A munkavédelmi képviselő és a munkavédelmi szakember összehasonlítása

A munkavédelmi képviselő és a munkavédelmi szakember szerepei és felelősségei nagyban különböznek egymástól, azonban annak ellenére, hogy egyik pozíció sem ma jelent meg a foglalkoztatás világában, mégis sokan összetévesztik e két pozíciót és az általuk betöltött feladatokat.

Hogyan is kell ezt érteni?

Ugyanazon cégnél lévő munkavédelmi szakember nem lehet munkavédelmi képviselő és ez fordítva is igaz.

Megvizsgáltunk néhány szempontot, hogy segítsünk tisztán látni, azoknak, akiknek rejtelmes ez a terület.

Ki töltheti be a pozíciót?

Munkavédelmi képviselő: csak munkavállaló lehet.

Munkavédelmi szakember: lehet munkavállaló (munkaszerződéssel) vagy „külsős” is (megbízási szerződéssel).

Hogyan keletkezik a jogviszony?

Munkavédelmi képviselő: munkavállalók választják meg a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak szerint.

Munkavédelmi szakember: a munkáltató határozza meg és jelöli ki (munkaszerződésben rögzített munkaköri leírás alapján végzi tevékenységét), vagy megbízási szerződés keretén belül (megbízási leírás alapján) végzi a tevékenységét.

Melyek a jogviszony létesítésének feltételei?

Munkavédelmi képviselő: legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval; nem gyakorol munkáltatói jogkört; nem lehet valamely vezető beosztású munkavállaló hozzátartozója; munkaviszonya keretében nem végezhet főtevékenységként munkavédelmi feladatokat; nem szükséges munkavédelmi végzettséggel rendelkeznie.

Munkavédelmi szakember: jogszabályban meghatározott munkavédelmi (közép vagy felsőfokú) végzettséggel rendelkezik; egészségügyi alkalmasság.

Milyen hosszú a jogviszony időtartama?

Munkavédelmi képviselő: maximum 5 év (egy választási ciklusban)

Munkavédelmi szakember: munka- vagy megbízási szerződésben meghatározottak szerint, lehet határozott idejű, vagy határozatlan idejű

Mit kell tudni a jogállásról?

Munkavédelmi képviselő: kettős függőség, munkavállalóként köteles ellátni a munkaköri kötelezettségeit (a munkáltatóval alá-fölé rendeltségi viszonyban van). Munkavédelmi képviselőként képviselnie kell az őt megválasztó munkavállalók érdekeit (a munkáltatóval mellérendeltségi viszonyban van).

Munkavédelmi szakember: munkavállalóként köteles ellátni a munkaköri kötelezettségeit (munkáltatóval alá-fölé rendeltségi viszonyban van). „Külsősként” köteles ellátni a megbízási szerződésben rögzített feladatait.

Milyen jogosultságai vannak?

Munkavédelmi képviselő: az együttműködési megállapodás keretében jogosult belépni a működési területén található munkahelyekre és az ott dolgozóktól tájékoztatást kérhet; tájékoztatást kérhet a munkáltatótól és részt vehet a munkáltató azon döntéseinek előkészítésében, melyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára; véleményt nyilváníthat és kezdeményezheti a munkáltatónál az általa szükségesnek vélt intézkedések megtételét; valamint indokolt esetben a munkavédelemi hatósághoz fordulhat; részt vehet az esetleges munkabalesetek kivizsgálásban; hatósági ellenőrzés esetén jogosult észrevételeit a hatóság képviselőjével is közölni. NEM VÉGEZHET MUNKAVÉDELMI SZAKTEVÉKENYSÉGET!

Munkavédelmi szakember: munkavállalóként a munkaszerződésében rögzített munkavédelmi szaktevékenységek vonatkozásában; „külsősként” a megbízási szerződésben rögzített munkavédelmi szaktevékenységek vonatkozásában.

Milyen kötelezettségei vannak?

Munkavédelmi képviselő: együttműködési kötelezettség a munkáltató és munkavállalók felé.

Munkavédelmi szakember: munkavállalóként a munkaszerződésben rögzített munkaköri kötelezettségei vannak; „külsősként” a megbízási szerződésben rögzített megbízotti kötelezettségei vannak.

Milyen iránya van a beszámolási kötelezettségének?

Munkavédelmi képviselő: munkavállalók felé.

Munkavédelmi szakember: munkavállalóként a munkáltató és a munkavédelmi képviselő felé;  „külsősként a megbízó és a munkavédelmi képviselő felé.

Van-e munkajogi védelme és ha van, akkor mi?

Munkavédelmi képviselő: VAN, amely megilleti a mandátum teljes időtartama alatt, valamint - amennyiben legalább egy évig betöltötte mandátumát - az annak lejártát követően 6 hónapig.

Munkavédelmi szakember: NINCS.

Hogyan szüntethető meg a jogviszonya?

Munkavédelmi képviselő: megbízási ideje, mandátuma lejártával; ha mandátuma lejárt munkaviszonya megszűnésével; a képviselő halálával; cselekvőképességének elvesztésével; munkáltatói jogok gyakorlójává válik; amennyiben munkakörében munkavédelmi szaktevékenységet lát el; ha a munkáltató, vagy a munkáltató vezetőbeosztású munkavállalójának közeli hozzátartozójává válik.

Munkavédelmi szakember: közös megegyezéssel; rendes és rendkívüli felmondással; munkavállaló halálával; határozott idejű szerződés lejártával; munkáltató jogutód nélküli megszűnésével.


Online munkavédelmi képviselő képzés

A munkavédelemről szóló törvény értelmében minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő munkavédelmi képviselő választást kell tartani.

A törvény kimondja, hogy a munkavédelmi képviselőnek - az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységének ellátása érdekében - a megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést, majd ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. által szervezett munkavédelmi képviselő képzésről és induló képzéseink időpontjáról ITT TUD TÁJÉKOZÓDNI!

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek