosabb munka- és tűzvédelmi feladat a munkáltatókra nézve:

  • Kockázatértékelést kell készíttetni a munka jellegéből, a munkaeszközök használatából, a munkafeltételekből, illetve a munkakörnyezeti tényezők hatásaiból eredő egészségi és biztonsági kockázatok azonosítására, valamint a veszélyeztettek körének és a veszélyeztetettség mértékének meghatározására.
  • A munkavállalókat munkába álláskor, majd ezt követően meghatározott gyakorisággal ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
  • Munkavédelmi szabályzat elkészítse, melynek tartalmaznia kell a munkavédelmi szempontú egységes és átfogó megelőzési stratégiát. A szabályzat összefoglalja az adott cégre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, például a baleset esetén teendőket, meghatározza a védőeszközök biztosításának szabályait, a munkavállalók oktatására és a munkahelyi ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat, amelyek célja a munkahelyi kockázatok csökkentése. Iratmintákat is tartalmaz, melyek megkönnyítik a mindennapi munkát.
  • A munkavállalókat előzetes, évenkénti időszakos, illetve soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatra, kétévenkénti látásvizsgálatra, szükség szerint szemészeti szakrendelésre kell beutalni.
  • Az irodai munkahelyeken is előírt az épületek és a villamos berendezések villamos biztonsági felülvizsgálata (érintésvédelmi ellenőrzése).
  • A tűzvédelem terén fontos feladat a tűzérzékelő, tűzjelzők, valamint a megfelelő tűzoltó készülékek biztosítása, a tűzvédelmi szabályzat szerinti menekülési utak és vészkijáratok kijelölése, illetve a munkavállalók oktatása, tájékoztatása a tűzvédelemről.

Szolgáltatásaink segítségével biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosíthatnak az irodai munkavédelem területén munkavállalóik számára. Kollégáink szakértői tudással rendelkeznek és képesek felmérni az irodában rejlő veszélyeket, valamint javaslatokat tesznek azok elhárítására.


Amennyiben szeretne egyedi ajánlatot kapni munkabiztonsági, munkavédelmi szolgáltatásunkra vonatkozóan, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.

Telefonszám: +36 20 388 2730

E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek